Aktuality, Spišská Nová Ves    16.10.2020

Zo spišskonovoveskej nemocnice: Toto sú opatrenia, ktoré chránia nás všetkých

Centrálna triáž, zelené a červené zóny v nemocnici či COVID testovanie? Ak vám niektoré z opatrení, ktoré Nemocnica Svet zdravia Spišská Nová Ves zaviedla v čase pandémie nie sú jasné, čítajte ďalej.

Vysvetľuje ich námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť MUDr. Martin Šimo:

Radi by sme občanom nášho mesta a našim pacientom objasnili opatrenia a zmenu v systéme práce pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, aby sme spoločne zvládli náročné obdobie pandémie. Veríme, že poskytnuté informácie i vzájomná tolerancia k tomu prispeje.

Zmeny zhrnieme do štyroch oblastí – realizácia triáže pred vstupom do zdravotníckeho zariadenia, rozdelenie nemocnice na tzv. červenú a zelenú zónu, realizácia odberov vzoriek na PCR vyšetrenie ochorenia COVID-19 a zmeny pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Všetky uvedené zmeny sú aplikované na základe platných usmernení Úradu verejného zdravotníctva a Ministerstva zdravotníctva SR.

Realizácia triáže pred vstupom do zdravotníckeho zariadenia

Vstupný filter slúži na roztriedenie osôb pred samotným vstupom do priestorov zdravotníckeho zariadenia vo všetkých fázach pandemického plánu SR. Pri hlavnom vchode je umiestnená centrálna triáž, mimo pracovných hodín je triáž realizovaná na urgentnom príjme. Triážne pracovisko je miesto, kde zdravotnícki pracovníci oslovujú každú osobu, ktorá vstupuje do areálu/budovy zdravotníckeho zariadenia. Pri aktuálnej situácii a výskyte ochorení v regióne je triáž realizovaná v najprísnejšom režime a zahŕňa zistenie dôvodu návštevy, meranie telesnej teploty a vyplnenie dotazníka.

Na základe údajov z dotazníka triáž usmerní pacienta v ďalšom postupe a pokračovaní tzv. „červenou“ alebo „zelenou“ cestou. Mrzí nás, že triáž v niektorých prípadoch nie je vnímaná pacientami a verejnosťou pozitívne. Je však veľmi dôležitá pre bezpečnosť a ochranu pacientov a zdravotníkov. Aj po jej zavedení prijímame opatrenia, ktoré by mali viesť k jej urýchleniu (možnosť predvyplnenia dotazníka uverejneného na webovej stránke nemocnice, riešenie opakovaných návštev). Pri triáži uprednostníme detských pacientov, tehotné pacientky, imobilných pacientov a určité skupiny pacientov, kde je možné triáž realizovať oddelene – darcovia krvi a dialyzovaní pacienti. Akonáhle nám situácia dovolí opatrenia zmierniť, urobíme tak. Aktuálne však žiadame o trpezlivosť a toleranciu, triáž má svoje opodstatnenie v zabezpečení bezpečnosti pacientov a personálu nemocnice.

Rozdelenie nemocnice na tzv. červenú a zelenú zónu

Pri výskyte príznakov ochorenia COVID-19 u pacienta alebo pri uvedení rizikových údajov z pohľadu možného výskytu ochorenia (napríklad kontakt s infikovanou osobou) je ďalšie smerovanie pacienta odlišné – pokračuje tzv. červenou cestou v nemocnici. Pacient je navigovaný na špecializovanú ambulanciu pre ochorenie COVID-19 a o ďalšom manažmente pacienta rozhoduje jej lekár. Po konzultácii a zhodnotení jeho zdravotného stavu mu odporučí ďalší postup a ak nepotvrdí podozrenie z infikovania koronavírusom, pacientovi umožní vstup do zelenej časti nemocnice.

V niektorých prípadoch je potrebné vytvoriť pre pacienta dočasne „červenú“ zónu aj v iných priestoroch nemocnice – takúto cestu vždy dočasne vyznačujeme informačnými tabuľami a zabezpečujeme opatreniami a dezinfekciou. Robíme tak napríklad v prípade potreby CT vyšetrenia, operačného zákroku alebo pôrodu či transportu pacienta na iné pracovisko.

Pacient môže byť pri potrebe akútnej hospitalizácie a súčasnom výskyte príznakov ochorenia alebo rizikových údajov umiestnený do tzv. karanténnej zóny, kde je u pacienta realizované PCR vyšetrenie a až následne po obdržaní negatívneho výsledku môže pokračovať v liečbe v zelenej zóne nemocnice.

Nemocnica má v rámci reprofilizácie vyhradených 66 lôžok pre potrebu starostlivosti o pacientov s COVID-19 a aj v súčasnosti sa trvale stará o pacientov s týmto ochorením.

