Detská kardiologická ambulancia Prešov

V kardiologickej ambulancii v poliklinike ProCare Prešov poskytujeme kompletnú starostlivosť o deti s vrodenými a získanými ochorenia srdca, dysrytmiou, hypertenziou a ďalšími ochoreniami, ktoré súvisia s kardiovaskulárnym systémom.
Tím ambulancie pre liečbu srdcových chýb detív Prešove vedie MUDr. Vasiľ Janko, ktorý bol dlho jediným atestovaným lekárov pre detskú kardiológiu nielen pre Prešov, ale aj pre ďalšie 4 okresy. Detská kardiologická ambulancia poskytuje diagnostickú, liečebnú, preventívnu a poradenskú kardiologickú činnosť pre deti a dorast. Všetky vyšetrenia v kardiologickej ambulancii sú úplne bezbolestné, nemajú žiadne vedľajšie účinky a ani z dlhodobého hľadiska nepredstavujú žiadne riziko pre zdravie dieťaťa.

 
 

Prečo si vybrať kardiologickú ambulanciu v Prešove

 • Kvalitná EKG diagnostika

  Ambulancia detskej kardiológie prešla kompletnou rekonštrukciou priestorov a prístrojov, vďaka ktorým je možné poskytovať kvalitnú EKG diagnostiku detí a mládeže s vrodenými, alebo získanými ochoreniami srdca.

 • Kardiológia s dlhoročnými skúsenosťami

  EKG diagnostiku a liečbu ochorení srdca detí v našej ambulancii poskytuje skúsený kardiológ. Okrem liečby a diagnostiky vrodených srdcových chýb u detí, ambulancia zabezpečuje medziodborovú spoluprácu a odosielanie na operácie a sledovanie pooperačných stavov detských pacientov.

 • Komplexná detská kardiologická starostlivosť

  Detská kardiologická ambulancia poskytuje komplexnú diagnostiku, vrátane liečby srdcových chýb a chorôb detí a mládeže. V rámci ošetrovateľskej starostlivosti o kardiologických pacientov zabezpečuje i predoperačné a kontrolné vyšetrenia až do dospelosti pacienta.

   

EKG vyšetrenia detskej kardiologickej ambulancie

 • EKG diagnostika

 • Echokardiografické vyšetrenie

je ultrazvukové vyšetrenie srdca, je známe aj ako ECHO a SONO srdca . Ide o nebolestivé vyšetrenie, za pomoci ultrazvuku sa hodnotí nielen uloženie, tvar a veľkosť srdca pacienta, ale aj jeho štruktúra, prekrvenie a do istej miery samotná srdcová funkcia.

ECHO vyšetrenie informuje lekára o anatomických a funkčných pomeroch. Toto vyšetrenie je nevyhnutné pre diagnózu srdcového zlyhania, chlopňových vád, aj iných srdcových vád . ECHO srdca  je základných diagnostickým vyšetrením srdca detského pacienta počas kardiologického vyšetrenia.

 • EKG vyšetrenia detských pacientov

EKG alebo elektrokardiografia je vyšetrovacia metóda, ktorá sníma elektrické impulzy zo srdca. Slúži na odhalenie porúch srdcového rytmu – dysrytmie, hypertenzie. EKG vyšetrenie dokáže odhaliť závažné srdcové poruchy ešte skôr, než  sa prejavia  príznaky. EKG krivka môže prezradiť aj zväčšenie srdca, jeho neprekrvenie, infarkt, známky preťaženia pľúcnych ciev.

 • EKG holter pre deti

24 hodinové meranie krvného tlaku/srdcovej činnosti, ktoré slúži na nepretržitý 24 hodinový monitoring. EKG holter sa aktivuje pri pocite neštandardnej srdcovej činnosti -búšenia, alebo slabosti, stlačením signalizačného tlačidla. EKG záznam neskôr lekár vyhodnotí a zisťuje, či príznaky pociťovanej srdcovej arytmie súvisia s poruchou srdcového rytmu alebo je ich príčina inde.

 • konzultačná činnosť,
 • liečba a dispenzarizácia ochorení srdca u detí,
 • liečba a dispenzarizácia vrodených srdcových chýb u detí,
 • odosielanie na operácie a sledovanie pooperačných stavov

Náš tím lekárov a špecialistov detskej kardiologickej ambulancie v Prešove

 • MUDr. Vasiľ Janko

  lekár – špecialista

 • Mgr. Aneta Oľšavská

  sestra

 • Mgr. Ľudmila Gajdošová

  sestra

Kontakt

Poliklinika ProCare Prešov
Jurkovičova 19, 080 01 Prešov

Tel: 051/ 75 63 586

Ordinačné hodiny

 • Pondelok:           07:00 – 15:00
 • Utorok:                07:00 – 15:00
 • Streda:                 07:00 – 15:00
 • Štvrtok:               07:00 – 15:00
 • Piatok:                 07:00 – 15:00