AKTIVITY PRE ŠTUDENTOV

Aktívne pristupujeme k študentom medicíny a ošetrovateľstva:

  • organizujeme odborné súťaže
  • zriaďujeme virtuálne učebne
  • podporujeme študentov pomocou grantov
  • ponúkame projekty na podporu rozvoja a vzdelávania