Spoločné vyhľadávanie

O zdraví

Jesenný ústavný seminár galantskej nemocnice 2017

Kontinuálne vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov je okrem legislatívnej povinnosti, aj súčasťou ich každodenného profesionálneho života. Galantská nemocnica v tejto oblasti udržiava tradíciu tzv. ústavných seminárov, ktoré slúžia ako platforma nielen pre spomínané celoživotné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, ale aj ako príležitosť prezentovať často krát i vlastné výsledky špecializačných prác v rámci diseminácie, či zaujímavých kazuistík z prostredia samotnej nemocnice.

VIAC...

JZS očná - TEAMBUILDING

Pracovisko JZS-oftalmológia bolo v marci 2017 na Konferencii ProCare a Sveta Zdravia vyhodnotené ako najlepšie pracovisko za rok 2016.

VIAC...

14. novembra 2017 bol svetový deň DIABETES MELLITUS

Svetový deň diabetes sa pripomína od roku 1991 a je podporovaný Medzinárodnou diabetologickou federáciou (IDF), Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a OSN. Tento deň sa v roku 1891 narodil kanadský fyziológ Frederick Grant Banting, ktorý spolu s Charlesom Bestom v roku 1921 objavili inzulín.

VIAC...