Chirurgická ambulancia

Nemocnica Rožňava

Ordinačné hodiny

Kontakt

Špitálska 1, 048 01 Rožňava

+421 (0) 58777 1308

O ambulancii

Ambulancia poskytuje základnú starostlivosť chirurgickým pacientom s akútnymi a chronickými chirurgickými ochoreniami.

 

Pracuje ako príjmová ambulancia všeobecnej chirurgie, manažuje príjmy a vyšetrenia pred prijatím na plánovaný operačný výkon do ústavnej starostlivosti. Zabezpečuje konziliárnu činnosť, ošetrenie pacientov odoslaných lekármi z iných ambulancií vyžadujúcich  chirurgické ošetrenie.

Liečebné možnosti/Výkony

Chirurgia vykonáva malé ambulantné chirurgické výkony v miestnom znecitlivení, podieľa sa na diagnostike chirurgicky liečiteľných ochorení. Sleduje a riadi priebeh liečenia pacienta po prepustení z ústavnej starostlivosti. Spolupracuje s nemocničným chirurgickým pracoviskom. Súčasťou ambulantnej starostlivosti je podávanie infúznej vazodilatačnej liečby.

Ambulantné hodiny

Odbery
Vyšetrenia        Obedňajšia prestávka Vyšetrenia, konzília Konzília, administratíva
Pondelok 7:00 – 8:00 8:00 – 13:00 13:00 – 13:30 13:30 – 14:30 14:30 – 15:30
Utorok 7:00 – 8:00 8:00 – 13:00 13:00 – 13:30 13:30 – 14:30 14:30 – 15:30
Streda 7:00 – 8:00 8:00 – 13:00 13:00 – 13:30 13:30 – 14:30 14:30 – 15:30
Štvrtok 7:00 – 8:00 8:00 – 13:00 13:00 – 13:30 13:30 – 14:30 14:30 – 15:30
Piatok 7:00 – 8:00 8:00 – 13:00 13:00 – 13:30 13:30 – 14:30 14:30 – 15:30

Doplnkové informácie

Poradie pacientov je dané číslami príchodov pacientov do čakárne, ako aj rozhodnutím lekára. Uprednostňujeme deti do 3 rokov, imobilných pacientov a pacientov s akútnym ochorením.

Chirurgická ambulancia je miesto výkonu  ústavnej pohotovostnej  služby pre odbor chirurgie a úrazovej chirurgie, ktorá zabezpečuje ošetrenie naliehavých prípadov nepretržite, v pracovné dni  od 15:00 do 07:00 hod., v dni pracovného voľna od 07:00 do 07:00 hod.

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Ul. Špitálska 1,
048 01 Rožňava

Ambulancia sa nachádza na -1. poschodí, pavilón B, č. d. 102

Lekár: MUDr. Judita Mruková
Sestra: Edita Kohuláková

Telefonický kontakt: 058/ 777 1308

Personálne obsadenie

MUDr. Mruková Judita Chirurgická ambulancia, Nemocnica Rožňava