Nová generácia zdravotnej starostlivosti

Naša sieť Nemocníc a Polikliník je tu pre vás.

Dôležité oznamy

Centrálne nahlasovanie podnetov ohľadom ukrajinských pacientov v sieti nemocníc Svet zdravia

Jednotlivé nemocnice Svet zdravia na východnom Slovensku čelia čoraz vyššiemu počtu otázok ohľadom možného poskytovania zdravotnej starostlivosti ukrajinským pacientom. Odpovede v tomto momente nie sú známe, potrebné sú najprv rozhodnutia a koordinácia zo strany ministerstva zdravotníctva. Sieť Nemocníc Svet zdravia je však pripravená prijímať podnety týkajúce sa možnej zdravotnej starostlivosti a pomoci ukrajinským pacientom. Všetky požiadavky môžu pacientske alebo humanitárne organizácie smerovať jednotnému call centru na telefónne číslo 055 / 327 7777. To funguje v slovenskom jazyku počas pracovných dní. Informácie budú zaevidované a následne preposlané príslušným ministerstvám.

Informácie týkajúce sa pandemickej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19 sú poskytované na telefónnom čísle 0800 174 174 (8:00 do 18:00), na stránke https://www.korona.gov.sk alebo stránkach príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Zoznam antigénových odberových miest nájdete na stránkach Ministerstva zdravotníctva.

Pridané 27.1.2021

Vážení klienti,

Odo dňa 01.03.2021 dochádza k zmene vo Všeobecných podmienkach poskytovania zdravotnej starostlivosti v sieti zdravotníckych zariadení siete ProCare. Zmena spočíva v zavedení sankčného mechanizmu v prípadoch zrušenia termínov a neúčasti na termínoch lekárskych prehliadok alebo súboru vyšetrení, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Úplné znenie Všeobecných podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti v sieti zdravotníckych zariadení siete ProCare po vykonanej zmene je dostupné tu

Náš príbeh

Oslavujeme narodeniny
Viac

Náhle zdravotné problémy?

Volajte odborníkovi od 7:00 do 23:00 každý deň so službou ProCare Telecare
Viac
Ocenenie Jednotka medzi pôrodnicami

Nemocnica Bory

Viac

Ponuka osobnej starostlivosti

Viac

Doprajte si to najlepšie

Pre jednotlivcov, pre rodiny, na skúšku, ako len chcete. Nájdite si to, čo vyhovuje vašim aktuálnym potrebám.
Balíček

Smart

Komplexný balíček starostlivosti
Balíček

Family Smart

Zahŕňa program SMART pre 4 člennú rodinu
Balíček

Exclusive

Komplexný balíček starostlivosti
Balíček

Basic

Komplexný balíček starostlivosti
Balíček

Junior

Komplexný balíček starostlivosti