Blog, Procare, Rady lekárov, Svet Zdravia    02.03.2021

Všetko o schizofrénii

Schizofrénia je duševné ochorenie, ktoré sa prejavuje poruchami myslenia, správania, vnímania, emócií a vôle. Preto môže byť ťažké pre ľudí so schizofréniou komunikovať s ostatnými a môžu tak byť vylúčení z aktivít každodenného života a kontaktu s okolitým svetom. Toto ochorenie je rozšírené po celom svete približne u 1 % populácie. Začiatok ochorenia sa zvyčajne prejaví medzi 16. a 25. rokom života.

Napriek novým poznatkom o etiológii a patogenéze tohto ochorenia ostáva veľa otázok nezodpovedaných. Od zavedenia prvého lieku v polovici 50. rokov sa dosiahol veľký pokrok v liečbe schizofrénie.

S rozvojom diagnostiky schizofrénie bolo zistené, že pri rozvoji ochorenia hrajú rolu tri oblasti mozgu: limbický systém, prefrontálna kôra a bazálne gangliá. Výskum sa snaží zistiť, aké podmienky musia byť splnené, aby ochorenie prepuklo.

Jedným z faktorov môže byť dedičnosť, ale svoju rolu zohrávajú aj vonkajšie faktory, vírusy, toxíny.

Ak má človek predispozíciu, tak pôsobením stresorov dôjde k poškodeniu neurónov a vzniku ochorenia. Stresory môžu byť telesné – choroby, ale aj psychosociálne – strata blízkej osoby, zamestnania, neúspech a podobne.

Príznaky schizofrénie

Prodrómy sú prvé varovné príznaky, že sa deje niečo nedobré.

Príčiny vzniku schizofrénie

NEURČITÉ PRÍZNAKY, KTORÉ MÔŽE PACIENT SÁM NA SEBE POZOROVAŤ

 • ste viac podozrievavý a úzkostný,
 • nálada kolíše medzi dvoma pólmi – raz ste veľmi šťastný, inokedy veľmi smutný,
 • viac sa obávate, viac lipnete na veciach,
 • máte problém sústrediť sa, pamätať si,
 • necítite žiadne pohnútky k činnosti,
 • menej ako predtým sa zaujímate o rôzne veci,
 • zdá sa vám, akoby vaše myšlienky plynuli pomaly alebo akoby ste mali menej myšlienok.

ZMENY V SPRÁVANÍ SCHIZOFRENICKÉHO PACIENTA, KTORÉ MÔŽU POZOROVAŤ INÍ

  • problémy so spánkom,
  • zmeny chuti do jedla,
  • apatia, strata záujmov,
  • strata energie,
  • vyhýbanie sa kontaktu s ľuďmi, zábudlivosť, popletenosť,
  • rýchly nástup hnevu alebo rozrušenia.

NEURČITÉ ZMENY – VČASNÉ PRÍZNAKY PSYCHÓZY

   • vnímate svet inak ako ostatní,
   • cítite, že sa mení zrakové, dotykové a chuťové vnímanie,
   • menej dôverujete ľuďom a stávate sa podozrievavými,
   • myslíte si, že máte prístup k tajným vedomostiam, informáciám, ste ovplyvňovaný silami zvonku,
   • nerozumiete, že ostatní nevidia to, čo vidíte vy,
   • myslíte si, že vidíte cez ľudí.

Príznaky schizofrénie ovplyvňujú všetky sféry ľudskej existencie, ako je vnímanie, myslenie, city aj konanie.

Rozdelenie príznakov schizofrénie

1. ”Pozitívne“ príznaky

Sú niečím navyše v skúsenosti pacienta, ale nie sú pozitívne v bežnom význame tohto slova.

Bludy znamenajú presvedčenie a myšlienky, ktorým bezprostredne pacient verí, ale iní ľudia ich nezdieľajú. Pacient si napríklad môže myslieť, že ho niekto sleduje, je obdarovaný nadpozemskou silou, z televízie dostáva tajné správy a pod.

Pacient môže mať tiež halucinácie: vidí, cíti, počuje alebo chuťovo rozoznáva veci, ktoré iní ľudia nie sú schopní pocítiť. Môže počuť, ako ho oslovujú rôzne hlasy, hovoria o ňom alebo mu prikazujú, čo má robiť.

Bizarné správanie (rozrušenie, nepokoj, katatonický stav), štrukturálne poruchy myslenia sú tiež považované za pozitívne príznaky.

2.  Negatívne príznaky

Negatívnymi sa nazývajú preto, lebo uberajú zo schopností pacienta. Pacient stráca záujmy a motiváciu. Všetko si vyžaduje veľké úsilie. Nie je schopný plánovať si vlastný život. Cíti sa otupený a prázdny. Odťahuje sa od svojich blízkych, sťahuje sa do svojho sveta. Začína zanedbávať rôzne koníčky, obliekanie, poriadok v izbe, osobnú hygienu. Zhoršuje sa pracovný výkon.

Liečba schizofrénie

Najúčinnejší spôsob liečby schizofrénie je komplexný. Kombináciou biologických a psychosociálnych metód a ich vyvážením podľa štádia, príznakov ochorenia
a potrieb konkrétneho pacienta.

Biologická liečba je základ a na začiatku liečby prevažuje. Neskôr sa kladie dôraz na psychosociálnu liečbu, s ktorou je možné priaznivo ovplyvniť aj liekmi málo ovplyvniteľné ťažkosti.

