Aktuality, Michalovce    21.05.2020

Výnimky zo zákazu návštev v michalovskej nemocnici

Návštevy v nemocniciach sú v niektorých prípadoch povolené, aby sme zmiernili psychosociálne dôsledky odlúčenia blízkych príbuzných v čase epidemického výskytu ochorenia COVID-19.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v SR v súvislosti s ochorením COVID-19 udeľujeme na základe usmernenia Hlavného hygienika SR výnimky zo zákazu návštev lôžkových oddelení za dodržiavanie hygienických pravidiel a protiepidemických opatrení v týchto prípadoch:

 • návšteva pacienta v terminálnom štádiu ochorenia – je povolená návšteva súčasne dvoma blízkymi osobami,
 • návšteva kňaza alebo duchovného u ťažko chorých a zomierajúcich pre vysluhovanie sviatostí,
 • jeden sprievod pri pôrode a popôrodnej starostlivosti,
 • jedna osoba pre sprevádzanie pacienta pri prepustení z nemocnice,
 • jedna osoba u pacienta s poruchami duševného zdravia, ako je demencia, porucha učenia alebo autizmus (ak by neprítomnosť spôsobila stavy úzkosti osoby),
 • jedna osoba u pacienta s psychickými ochoreniami podľa indikácie lekára v prípade, ak neprítomnosť osoby môže nepriaznivo vplývať na výsledky liečebného procesu,
 • návšteva pacienta v umelom spánku na OAIM v prípade, ak z liečebného hľadiska je táto návšteva indikovaná, napr. stavy po ťažkých traumatických poradeniach, coma vigile a pod.,
 • sprievod detského pacienta,
 • návšteva dieťaťa v paliatívnej starostlivosti príbuznými dieťaťa vrátane iných detí žijúcich s rodičmi v spoločnej domácnosti (bez príznakov respiračnej a/alebo gastrointestinálnej infekcie),
 • návšteva novorodenca – minimalizovať návštevy na jednu až dve osoby, rodičov (osoby by nemali rotovať, opakovane by mala navštevovať novorodenca tá istá osoba).

VÝNIMKY SA OBMEDZUJÚ

 • osobám mladším ako 16 rokov
 • rizikovým skupinám osôb: vek nad 65 rokov
 • osobám s chronickými ochoreniami alebo závažnými základnými ochoreniami so zníženou funkciou imunitného systému, osoby v paliatívnej starostlivosti
 • potvrdeným prípadom ochorenia COVID-19
 • osobám v karanténe
 • osobám vykazujúcim respiračné príznaky

PRÍTOMNOSŤ SPREVÁDZAJÚCEJ OSOBY V ONKOLOGICKÝCH CENTRÁCH JE ZAKÁZANÁ
(vrátane ambulantného podávania biologickej liečby z rôznych indikácií, kde sa poskytuje starostlivosť imunokompromitovaným pacientom)

NÁVŠTEVY ALEBO SPREVÁDZAJÚCE OSOBY SÚ POVINNÉ DODRŽIAVAŤ TIETO OPATRENIA

 • do ústavného zdravotníckeho zariadenia vstupujú cez označený vstup a sú triedení vo filtri,
 • podmienkou realizácie návštevy, sprievodu je vopred dohodnuté povolenie na návštevu od zodpovednej osoby oddelenia s dohodnutím stanoveného času a protiepidemických opatrení,
 • v prípade zistenia telesnej teploty nad 37,0 °C alebo iných príznakov akútneho respiračného ochorenia (napr. kašeľ alebo dýchavičnosť) bezodkladne opustiť zariadenie, a ak je to potrebné, vyhľadať zdravotnú starostlivosť,
 • návšteva je povinná pred vstupom na oddelenie vykonať hygienickú dezinfekciu rúk.

 

BLIŽŠIE A PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE NÁJDETE V KOMPLETNOM ZNENÍ ODPORÚČANÝCH POSTUPOV HLAVNÉHO HYGIENIKA SRĎalšie príspevky, ktoré by Vás mohli zaujímať

Aktuality 25.11.2020

Zbierka pre predčasne narodené deti

Predčasne narodené deti sú často dlhodobejšie hospitalizované na nedonoseneckých oddeleniach i na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Veľmi dôležitý je aj kontakt s rodinou.

Aktuality 25.11.2020

Poďakovanie primátorovi mesta Humenné

Nemocnica Svet zdravia Humenné v zastúpení p. riaditeľom MUDr. Jaroslavom Marčišinom chce vysloviť poďakovanie primátorovi mesta Humenné PhDr. Ing. Milošovi Meričkovi za spoluprácu.

Aktuality 23.11.2020

Svetový deň predčasne narodených detí v humenskej nemocnici

17. november je dňom, kedy si okrem nežnej revolúcie pripomíname aj deň, ktorý patrí tým úplne najmenším a najkrehkejším – Svetový deň predčasne narodených detí.

Odoberajte novinky e-mailom

 

PROCARE LEKÁR 24

Možnosti riešenia vašich zdravotných komplikácií doma a v zahraničí

 

Teraz 25% zľava

VIAC INFO