VAU
 

Projekt - Súťaž VAU virtuálnej anatomickej učebne

Projekt vznikol v spolupráci spoločností Samsung, Svet zdravia a Virtual Medicine. Jeho primárnym cieľom je nasadenie moderných a inovatívnych technológií do procesu výučby na stredných zdravotníckych školách.

 

TOP 5 finalistov 3. kola súťaže o učebňu VAU

Z celkového počtu 35176 hlasov a 17 prihlásených stredných zdravotníckych škôl, zvíťazila SZŠ Košice

  • SZŠ Žilina

  • SZŠ Košice

  • SZŠ Prešov

  • SZŠ Ružomberok

  • SZŠ Nové Zámky