Aktuality, Svet Zdravia, Žiar nad Hronom    10.10.2018

XVII. ročník Žiarskeho sesterského dňa

XVII. ročník Žiarskeho sesterského dňa „mal vôňu ženy“, ako s úsmevom začal príhovor riaditeľ Všeobecnej nemocnice v Žiari nad Hronom Ing. Ivan Mokrý. Takto zdôraznil dôležitú úlohu zdravotných sestier a pôrodných asistentiek aj ako žien, jemných, cítiacich a intuitívnych bytostí.

 

Organizačný tím Žiarskeho sesterského dňa Všeobecnej nemocnice v Žiari nad Hronom v spolupráci s Fakultou zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici a Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek pripravil už XVII. ročník Žiarskeho sesterského dňa, ktorý sa konal 28. septembra 2018 v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom.

Základný kameň Žiarskeho sesterského dňa položila sestra Milota Kaššová už pre 17-timi rokmi, ktorej aj napriek tomu, že už nie je aktívnym členom organizačného výboru, patrí opäť veľké „Ďakujeme“.

Predsedníčkou vedeckého výboru tejto konferencie bola Doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH a zastrešovala ho predsedníčka vedeckého výboru kongresu Doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD.

Organizačný výbor zastrešovala Mgr. Eva Valentová, námestníčka pre ošetrovateľstvo Všeobecnej nemocnice v Žiari nad Hronom, PhDr. Anna Fungáčová, hlavná sestra Sveta zdravia, a.s. pre vnútorné odbory a Mgr. Margita Sedliaková, vedúca sestra chirurgického oddelenia Všeobecnej nemocnice v Žiari nad Hronom.

Úvodné slávnostné otvorenie zahájili svojím vystúpením žiaci ZŠ s MŠ Župkov.

K sestrám a iným zdravotníckym pracovníkom sa prihovorili hostia – MUDr. Ladislav Kukolík, poslanec VÚC, viceprimátor a primár OAIM vo Všeobecnej nemocnici v Žiari nad Hronom, dekanka FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici Doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH a námestníčka pre ošetrovateľstvo VN ZH Mgr. Eva Valentová. Privítala všetkých účastníkov slovami:

“Cestou na konferenciu mi napadla myšlienka jednej veľkej osobnosti: Nesnažme sa robiť veľké veci, robme malé veci s veľkou láskou. Táto myšlienka veľmi vystihuje naše povolanie. Preto vám chcem z tohto miesta poďakovať  vážené sestry, pôrodné asistentky, zdravotnícki asistenti, sanitári, fyzioterapeuti, laboranti. Ďakujeme vám za to, že zostávate vo svojom povolaní aj napriek neľahkej situácii, v ktorej sa dnešné zdravotníctvo nachádza. Prajem vám, aby ste si dnes oddýchli, načerpali energiu, odniesli si nové poznatky a hlavne, nezabudnite si obliecť úsmev, lebo jeho veľkosť sedí každému.”

Účastníci kongresu získali za pasívnu účasť 8 kreditov, za aktívnu účasť 10 kreditov (+8) a ako spoluautori 5 kreditov (+8).

Hlavnou témou konferencie bolo „Ošetrovateľstvo v praxi“, čo umožnilo široké zameranie pri výbere prezentovaných prác. Tak, ako aj minulé ročníky, aj tento rok sa tu stretli sestry, pôrodné asistentky, iní zdravotnícki pracovníci, aby prezentovali svoje práce z rôznych oblastí zdravotníctva z celého Slovenska aj z Českej republiky.

V rámci odborných a zaujímavých prednášok sa naše sestry venovali týmto témam:

 • Faktory podmieňujúce úspešné hodnotenie klinických cvičení u študentov ošetrovateľstva
 • Celoživotní vzdelávaní
 • Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek-registrácia, členstvo, sústavné vzdelávanie
 • Louis Pasteur ako vedec z pohľadu súčasnej morálky
 • Prvých 1000 dní života dieťaťa
 • Posudzovanie bolesti u pacienta s ulcus cruris
 • Škola chrbta
 • Technika koniotómie
 • Všetko pre benefit pacienta
 • Sestra ako dohliadaný subjekt
 • Na každej sekunde záleží
 • Diagnostika ochorení ciev – aneuryzma, disekcia aorty
 • Postmenopauzálne krvácanie
 • AlphaLAB – moderná a rýchla komunikácia
 • Pacientsky program aktivitae – forma pomoci pre ľudí so sklerózou multiplex
 • Problémy farmakologickej liečby vo vysokom veku
 • Čo by mal pacient vedieť o anestézii?
 • Manažment klostrídiových infekcií v ZZ
 • Pôsobenie sestry v ochrane zdravia pri práci
 • Vplyv životosprávy na orálne zdravie

XVII. ročník Žiarskeho sesterského dňa bol opäť veľmi úspešný, práve vďaka všetkým zúčastneným sestrám, pôrodným asistentkám a iným zdravotníckym pracovníkom, ktorí svojou aktívnou a pasívnou účasťou na konferencii dali tomuto dňu pečať, pre ktorú sa budú každý rok vracať.

Sponzori konferencie:

Mesto Žiar nad Hronom
Svet zdravia, a.s., Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom
Alpha Medical
Medis Nitra
Nestlé
Hartmann – Rico, spol. s.r.o. ň
Fresenius – Kabi
ConvaTec
Coloplast
Prievidzské pekárne a cukrárne
GPM – Voz Zvolen
RK SaPA Žiar nad Hronom
ZOO Žiar nad Hronom

GalériaĎalšie príspevky, ktoré by Vás mohli zaujímať

Aktuality 15.10.2018

Praktický nácvik postupov pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy

Problematika zavlečenia vysoko nebezpečnej nákazy a hrozba jej  šírenia je stále aktuálna. Na túto hrozbu musíme byť pripravení aj vo vranovskej nemocnici. Je dôležité, aby personál dokázal  diagnostikovať  pacienta s podozrením na ochorenie s vysoko nebezpečnou nákazou (ďalej len „VNN“) a zabezpečiť opatrenia. Z tohto dôvodu sa vo vranovskej nemocnici uskutočnilo cvičenie s praktickou ukážkou opatrení na zabránenie šírenia VNN.

Aktuality 15.10.2018

INEKO: Skokanom roka 2018 je galantská nemocnica

Verejnosť spoznala výsledky štvrtého ročníka hodnotenia slovenských nemocníc inštitútom INEKO. Nový rebríček bol zostavený podľa vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, náročnosti diagnóz, hospodárenia a transparentnosti za obdobie 2014 - 2017.

Aktuality 15.10.2018

Odstávka elektrickej energie v nemocnici Žiar nad Hronom

Vážení pacienti, dovoľujeme si vás týmto informovať o úplnej odstávke elektrickej energie v nemocnici v Žiari nad Hronom dňa 20.10.2018 (sobota) v čase od 12.30 hod. do 18.00 hod.

Odoberajte novinky e-mailom

 

PROCARE LEKÁR 24

Možnosti riešenia vašich zdravotných komplikácií doma a v zahraničí

 

Teraz 20% zľava

VIAC INFO