Anestéziologická ambulancia

Nemocnica Topoľčany

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 08:00 - 13:00
  • Štvrtok 08:00 - 13:00
  • Piatok 08:00 - 13:00

Kontakt

Pavlovova 17
955 20 Topoľčany

+421 38 / 38 24 262

Ambulancia sa nachádza na prízemí starého pavilónu LP 180 vľavo

Vizitácia operantov - denne 13:00 - 15:00
Utorok a streda - akútni pacienti

O ambulancii

V ambulancii sa vykonáva predanestetické vyšetrenie pacientov objednaných na plánované operačné výkony a vyberieme vhodný typ anestézie pre daného pacienta s prihliadnutím na charakter a rozsah výkonu a na zdravotný stav. Pri objednaní na operáciu pacient dostane anesteziologický dotazník a pokyny pre svojho zmluvného lekára o rozsahu potrebných laboratórnych, zobrazovacích a odborných vyšetrení. Pacienti sledovaní v odborných ambulanciách sú povinní priniesť posledné odborné vyšetrenie pred operáciou a podľa potreby rozhodneme o akceptácii resp. o potrebe opakovania vyšetrenia. Po absolvovaní všetkých vyšetrení sa pacient dostaví na ambulanciu ešte pred nástupom do nemocnice za účelom predanestetického vyšetrenia. Dôkladná príprava pred operáciou je zárukou bezpečnej anestézie!

MEDICÍNSKE VÝKONY

Predoperačné zhodnotenie klinického stavu, odborných vyšetrení a laboratórnych testov za účelom stanovenia tipu a stratégie anestézie pri operačnom výkone a PEDA.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Prednostne vybavujeme deti, tehotné ženy a pacientov podstupujúcich operačný výkon v našej nemocnici.

Personálne obsadenie

MUDr. Andrea Mihalíková Anestéziologická ambulancia, Nemocnica Topoľčany lekár

Martina Balátová Anestéziologická ambulancia, Nemocnica Topoľčany sestra