Ambulancia vnútorného lekárstva/UPS

Nemocnica Topoľčany

Ordinačné hodiny

  • Nepretržite -

Kontakt

Pavlovova 17
955 20 Topoľčany

+421 38 / 38 24 334

O ambulancii

Ambulancia zabezpečuje prevádzku príjmovej ambulancie od 7.00 – 15.00 hod. Od 15.00 – 7.00 hod., vrátene víkendov zabezpečuje internú ústavnú pohotovostnú službu.

V ambulancii sa staráme o pacientov odoslaných k vyšetreniu alebo hospitalizácii z:  

  • odborných a neštátnych ambulancií
  • pacientov privezených posádkami RLP. RZP
  • pacientov odoslaných lekárom LSPP
  • pacientov, ktorí prišli na ambulanciu sami

Ambulancia slúži na základné diagnostické vyšetrenia a na príjem pacientov na interné oddelenie. Sestra v spolupráci s lekárom vybavia pacienta, zrealizuje odber biologického materiálu,  zabezpečí jeho transport do laboratória, monitoruje EKG krivku a  FF pomocou monitorovacieho systému, robí EKG záznam .Lekár rozhoduje o ambulantnom  doriešení pacienta alebo o hospitalizácii.

Personálne obsadenie

Bc. Šrámeková Viera Ambulancia vnútorného lekárstva/UPS, Nemocnica Topoľčany lekár

MUDr. Čížová Iveta Ambulancia vnútorného lekárstva/UPS, Nemocnica Topoľčany lekár

MUDr. Monika Trgiňová Ambulancia vnútorného lekárstva/UPS, Nemocnica Topoľčany lekár

Mudrochová Petra Ambulancia vnútorného lekárstva/UPS, Nemocnica Topoľčany sestra

Toroková Žofia Ambulancia vnútorného lekárstva/UPS, Nemocnica Topoľčany sestra

Zabáková Martina Ambulancia vnútorného lekárstva/UPS, Nemocnica Topoľčany sestra

Majerová Terézia Ambulancia vnútorného lekárstva/UPS, Nemocnica Topoľčany sestra