VAU
 

Hlasovanie o TOP 5 finalistov súťaže o učebňu VAU bolo ukončené!

Nasleduje 3. kolo súťaže – zasadnutie komisie pozostávajúcej z piatich zástupcov organizátora Súťaže a zástupcov partnerov. Členovia komisie na základe hlasovania vyberú z TOP 5 škôl víťaznú, ktorá získa zriadenie VAU učebne. Víťaza zverejníme na www.ucebnavau.sk a na Facebooku v priebehu budúceho týždňa.

 

 

TOP 5 finalistov súťaže o učebňu VAU

Z celkového počtu 35 176 hlasov a 17 prihlásených stredných zdravotníckych škôl sa do TOP 5 prebojovali nasledovné školy:

 • SZŠ Žilina

 • SZŠ Košice

 • SZŠ Prešov

 • SZŠ Ružomberok

 • SZŠ Nové Zámky

O súťaži

 • Aká je hlavná cena?

  Hlavnou cenou pre víťaznú strednú zdravotnícku školu je zriadenie VAU učebne, ktorá pozostáva z:

  • 16 setov na virtuálnu realitu: Gear VR s kontrolerom a Samsung Galaxy S8
  • 1 Google Chrome cast (umožňuje zrkadlenie obrazu z VR na obrazovku, z 3D do 2D a umožňuje zapojenie celej triedy)
  • 65 palcová obrazovka Samsung
  • licencie na aplikáciu VAU pre stredné školy

 • Aké sú podmienky registrácie do súťaže?

  Do Súťaže sa môžu prihlásiť zástupcovia stredných zdravotníckych škôl v na Slovensku a to formou vyplnenia registračného formuláru a nahraním video prezentácie školy tu. Každá škola sa môže registrovať iba raz. Oficiálnym jazykom súťaže je slovenčina.

  Celkový počet registrovaných škôl nie je obmedzený. Registrovať sa možno v termíne od 13. februára do 17. marca 2019 (vrátane). Bez kompletne a pravdivo vyplneného registračného formulára a nahranej video prezentácie školy nebude možné vykonať registráciu do Súťaže.

  Video prezentácia školy musí obsahovať minimálne:

  • predstavenie školy,
  • video prehliadku priestorov, v ktorých by bolo možné zriadiť VAU učebňu,
  • dôvody, pre ktoré by mala byť zriadená VAU učebňa práve na danej škole.

  Odporúčaný formát videa: MP4
  Odporúčaná dĺžka videa:
  max.3 minúty

  Priestor VAU učebne prihlásenej školy je povinný spĺňať tieto požiadavky:

  • vysokorýchlostné wifi pripojenie na internet, minimálne 10Mbit/s
  • samostatná wifi sieť v danej učebni
  • uzamkýnateľná skrinka na odloženie hardware (HW)
  • vhodné elektrické pripojenie na nabíjanie zariadení
  • IT správa učebne a HW a dedikovaný administrátor
  • absolvovanie školenia o správnom používaní HW a aplikácie učiteľmi
  • zabezpečenie triedy, v ktorej bude zriadená VAU učebňa, vhodným reprezentatívnym nábytkom
  • poistenie vybavenia Virtuálnej anatomickej učebne proti poškodeniu a odcudzeniu
  • trieda by mala pôsobiť čistým a upraveným dojmom.

 • Aký je priebeh súťaže?

  Súťaž pozostáva z troch samostatných postupových kôl. Prvým kolom je samotná registrácia Účastníkov do Súťaže vyplnením registračného formuláru a nahraním video prezentácie školy na www.ucebnavau.sk.

  Druhým kolom je hlasovanie na webovej stránke, na základe ktorého sa vyberie TOP 5 škôl. Široká verejnosť bude môcť hlasovať za svojho preferovaného účastníka prostredníctvom online hlasovania. V hlasovaní bude akceptovaný iba jeden hlas z jednej IP adresy.

  Posledným, tretím kolom je zasadnutie komisie pozostávajúcej z piatich zástupcov organizátora Súťaže a zástupcov partnerov. Členovia komisie na základe hlasovania vyberú z TOP 5 škôl víťaznú, ktorá získa zriadenie VAU učebne.

  Registrácia do Súťaže, účasť v Súťaži, ako aj získanie hlavnej výhry sú BEZPLATNÉ a nie sú spojené ani so žiadnymi poplatkami.

 • Kto sú organizátori súťaže?

  Projekt – Súťaž o zriadenie VAU virtuálnej anatomickej učebne vznikol v spolupráci spoločností Samsung, Svet zdravia a Virtual Medicine. Jeho primárnym cieľom je nasadenie moderných a inovatívnych technológií do procesu výučby na stredných zdravotníckych školách. Chceme prispieť k zvýšeniu kvality prípravy študentov na budúce povolanie a taktiež k zvýšeniu atraktivity samotného štúdia. Druhotným cieľom projektu je ukázať prínos technológií a inovácií v nových prostrediach, ako je virtuálna realita v prostredí školy a vyučovania.