Blog, Procare, Svet Zdravia    24.09.2020

Všetko o demencii

Demencia je výsledkom postupne sa zhoršujúceho chronického ochorenia mozgu, ktoré sťažuje a nakoniec úplne znemožňuje vykonávať bežné denné aktivity.

 

Ako sa prejavuje demencia?

Pacienti s demenciou sa prejavujú zvláštnym alebo neobvyklým správaním. Často práve čudné správanie pacienta môže byť signálom tohto ochorenia. Dochádza k poruche pamäte, minulosť sa pacientovi prekrýva s prítomnosťou. Spomína si iba na útržky z minulosti, opakuje stále tie isté veci dokola, cíti, že okolie si jeho nedostatky všimlo. Prázdne miesta často vypĺňa imaginárnymi príbehmi – konfabuluje.

Práve konfabulácie a odbiehanie od témy môžeme chápať ako pokus o adaptáciu na daný stav, pretože ak k nej nedôjde, porucha pamäte môže vyvolať pocit úzkosti a pochybnosti o vlastných schopnostiach.

Následkom demencie sa menia pacientove nálady a správanie

Pacient sa môže stať podráždeným až agresívnym. Stráca schopnosť objektívne zhodnotiť svoje správanie a jeho dôsledky na seba a okolie. Jeho agresívne správanie je často namierené na blízkych, ktorí sa o neho starajú.

Za týmto správaním však treba vidieť skôr spôsob, ako odreagovať pocit zmätenosti a úzkosti, ktoré pacienta znepokojujú, než agresiu ako takú. Pacient, ak mu choroba bráni v jeho každodenných aktivitách, často upadá do depresie. Začína byť zmätený, trpí poruchami orientácie.

Zmätenosť môžu vyvolávať rôzne podnety z okolia a je výraznejšia pri úzkosti. Pacient nie je schopný urobiť vlastné rozhodnutia, menia sa jeho nálady, striedajú sa stavy apatie, úzkosti, depresie, mánie. V stave úzkosti pacienti intenzívnejšie vnímajú bolesť. Ďalšou komplikáciou stavu je skreslené vnímanie reality vonkajšieho sveta.

Pacienti vidia neexistujúce veci, ľudí, počujú hlasy, majú halucinácie

Ich správanie je neadekvátne, cítia sa neistí, majú strach. Sú paranoidní a vytvárajú bludné predstavy. V pokročilom štádiu demencie nespoznávajú svojich blízkych, pletú si ich s inými osobami, zabúdajú, kde sú, stávajú sa dezorientovanými v čase, priestore, v osobe. S postupnou progresiou ochorenia dochádza k poruchám komunikácie s okolím.

Prejavy demencie

Prvé varovné signály tohto ochorenia je zhoršovanie pamäte, zabúdanie nedávnych udalostí a mien.

Ďalšie signály sú:

 • zhoršovanie pamäte,
 • neschopnosť vybaviť si dátumy, alebo nájsť známu cestu domov,
 • čoraz ťažšie rozhodovanie,
 • pokles záujmu o hobby,
 • hľadanie slov, neschopnosť vyjadriť myšlienky,
 • zhoršovanie rečových schopností,
 • znížená schopnosť postarať sa sám o seba,
 • poruchy správania.

Máte pocit, že váš príbuzný trpí demenciou?

Starší človek nie je dieťa. Preto sa k nemu nesprávajme ako k dieťaťu. Treba mu pomáhať, ale nerobiť veci, ktoré zvládne aj sám. Len tak mu zabezpečíte určitý stupeň sebestačnosti. Na určenie, čo dokáže zvládnuť starší človek sám, slúžia viaceré typy testov

HODNOTIACA ŠKÁLA ADL TEST (S. Katz, 1970)

 1. Kúpanie
 2. Používanie toalety
 3. Líhanie a vstávanie
 4. Stravovanie
 5. Obliekanie
 6. Kontrola vyprázdňovania a močenie

Vyhodnotenie testu: za každú kladnú odpoveď je 1 bod. Celkovo 6 bodov znamená plnú sebestačnosť. Čím je skóre nižšie, tým nižšia je
aj sebestačnosť a nutná pomoc.

HODNOTIACA ŠKÁLA IADL TEST (M. P. Lawton a E.M. Brody)

 1. Schopnosť používať telefón
 2. Schopnosť nakupovať
 3. Schopnosť pripraviť si jedlo
 4. Schopnosť postarať sa o domácnosť
 5. Schopnosť vyprať si bielizeň
 6. Schopnosť samostatne cestovať (k lekárovi)
 7. Schopnosť užívať lieky podľa odporučenia lekára správne a načas
 8. Schopnosť pracovať s vlastnými financiami

Vyhodnotenie testu: za každú kladnú odpoveď je 1 bod. Celkovo 8 bodov znamená plnú sebestačnosť. Čím je skóre nižšie, tým nižšia je aj sebestačnosť a nutná pomoc.

Starostlivosť o človeka postihnutého touto chorobou je náročná a vyčerpávajúca a často budete musieť prijímať zložité rozhodnutia. Od vašej voľby bude závisieť, ako sa vám podarí celú situáciu zvládnuť.

Túto radu pre vás pripravila Mgr. Zdenka Grajcarová, hlavná sestra v odboroch FBLR, dlhodobo chorí a geriatria v sieti nemocníc Svet zdravia.

 Ďalšie príspevky, ktoré by Vás mohli zaujímať

Aktuality 30.10.2020

Naše nemocnice a polikliniky posielajú na pomoc štátu pri testovaní 800 zamestnancov

Počas včerajšieho a dnešného dňa (29. a 30. októbra) sa uskutočňuje v nemocniciach Svet zdravia a poliklinikách ProCare po celom Slovensku testovanie zdravotníkov a hospitalizovaných pacientov.

Blog 27.10.2020

Na čo sa pripraviť, ak vás čaká jednodňový gynekologický zákrok?

Byť hospitalizovaná a ležať celé dni v nemocnici, na to je pre mnohé z nás také ťažké čo i len pomyslieť. Súčasným celosvetovým trendom je však vyriešiť operačné výkony, u ktorých je to možné, v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS). Našťastie, svetoví sme už aj u nás a trend jednodňovej chirurgie sa presadzuje aj v našich nemocniciach.

Aktuality 26.10.2020

Reakcia MUDr. Mareka Pytliaka na odkaz pre svidnícku nemocnicu

Člen krízového štábu MUDr. Peter Visolajský a predseda Zachráňme zdravotníctvo odkázal svidníckym zdravotníkom: „Vaša nemocnica je malá a bezvýznamná“.

Odoberajte novinky e-mailom

 

PROCARE LEKÁR 24

Možnosti riešenia vašich zdravotných komplikácií doma a v zahraničí

 

Teraz 25% zľava

VIAC INFO