Aktuality, Galanta    18.11.2019

Zdravotníci v nemocnici sa očkujú a chcú ísť príkladom

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša v Galante sa počas chrípkovej sezóny 2019/2020 zapája do 5. ročníka osvetového projektu Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti SLS Chránime našich pacientov, očkujeme sa proti chrípke a organizuje hromadné očkovanie zdravotníkov na svojom pracovisku.

 

Cieľom Dňa očkovania proti chrípke v galantskej nemocnici je zvýšiť počet zdravotníkov chránených pred chrípkou očkovaním, motivovať ostatných kolegov a prispieť tak k ochrane ich zdravia a obmedzeniu cirkulácie vírusu chrípky v nemocnici.

Zdravotníci ako špecifická riziková skupina

Očkovanie je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) najefektívnejšou ochranou proti chrípke. Očkovaný človek chrípku neprenáša. Prevencia ochorenia je nevyhnutná najmä v zdravotníckych zariadeniach, kde sa nachádzajú pacienti s chronickými ochoreniami (dýchacieho, srdcovocievneho, endokrinného systému, ochorením pečene, obličiek alebo neurologickým ochorením), ale aj v domovoch dôchodcov, v zariadeniach sociálnych služieb.

„Je povinnosťou lekára chrániť pacientov pred zdravotnými komplikáciami, ktorým dokáže dnešná medicína predchádzať. Očkovanie  zdravotníckeho personálu je súčasťou profesionálnej etiky a malo by byť súčasťou elementárnej prevencie ochorenia v nemocniciach, pretože práve tu sa najčastejšie vyskytujú rizikové skupiny pacientov, ktorých môže aj také  ochorenie, ako je chrípka, ohroziť fatálne. Očkovaný zdravotník totiž chrípku na pacienta neprenesie,“ hovorí prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD. MPH. V niektorých štátoch je zavedená povinnosť takéhoto očkovania. Podľa dostupných údajov z roku 2013 dosiahlo napríklad Francúzsko úroveň zaočkovanosti 76,9 %, Holandsko 63 % a v USA 96 % na takých pracoviskách, kde bolo toto očkovanie požadované zamestnávateľom. V štáte New York neočkovaní zdravotnícki pracovníci majú povinnosť nosiť masku počas celej chrípkovej sezóny.

Nemocnica sv. Lukáša v Galante sa dlhodobo venuje prevencii nozokomiálnych nákaz a v tomto roku sa po prvýkrát zapojila k organizovanému očkovaniu zdravotníkov. „Ideálnym prostriedkom je prevencia očkovaním, ktorá navyše pomáha zabrániť cirkulácii vírusu chrípky v nemocnici. Veríme, že zlepšením dostupnosti očkovania zdravotníkov priamo na pracovisku sa nám podarí zaočkovať čo najviac zamestnancov a inšpirovať tak aj ostatné zdravotnícke zariadenia,“ hovorí PhDr. Martin Ballay MPH, MBA, námestník nemocnice pre ošetrovateľskú starostlivosť.           

„V tejto sezóne sme ponúkli očkovanie zdravotníckeho personálu priamo na pracovisku všetkým 17 lôžkovým zdravotníckym zariadeniam našej spoločnosti, vrátane nemocnice v Galante. Záujem prejavilo 300 zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa nechali proti chrípke zaočkovať,“ uviedla MVDr., Mgr. Jana Skalová, MHA, hlavná epidemiologička Svet Zdravia, a.s.

Slovenskí epidemiológovia evidujú na Slovensku v priemere 800 úmrtí ročne v súvislosti s epidémiou chrípky, z nich viac ako polovica sú úmrtia na kardiovaskulárne ochorenia v priamej súvislosti s ochorením na chrípku. Chrípka môže byť obzvlášť závažná najmä u pacientov, ktorí majú vyššie riziko komplikácií spôsobených chrípkou, ako napríklad staršie osoby, chronicky chorí pacienti, pacienti s oslabenou imunitou alebo tehotné ženy.

Kampaň priniesla svoje ovocie aj v galantskej nemocnici. Spoločne sa v priebehu očkovacieho dňa dalo zaočkovať viac ako 50 zdravotníckych pracovníkov, ktorí si zároveň vypočuli tematicky ladený seminár, týkajúci sa chrípky a očkovania ako takého. Nemocnica zvažuje, že v prípade dostupnosti vakcín na trhu zopakuje očkovací deň ešte do konca kalendárneho roka 2019. Vedenie nemocnice zároveň deklarovalo podporu očkovacích dní aj pre ďalšie roky.

 

GalériaĎalšie príspevky, ktoré by Vás mohli zaujímať

Aktuality 12.12.2019

Pravý duch Vianoc v Nemocnici Svet zdravia Michalovce

Tento rok cítime ducha Vianoc v našej nemocnici obzvlášť silným spôsobom. Stále existuje mnoho dobrých ľudí, ktorí radi venujú či už svoj čas, energiu alebo finančné prostriedky na pomoc dobrej veci.

Aktuality 12.12.2019

Dar pre onkologické oddelenie v Michalovciach

Nemocnica Svet zdravia Michalovce prijala peňažný dar od Ligy proti rakovine z 22. ročníka Dňa narcisov vo výške 1500€ na nákup gynekologického kresla za účelom zlepšenia starostlivosti o onkologického pacienta.

Aktuality 12.12.2019

Nové centrum intervenčnej angiológie

Nemocnica Svet zdravia Michalovce predstavila nové centrum intervenčnej angiológie. Jeho základom je pracovisko s novým biplanárnym angiografom.

Odoberajte novinky e-mailom

 

PROCARE LEKÁR 24

Možnosti riešenia vašich zdravotných komplikácií doma a v zahraničí

 

Teraz 25% zľava

VIAC INFO