Aktuality, Žiar nad Hronom    08.10.2019

XVIII. ročník Žiarskeho sesterského dňa

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v spolupráci s organizačným tímom nemocnice v Žiari nad Hronom, s Fakultou zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici pripravili už XVIII. ročník Žiarskeho sesterského dňa, ktorý sa konal 4. októbra 2019 v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom.

Sesterský deň 2019

 

Tohtoročné podujatie sa konalo pod záštitou predsedkyne vedeckého výboru Doc. PhDr. Beáty Frčovej, PhD., MPH a zastrešovala ho predsedníčka vedeckého výboru kongresu Doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD..

Nosnou myšlienkou všetkých prednášok bola téma „Ošetrovateľstvo v praxi“.

Organizačný výbor zastrešovala Mgr. Eva Valentová, námestníčka pre ošetrovateľstvo nemocnice Svet zdravia Žiar nad Hronom, PhDr. Anna Fungáčová, vedúca sestra neurologického oddelenia a Mgr. Margita Sedliaková, vedúca sestra chirurgického oddelenia.

Základný kameň Žiarskeho sesterského dňa položila sestra Milota Kaššová už pre 18-timi rokmi, ktorej aj napriek tomu, že už nie je aktívnym členom organizačného výboru, patrí opäť veľké „Ďakujeme“.

Úvodné slávnostné otvorenie zahájili svojím vystúpením žiaci ZŠ s MŠ Župkov a ZS s MŠ Jastrabá.

K sestrám a iným zdravotníckym pracovníkom sa prihovorili hostia – Ing. Ivan Mokrý, riaditeľ Všeobecnej nemocnice Žiar nad Hronom, MUDr. Ladislav Kukolík, poslanec VÚC, viceprimátor a primár OAIM vo Všeobecnej nemocnici v Žiari nad Hronom, dekanka FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici Doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH. Námestníčka pre ošetrovateľstvo žiarskej nemocnice Mgr. Eva Valentová vo svojom príhovore vyzdvihla dôležitú úlohu a nenahraditeľnosť sestier v starostlivosti o pacienta. Zároveň sa poďakovala spoluorganizátorom za pomoc pri zorganizovaní tohto podujatia.

Hlavná téma konferencie „Ošetrovateľstvo v praxi“ umožnila široké zameranie pri výbere prezentovaných prác. Tak, ako aj minulé ročníky, aj tento rok sa tu stretli sestry, pôrodné asistentky, iní zdravotnícki pracovníci, aby prezentovali svoje práce z rôznych oblastí zdravotníctva z celého Slovenska.

V rámci odborných a zaujímavých prednášok sa naše sestry venovali týmto témam:

 • Závislosť výskytu chronických komplikácií od kompenzácie diabetu
 • Význam kolonoskopie v prevencii kolorektálneho karcinómu
 • Nepodceňujme chrípku
 • Bezpečná identifikácia pacientov
 • Prevencia nozokomiálnych nákaz a flebitíd – uzatvorený systém kanylácie
 • Význam komunikácie v práci sestry
 • Sestra v 21. storočí
 • Možnosti diagnostiky hematologických ochorení v sietí v Alpha Medical
 • Etické aspekty praktického vzdelávania budúcich sestier
 • Ošetrovanie problematickej stómie
 • Evidence based v pôrodnej asistencii
 • Syndróm karpálneho tunela (jeho príčiny, liečba, cvičenie)
 • Vitajte v dialýze
 • Dysfázia ako výstražný signál
 • Berme poranenia ihlou vážne
 • Srdce v akcii
 • Bezpečnosť pacienta v perioperačnom období
 • Virtuálna kolonografia
 • Masáž novorodenca
 • Využitie motodlahy v praxi
 • Ošetrovanie pri náhlych príhodách v gynekológií a v pôrodníctve

XVII. ročník Žiarskeho sesterského dňa bol opäť veľmi úspešný, práve vďaka všetkým zúčastneným sestrám, pôrodným asistentkám a iným zdravotníckym pracovníkom, ktorí svojou aktívnou a pasívnou účasťou na konferencii dali tomuto dňu pečať, pre ktorú sa budú každý rok vracať.

Sponzori konferencie:

Svet zdravia, a.s., Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom
Mesto Žiar nad Hronom
PULImedical spol. s.r.o.
Alpha Medical
Medis Nitra
Hartmann – Rico, spol. s.r.o.
Fresenius – Kabi
Prievidzské pekárne a cukrárne
GPM – Voz Zvolen
RK S a PA Žiar nad Hronom
ZOO Žiar nad Hronom

GalériaĎalšie príspevky, ktoré by Vás mohli zaujímať

Aktuality 04.12.2019

Vianočná kvapka krvi v michalovskej nemocnici

Aktuality 26.11.2019

Topoľčianska nemocnica vynovila lôžkovú časť pôrodnice

Nemocnica Svet zdravia Topoľčany posledné týždne rekonštruovala svoje priestory, investovala vyše 61-tisíc eur a komplexne vynovila lôžkovú časť gynekologicko-pôrodníckeho a novorodeneckého oddelenia. Pre budúce mamičky zároveň pripravila nové priestory, ktoré budú využívané pre kurzy predpôrodnej prípravy. Dnes vynovené časti slávnostne symbolicky otvorila.

Aktuality 22.11.2019

Zemplínsky deň ošetrovateľstva 2019

Ôsmy ročník Zemplínskeho dňa ošetrovateľstva sa niesol v téme: Multiodborová spolupráca záruka kvality ošetrovateľskej starostlivosti.

Odoberajte novinky e-mailom

 

PROCARE LEKÁR 24

Možnosti riešenia vašich zdravotných komplikácií doma a v zahraničí

 

Teraz 25% zľava

VIAC INFO