Aktuality, Michalovce    21.05.2020

Výnimky zo zákazu návštev v michalovskej nemocnici

Návštevy v nemocniciach sú v niektorých prípadoch povolené, aby sme zmiernili psychosociálne dôsledky odlúčenia blízkych príbuzných v čase epidemického výskytu ochorenia COVID-19.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v SR v súvislosti s ochorením COVID-19 udeľujeme na základe usmernenia Hlavného hygienika SR výnimky zo zákazu návštev lôžkových oddelení za dodržiavanie hygienických pravidiel a protiepidemických opatrení v týchto prípadoch:

 • návšteva pacienta v terminálnom štádiu ochorenia – je povolená návšteva súčasne dvoma blízkymi osobami,
 • návšteva kňaza alebo duchovného u ťažko chorých a zomierajúcich pre vysluhovanie sviatostí,
 • jeden sprievod pri pôrode a popôrodnej starostlivosti,
 • jedna osoba pre sprevádzanie pacienta pri prepustení z nemocnice,
 • jedna osoba u pacienta s poruchami duševného zdravia, ako je demencia, porucha učenia alebo autizmus (ak by neprítomnosť spôsobila stavy úzkosti osoby),
 • jedna osoba u pacienta s psychickými ochoreniami podľa indikácie lekára v prípade, ak neprítomnosť osoby môže nepriaznivo vplývať na výsledky liečebného procesu,
 • návšteva pacienta v umelom spánku na OAIM v prípade, ak z liečebného hľadiska je táto návšteva indikovaná, napr. stavy po ťažkých traumatických poradeniach, coma vigile a pod.,
 • sprievod detského pacienta,
 • návšteva dieťaťa v paliatívnej starostlivosti príbuznými dieťaťa vrátane iných detí žijúcich s rodičmi v spoločnej domácnosti (bez príznakov respiračnej a/alebo gastrointestinálnej infekcie),
 • návšteva novorodenca – minimalizovať návštevy na jednu až dve osoby, rodičov (osoby by nemali rotovať, opakovane by mala navštevovať novorodenca tá istá osoba).

VÝNIMKY SA OBMEDZUJÚ

 • osobám mladším ako 16 rokov
 • rizikovým skupinám osôb: vek nad 65 rokov
 • osobám s chronickými ochoreniami alebo závažnými základnými ochoreniami so zníženou funkciou imunitného systému, osoby v paliatívnej starostlivosti
 • potvrdeným prípadom ochorenia COVID-19
 • osobám v karanténe
 • osobám vykazujúcim respiračné príznaky

PRÍTOMNOSŤ SPREVÁDZAJÚCEJ OSOBY V ONKOLOGICKÝCH CENTRÁCH JE ZAKÁZANÁ
(vrátane ambulantného podávania biologickej liečby z rôznych indikácií, kde sa poskytuje starostlivosť imunokompromitovaným pacientom)

NÁVŠTEVY ALEBO SPREVÁDZAJÚCE OSOBY SÚ POVINNÉ DODRŽIAVAŤ TIETO OPATRENIA

 • do ústavného zdravotníckeho zariadenia vstupujú cez označený vstup a sú triedení vo filtri,
 • podmienkou realizácie návštevy, sprievodu je vopred dohodnuté povolenie na návštevu od zodpovednej osoby oddelenia s dohodnutím stanoveného času a protiepidemických opatrení,
 • v prípade zistenia telesnej teploty nad 37,0 °C alebo iných príznakov akútneho respiračného ochorenia (napr. kašeľ alebo dýchavičnosť) bezodkladne opustiť zariadenie, a ak je to potrebné, vyhľadať zdravotnú starostlivosť,
 • návšteva je povinná pred vstupom na oddelenie vykonať hygienickú dezinfekciu rúk.

 

BLIŽŠIE A PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE NÁJDETE V KOMPLETNOM ZNENÍ ODPORÚČANÝCH POSTUPOV HLAVNÉHO HYGIENIKA SRĎalšie príspevky, ktoré by Vás mohli zaujímať

Aktuality 01.06.2020

Medzinárodný deň detí v Nemocnici Svet zdravia Michalovce

Dnešný výnimočný sviatok sme oslávili na pediatrickom a novorodeneckom oddelení.

Aktuality 01.06.2020

MDD v Nemocnici Rimavska Sobota

Diplom za statočnosť, poučné pexeso, zajkovu omaľovánku či sladkú odmenu si odniesli pri príležitosti MDD detskí pacienti, ktorí navštívili pediatrickú ambulanciu alebo trávili čas na lôžku pediatrického oddelenia v Nemocnici Svet zdravia Rimavská Sobota.

Aktuality 01.06.2020

MDD v presovskej poliklinike

ProCare maskot Zajko dnes potešil drobnosťami detičky v poliklinike ProCare Prešov.

Odoberajte novinky e-mailom

 

PROCARE LEKÁR 24

Možnosti riešenia vašich zdravotných komplikácií doma a v zahraničí

 

Teraz 25% zľava

VIAC INFO