Ostatní pacienti pokračujú tzv. zelenou cestou. Pacient odovzdá dotazník z triáže na cieľovej ambulancii. Okrem pacientov je do zariadenia povolený vstup iba pre nutný sprievod u maloletého dieťaťa, sprievod potrebný pre pacienta s ohľadom na jeho zdravotný stav a osobám, ktoré na nevyhnutný čas poskytnú hospitalizovaným osobám veci dennej osobnej potreby. Návštevy aktuálne v nemocnici nie sú umožnené, v prípade sprievodu otca pri pôrode sú prijaté prísne opatrenia.

Realizácia odberov vzoriek na PCR vyšetrenie ochorenia COVID-19

Testovanie už aktuálne prebieha každý pracovný deň od pondelka do piatka v predpoludňajších hodinách aj s navýšením dennej kapacity odberového miesta. Nemocnica svojvoľne nemá právomoc rozhodovať o počte odberov, riadi sa potrebami jednotlivých strán a kapacitou laboratórií. Nemocnica je len realizátorom odberu pre pacienta, požiadavky pre odber organizuje naďalej Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI), a to vrátane požiadavky na navýšenie kapacity odberového miesta. Evidujeme informáciu, že časť pacientov z nášho regiónu muselo navštíviť iné odberné miesta, rovnako však naše odberné miesto navštívilo množstvo pacientov z iných regiónov. Je to spôsobené nerovnomernými potrebami v konkrétny deň v jednotlivých mestách. Sme pripravení kapacity naďalej v spolupráci s laboratóriami navyšovať.

Na mobilnom odberovom mieste je možné realizovať odber iba u:

  1. pacienta, ktorý má pridelený platný COVID-PASS, teda cez aplikáciu NCZI na stránke korona.gov.sk. Formulár môže vypísať pacient, praktický lekár, prípadne môže COVID-PASS prideliť Regionálny úrad verejného zdravotníctva,
  2. samoplatcu, ktorý využije platný formulár na webovej stránke spoločnosti Alpha medical, teda lab.online.sk,
  3. priamo na mieste jedine v prípade tzv. osobitého zreteľa, to znamená pacient s evidentnými známkami ochorenia COVID-19, ktorý nemá prístup k praktickému lekárovi. Cieľom takejto možnosti je zabezpečiť prístup k vyšetreniu pre pacientov, ktorí by mohli byť šíriteľmi ochorenia, avšak nemajú možnosť kontaktovať praktického lekára (napr. ľudia bez domova).

Mobilné odberové miesta sa nachádza mimo hlavnej budovy nemocnice, pri tenisových kurtoch. Prístup je označený tabuľami popri ceste k nemocnici.

Na bezpečnosť pacientov i personálu dohliadajú štyria príslušníci armády, dvaja sú pri triáži, dvaja pri mobilnom odberovom mieste.

Zmeny pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Počas druhej vlny pandémie je cieľom každého zdravotníckeho zariadenia zachovávať v čo najvyššej možnej miere zdravotnú starostlivosť bez obmedzení. Na druhej strane však môže byť rozsah plánovanej zdravotnej starostlivosti obmedzený pre potrebu vyčlenenia COVID lôžok, spájania oddelení v tzv. zelenej zóne nemocnice, personálnej kapacity, potreby obmedzení pri výskyte ochorenia u pacienta i personálu, a podobne. Zároveň môže byť pre potreby izolovaného vyšetrenia pacienta uzavretý po dobu desiatok minút niektorý úsek nemocnice.

Prosíme našich pacientov a ich príbuzných v tomto pre všetkých náročnom období o trpezlivosť, toleranciu a rešpektovanie opatrení. V prípade potreby radi objasníme všetky opatrenia i obmedzenia, ktoré podľa situácie zavádzame alebo naopak zmierňujeme. Ďakujeme.Ďalšie príspevky, ktoré by Vás mohli zaujímať

Aktuality 25.02.2021

Poďakovanie firme Sladučké Ovocie

Firma Sladučké Ovocie s.r.o., podporila zamestnancov rimavskosobotskej všeobecnej nemocnice Svet zdravia, a. s., darovaním čerstvého ovocia, zeleniny a produktov vlastnej výroby.

Aktuality 25.02.2021

Zdravotníci v Dunajskej Strede dostali od pacienta chutný dar

V dunajskostredskej nemocnici dostal tento týždeň personál skutočne milé poďakovanie.

Aktuality 22.02.2021

Vedúca sestra galantskej nemocnice: Častokrát sa musíme ísť vyplakať

Od 7. januára je nemocnica Svet zdravia v Galante reprofilovaná na červenú, teda covidovú nemocnicu. Na oddelení anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OAMIS) sa o pacientov s ochorením COVID-19 starajú sestry a lekári v celotelových overaloch, s respirátormi a ochrannými okuliarmi na tvári.

Odoberajte novinky e-mailom

 

PROCARE LEKÁR 24

Možnosti riešenia vašich zdravotných komplikácií doma a v zahraničí

 

Teraz 25% zľava

VIAC INFO