Niektoré lieky používané na liečbu schizofrénie majú vedľajšie účinky

  • všeobecné – alergia, precitlivenosť na slnečné žiarenie, poruchy pečeňových funkcií,
  • prevažne na pohybovom systéme – svalové sťahy, stuhnutosť, tras, nepokoj, prevažne na vegetatívnom systéme – únava, ospalosť, sucho v ústach, zápcha, neostré videnie, zvýšená chuť do jedla, znížený tlak krvi, závraty,
  • prevažne na endokrinnom systéme – poruchy menštruácie, sexuálne poruchy.

Dôvody pre odoslanie pacienta na hospitalizáciu

   • Ohrozovanie seba (akútna suicidalita, autoagresia, zdravotné ohrozenie, odmietanie príjmu potravy – napr. v rámci bludov otrávenia).
   • Ohrozovanie druhých (napr. v rámci paranoidných predstáv, aby sa bránili domnelým prenasledovateľom, v rámci rozkazovačných hlasov,
    ktoré prikazujú zabiť blízke osoby, a pod.).
   • Desaktualizácia krátkodobo neriešiteľnej domácej krízovej konfliktnej situácie.
   • Ochrana pred negatívnymi sociálnymi dopadmi ochorenia (napr. strata práce pre psychoticky podmienené nápadnosti v správaní, deštrukcia sociálnych vzťahov).
   • Klinické pozorovanie počas nasadzovania alebo zmeny liečby.

Odporúčania pre príbuzných schizofrenikov

Ak vám blízka osoba ochorie na schizofréniu, určite to podstatne ovplyvní váš život. Rodina sa väčšinou snaží pre predsudky zatajiť duševnú chorobu, ale chorý potrebuje predovšetkým pochopenie, podporu a lásku.

Nikoho nemožno viniť za vznik schizofrénie, ani chorého, ani vás, takisto ako nemožno viniť nikoho pri vzniku cukrovky či iného telesného ochorenia.

    • Zistite a naučte sa čo najviac o schizofrénii. Komunikujte s chorým jednoducho a zrozumiteľne.
    • Neklaďte naňho rovnaké nároky ako predtým, počas ochorenia nie je schopný podávať rovnaký výkon.
    • Nekritizujte príliš, chorý je citlivejší na kritiku a odmietnutie.
    • Nájdite rovnováhu medzi aktivitou a pasivitou, zabráňte nadmernej záťaži, ale dodržiavajte pravidelný denný režim.
    • Nabádajte ho na spoluprácu pri liečbe, aby dodržiaval lekárske odporučenia, pravidelne užíval lieky, chodil na kontroly.
    • Ak pretrvávajú niektoré chorobné príznaky, nepresviedčajte ho, že sú nereálne, nevysmievajte sa mu, nehádajte sa s ním.
    • Naučte sa rozpoznávať varovné príznaky návratu choroby.
    • Urobte spoločne krízový plán, plán pomoci z vašej strany, ak sa objavia varovné príznaky alebo príznaky ochorenia.

Mýty o schizofrénii a nepochopenie

O psychóze existuje veľa nepravdivých názorov. Väčšina z nich má základ v časoch, keď sme o schizofrénii toho veľa nevedeli.

 • ”Ak máte psychózu, budete mať nenormálne deti.“ 

Náklonnosť na psychózu je do určitej miery dedične podmienená. No dieťa rodiča s diagnostikovanou schizofréniou môže zdediť len náklonnosť a nie chorobu.

 • ”Psychotici sú nebezpeční.“

Predstava ”nebezpečného šialenca“ je mýtom, pokrúteným výmyslom filmov a médií a nezakladá sa na faktoch. Ľudia so psychózou majú tendenciu stiahnuť sa sami do seba. Mali by si však uvedomiť, že počas psychotickej epizódy sa môžu správať zvláštne a to môže vystrašiť každého, kto ich dobre nepozná.

 • ”Psychóza je výsledkom zlej výchovy.“

Ochorenie nie je výsledkom zlej výchovy. Rodičia pacienta so schizofréniou za to nenesú vinu. Ani rozmaznávanie, ani tresty nie sú základnou príčinou tohto ochorenia. Platí však, že rodičia alebo iní členovia rodiny pacienta môžu zohrať významnú úlohu pri uzdravovaní, a to podporou a pomocou.

 • ”Tabletky nemôžu pomôcť.“

Každý, kto tvrdí, že lieky nemôžu pomôcť, sa previňuje nielen preto, že je to nezmysel, ale aj preto, že je to nebezpečný nezmysel. Mnohé vedecké práce preukázali, že lieky, rovnako ako iné liečebné postupy a poradenstvo, podstatne zmenili proces liečby psychóz.Ďalšie príspevky, ktoré by Vás mohli zaujímať

Blog 07.09.2021

Aké procesy v tele ovplyvňuje štítna žľaza?

Štítna žľaza je malý orgán motýlikovitého tvaru umiestnený v oblasti krku blízko hrtana, je zložený z dvoch lalokov a spojený mostíkom (istmom), jej hmotnosť je u dospelého človeka 10 až 20g.

Blog 25.08.2021

Máte pocit nafúknutého brucha?

Meteorizmus sa používa v laickej populácii, ako aj v odbornej medicínskej terminológii. Vo všeobecnosti vyjadruje zvýšenú tvorbu, resp. prítomnosť plynu v tráviacej trubici, hlavne v črevách.

Aktuality 18.08.2021

Humenská nemocnica dostala pre novorodencov monitory dychu

Nadácia Križovatka sa snaží monitormi BabySense vybaviť všetky pôrodnícke oddelenia a jednotky intenzívnej starostlivosti v nemocniciach na Slovensku.

Odoberajte novinky e-mailom

 

PROCARE TeleCare

Možnosti riešenia vašich zdravotných komplikácií doma a v zahraničí

 

Teraz 25% zľava

VIAC INFO