Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

Gynekologická ambulancia

Nemocnica Topoľčany

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:00 - 15:00
 • Utorok 07:00 - 15:00
 • Streda 07:00 - 15:00
 • Štvrtok 07:00 - 15:00
 • Piatok 07:00 - 15:00

Kontakt

Pavlovova 17
955 20 Topoľčany

+421 38 / 38 24 473

Ambulancie sa nachádzajú na 3. poschodí pavilónu LP 240 v nemocnici.

O ambulancii

GYNEKOLOGICKO – PÔRODNÍCKA AMBULANCIA PRI ODDELENÍ

Lekár: MUDr. Peter Hríbik

Sestra: Bc. Miroslava Szalayová

Tel.: 038/5351697

Poskytuje:

 • Konzultácie pre gynekológov z primárnej starostlivosti
 • Indukovanie a objednávanie pacientiek k operačným výkonom
 • Príjem pacientiek na gynekologicko – pôrodnícke oddelenie
 • Konziliárne vyšetrenia
 • Predoperačné prípravy pacientiek na operácie – odber krvi, atď.

GYNEKOLOGICKO – PÔRODNÍCKA AMBULANCIA

Lekári: MUDr. Elena Kereková

MUDr. Andrej Urbanec

Pôrodná asistentka, špecialistka: Dana Habajová

Tel.: 038/5351698

Poskytuje:

 • Poradňa pre ohrozenú tehotnosť

Zabezpečuje starostlivosť o rizikovú a patologickú tehotnosť

Konziliárne služby pre tehotné ženy, odoslané z obvodných gynekologických ambulancií

Sledovanie tehotných žien s nepriaznivou pôrodníckou anamnézou

Sledovanie tehotných žien s chorobami v gravidite /hypertenzia, hepatopatia, Rh-izoimunizácia, kardiopatie, poruchy metabolizmu cukru, choroby obličiek, infekčné ochorenia, atď./

Tehotnosť ohrozená potratom, predčasným pôrodom, predĺžená gravidita, viacplodová gravidita, poruchy intrauterínnej retardácie rastu plodu

Sledovanie všetkých tehotných pred pôrodom od 37. týždňa gravidity

Scríningové vyšetrenie gestačného DM

USG vyšetrenia v tehotnosti –I., II., III. scríning

CTG vyšetrenia

 • Urogynekologická poradňa

Diferenciálna diagnostika a liečba inkontinencie moču u ženy v spolupráci s inými odborníkmi – multidisciplinárne

Edukácia v oblasti konzervatívnej liečby inkontinencie – gymnastika pánvového dna, intravaginálne pomôcky, medikamentózna liečba

Zobrazovacie metódy – sonografia

Dispenzarizácia pacientiek s rôznymi typmi inkontinencie, následná liečba

Pooperačné kontroly pacientiek.

 • USG pracovisko

Ambulancia disponuje s ultrazvukovým prístrojom s abdominálnou i vaginálnou sondou a vykonáva USG ženám v rámci preventívnych vyšetrení,  tehotným,  gynekologicky chorým.

 • ÚPS gynekologická

Je zabezpečená na 2. poschodí, na úseku gynekológie. Funguje v pracovné dni od 15:00 hodiny do 7:00 hodiny a v sobotu, nedeľu a vo sviatok od 7:00 hodiny do 7:00 hodiny.

Personálne je zabezpečená lekárom gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia a službukonajúcou pôrodnou asistentkou, alebo sestrou na gynekológii.

 

Personálne obsadenie

MUDr. Peter Hríbik Gynekologická ambulancia, Nemocnica Topoľčany lekár

MUDr. Andrej Urbanec Gynekologická ambulancia, Nemocnica Topoľčany lekár

MUDr. Elena Kereková Gynekologická ambulancia, Nemocnica Topoľčany lekár

Bc. Miroslava Szalayová Gynekologická ambulancia, Nemocnica Topoľčany sestra

Danka Habajová Gynekologická ambulancia, Nemocnica Topoľčany pôrodná asistentka