Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

Geriatrická ambulancia

Nemocnica Topoľčany

Ordinačné hodiny

  • Utorok 07:00 - 15:00

Kontakt

Pavlovova 17
955 20 Topoľčany

+421 38 / 38 24 450

Ambulancia sa nachádza na 2. poschodí.

O ambulancii

Poskytuje odbornú geriatrickú starostlivosť ľuďom starším ako 65 rokov. Geriater na požiadanie chorého, všeobecného lekára a iných odborných lekárov vykonáva diagnostickú, liečebno-preventívnu a konziliárnu starostlivosť.

Obsahom geriatrického vyšetrenia je posúdenie zdravotného stavu, posúdenie kognitívnych funkcií a funkčného potenciálu pacientov. Cieľom geriatrického vyšetrenia je stanovenie priorít liečby a komplexnej starostlivosti a zlepšenie, resp. zachovanie funkčného potenciálu starých ľudí pomocou liečby, rehabilitácie, kompenzačných pomôcok, adaptácie prostredia a zaistenia sociálnej starostlivosti.

Na základe vyšetrenia rozhoduje geriater o odoslaní pacienta na iné odborné vyšetrenie, alebo na hospitalizáciu (geriatrické oddelenie, oddelenie dlhodobo chorých alebo iné oddelenie) v závislosti od zdravotného stavu pacienta

Na stiahnutie

Personálne obsadenie

MUDr. Peter Wágner Geriatrická ambulancia, Nemocnica Topoľčany lekár