Hematologická ambulancia

Nemocnica Rožňava

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 07:00 - 13:00
  • Utorok odberový deň -
     07:00 - 10:00
  • Streda 07:00 - 13:30
  • Štvrtok 07:00 - 13:30
  • Piatok odberový deň -
     07:00 - 10:00
  • Registrácia darcov 07:00 - 08:00

Kontakt

Špitálska 1, 048 01 Rožňava

+421 (0) 58777 1426, 1465

Ambulancia sa nachádza na 0. poschodí budovy širšie komponenty (spojovacia časť pavilónu A a B, č. d. 001. Prístup do priestorov ambulancie je zabezpečený schodišťom a výťahom z obidvoch pavilónov.

O oddelení

Poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s nezhubnými a zhubnými ochoreniami krvotvorby, s krvácavými stavmi, s trombofilnými stavmi. Hematologická ambulancia je integrálnou súčasťou transfúziologického oddelenia. Nemocničná krvná banka zodpovedá za bezpečnú a účelnú hemoterapiu pre hospitalizovaných aj ambulantných pacientov, laboratórne vyšetrenia pre prenatálne poradne. Jej prevádzka je nepretržitá.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Transfúziologické oddelenie sa zaoberá odberom, spracovaním a vyšetrovaním krvi od bezpríspevkových darcov krvi. Je pravidelne auditované najvyššou národnou autoritou, Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv z hľadiska dodržiavania všetkých legislatívnych, metodických, odborných a praktických požiadaviek na zaistenie výroby bezpečných transfúznych liekov.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

V čase mimo ordinačných hodín ambulancie možnosť dohodnúť si vyšetrenie po telefonickom dohovore s lekárom.

ODBEROVÉ DNI PRE DARCOV KRVI:

Utorok: 7:00 – 10:00 evidencia a odbery krvi
10:00 – 14:00 spracovanie krvi

Piatok: 7:00 – 10:00 evidencia a odbery krvi
10:00 – 14:00 spracovanie krvi

 

 

Personálne obsadenie

MUDr. Balušíková Jarmila Hematologická ambulancia, Nemocnica Rožňava