Aktuality, Svet Zdravia, Michalovce    10.07.2017

Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov na oddelení nukleárnej medicíny

V letný predprázdninový deň - 22. 6. 2017 - bola v michalovskej nemocnici imaginárne zvýšená rádioaktivita a výskyt rádionuklidov. Oddelenie nukleárnej medicíny totiž usporiadalo vedeckú pracovnú schôdzu Spolku lekárov, na ktorej privítali vzácneho hosťa - primárku MUDr. Kateřinu Táborskú z Kliniky nukleárnej medicíny a endokrinológie 2. LF UK a FN Praha-Motol.

 

Pani primárka auditóriu prezentovala vyšetrenia v nukleárnej medicíne – vyšetrenia v neurológii – DAT scan (diagnostika Parkinsonovej choroby) a lymfoscintigrafie sentinelových lymfatických uzlín. Téma prednášky nebola náhodná, ale chcela osloviť prítomných, keďže týmto smerom by sa v budúcnosti chcelo uberať aj ONM v Michalovciach. Vyšetrenia sentinelových uzlín pri karcinóme prsníka začalo pracovisko v Michalovciach realizovať za úzkej spolupráce s onkogynekológmi MUDr. Jánom Bujňákom, PhD., a MUDr. Janou Dudičovou od 7. 6. 2017.

Oddelenie nukleárnej medicíny je jediným pracoviskom tohto druhu v sieti nemocníc Svet zdravia. Má ambíciu stále napredovať a prinášať klinikám nové možnosti spolupráce. Vedenie nemocnice ho plánuje naďalej rozvíjať, tak z pohľadu nákupov nových technológií, ako aj zvyšovania počtu pracovníkov, aby sa nukleárna medicína stala súčasťou nemocnice novej generácie, kde určite patrí.Ďalšie príspevky, ktoré by Vás mohli zaujímať

Aktuality 16.02.2018

V ktorých nemocniciach platí pre chrípku zákaz návštev?

V spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva bol dosiaľ vydaný zákaz návštev pre desať nemocníc siete Svet zdravia. Dôvodom je zvýšený výskyt chrípky a akútnych respiračných ochorení. Zákaz návštev platí na všetkých lôžkových oddeleniach nemocníc. Cieľom tohto opatrenia je znížiť riziko prenosu respiračných ochorení na minimum. Zákaz platí do odvolania.

Aktuality 15.02.2018

Valentínska kvapka krvi vo Svidníku

Spolu 53 darcov zavítalo na Valentína do nemocnice Svet zdravia Svidník, aby ľuďom, ktorí to potrebujú, darovali tú najvzácnejšiu tekutinu. Na hematologicko-transfuziologickom oddelení tak 14. februára odštartovali kampaň Valentínska kvapka krvi, ktorú nemocnica organizuje spolu so Slovenským Červeným krížom.

Aktuality 15.02.2018

Zmena poplatku za poskytnutie zdravotnej starostlivosti v ústavnej pohotovostnej službe

Vážení pacienti, v zmysle Zákona č. 577/2004 Z. z. - Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti si Vás týmto dovoľujeme informovať o zmene poplatku za poskytnutie zdravotnej starostlivosti v ústavnej pohotovostnej službe s účinnosťou od 01.11. 2017.

Odoberajte novinky e-mailom

 

PROCARE LEKÁR 24

Možnosti riešenia vašich zdravotných komplikácií doma a v zahraničí

 

Teraz 20% zľava

VIAC INFO