Objednávkový formulár na antigénové testovanie

Objednajte sa na približný čas testovania na COVID-19 v Železničnej nemocnici Košice na nasledujúci pracovný deň.

Deti do 10 rokov netestujeme.

Deti od 10 do 15 rokov musia prísť v sprievode dospelej osoby. Deti od 15 do 18 rokov sa môžu dostaviť aj samé, ale musia mať vydaný občiansky preukaz.

Po odoslaní objednávky Vám bude na Vami zadanú e-mailovú adresu odoslaný potvrdzovací e-mail. Tento e-mail vytlačte a prineste so sebou na testovanie.

Za správnosť vyplnených údajov zodpovedá osoba, ktorá ich vyplní.

Formulár bude po zaplnení termínov neaktívny (nebude možné vybrať žiadny termín a pri termíne sa bude zobrazovať  ). Pokiaľ sú už všetky termíny plné, skúste sa, prosím, registrovať nasledujúci pracovný deň.

Registrácia na utorok 26. 1. 2021

  • Meno
  • Priezvisko
  • Rodné číslo (10 znakov, bez lomítka - "/")
  • Dátum narodenia
  • Ulica a číslo domu
  • Mesto
  • PSČ
  • Telefón
  • E-mail
  • Vyberte si približný čas testovania na nasledujúci pracovný deň