Algeziologická ambulancia

Nemocnica Topoľčany

Ordinačné hodiny

  • Utorok 08:00 - 15:00
  • Streda 08:00 - 15:00

Kontakt

Pavlovova 17
955 20 Topoľčany

+421 38 / 38 24 263

Ambulancia sa nachádza na prízemí starého pavilónu LP 180 vľavo

O ambulancii

Zaoberá sa liečbou akútnej a chronickej bolesti zhubného, alebo nezhubného pôvodu. V rámci liečby bolesti sa na našej ambulancii využívajú techniky modernej algeziológie ako TENS, akupunktúra, aurikuloterapia. Súčasťou ambulantnej liečby je podávanie infúzií. Poskytujeme konziliárne vyšetrenia a ošetrenia pacientov trpiacich bolesťou nereagujúcou na bežnú liečbu v rámci nemocnice pre všetky operačné aj neoperačné odbory.

  • bolesti chrbtice
  • bolesti hlavy
  • bolesti kĺbov
  • bolesťou po pásovom opare
  • iné dlhodobé bolesti , ktoré sú ťažko liečiteľné bežnými analgetikami

Personálne obsadenie

MUDr. Helena Dragúňová Algeziologická ambulancia, Nemocnica Topoľčany lekár

Martina Balátová Algeziologická ambulancia, Nemocnica Topoľčany sestra