Blog, Rady lekárov, Svet Zdravia, Trebišov    24.09.2019

Varovné signály rakoviny

Zhubné nádory majú medzi ostatnými chorobami zvláštne postavenie nielen pre svoju stále rastúcu incidenciu, ale aj náročnú starostlivosť a liečbu, ktorú následne vyžadujú.

 

Základom vzniku rakoviny je vznik poškodených buniek, ktoré sa vymkli kontrole regulačných mechanizmov

Ak dôjde k strate regulačných schopností delenia buniek v poškodenom tkanive organizmu, bunky sa začínajú nekontrolovateľne deliť a vzniká zhluk nefunkčných buniek. Zároveň poškodzujú susedné tkanivo a zabepečujú si miesto pre seba. Takého bunky potom prestávajú plniť svoju úlohu v organizme a postupne dochádza aj k poruche funkcie celej postihnutej oblasti.

Z toho vidíme, že väčšina príznakov ochorenia vyplýva vlastne z prejavov poruchy funkcie poškodených buniek, v neskoršom štádiu aj z mechanického tlaku nádoru na okolité štruktúry. Samotné prejavy ochorenia môžu byť všeobecné – ako sú strata telesnej hmotnosti, nevoľnosť, bolesti bez zjavnej príčiny, nefyziologické krvácanie – krvácanie bez zjavnej príčiny, krvácanie z konečníka, gynekologické krvácanie mimo menštruáciu, prípadne z iných miest, dlhšiu dobu trvajúci kašeľ, zachrípnutie až chrapot, zmena osobnosti (v oblasti pamäte, rovnováhy) – sú nešpecifické príznaky, ktoré ešte neznamenajú, že máme rakovinu, no netreba ich podceňovať.

Špecifické príznaky zase poukážu na poškodenie konkrétnych orgánov – zmeny na koži – hlavne zmena tvaru a sfarbenia znamienok, zmeny vo vyprázdňovaní, hmatné rôzne rezistencie – hrčky, no ani to hneď neznamená, že máme rakovinu. Niektoré príznaky sú spôsobené látkami, ktoré nádorové bunky produkujú – hovoríme o tzv. paraneoplastckých príznakoch. V každom prípade však treba prísť na vyšetrenie.

Ako dlho môže mať človek rakovinu, keď pocíti prvé varovné signály?

Prekážku nádorovým bunkám tvorí hlavne imunitný systém, ktorý je ochranou nielen pred nádorovými chorobami, ale aj pred inými ochoreniami. Náš imunitný systém dokáže poškodené bunky rozpoznať, zničiť ich a zabrániť vzniku samotného ochorenia. Každý deň je takto zničených mnoho poškodených a potenciálne nebezbečných buniek. Ak však dôjde k strate týchto regulačných schopností, vzniká zluk buniek, ktorý nazývame – nádor.

Nie každý takýto zhluk buniek – nádor, však znamená, že máme rakovinu. Zhubné nádory majú deštruktívny a invazívny rast a môžu vytvárať dcérske nádory – metastázy. Môže však ísť aj o nezhubné útvary, ktoré sa dajú vyliečiť ich odstránením. Samotný proces vzniku rakoviny je oveľa zložitejší, na vzniku rakovinovej bunky sa podieľa viacero faktorov a nedá sa takto v krátkosti vysvetliť.

Každý takýto útvar, vrátane rakoviny, sa môže v organizme vyvíjať istý čas bez akýchkoľvek príznakov. Rýchlosť rastu nádoru je rôzna, v závislosti od rýchlosti delenia buniek, preto sa nedá s určitosťou na túto otázku odpovedať. Spočiatku sa nádor zväčšuje pomalšie, kedy z 2 buniek vzniknú, za isté časové obdobie 4, zo 4 buniek 8, z 8 za dané časové obdobie 16 buniek. Hovoríme o exponenciálnom raste.

Od istého momentu je rast týchto buniek a zväčšovanie nádoru závislé od prístupu k cievnemu systému a schopnosti získať živiny a kyslík a zbavovať sa odpadov svojho metabolizmu. Pri nahmataní útvaru v tele by sme rozhodne mali ísť na vyšetrenie s cieľom zistenia príčiny ťažkostí a tiež o aký druh nádoru ide. Každý takýto útvar, vrátane rakoviny, sa môže v organizme vyvíjať istý čas bez akýchkoľvek príznakov.

Sú varovné signály rakoviny iné u starších ľudí, mladších, detí, u mužov, u žien?

Samotné príznaky ochorenia závisia o toho, kde sa nádor nachádza, o aký nádor ide. Všeobecné príznaky – ako sú únava, slabosť, nechutenstvo, ale aj špecifické príznaky typické pre isté nádorové ochorenie sú približne rovnaké vo všetkých vekových skupinách, u mužov aj u žien.

Skôr by sa dalo povedať, že závisí od interpretácie, resp.od ich všimnutia a uvedomenia si ich, ide skôr o zmenu oproti predchádzajúcemu stavu. Môžno si skôr všimneme slabosť, únavu a chudnutie u doteraz ” neposedného” dieťaťa ako u staršieho človeka, u ktorého tieto príznaky môžu vyplývať aj zo stresu, prepracovanosti, prípadne iných, chronických ochorení.

Ako odlíšiť príznaky banálneho ochorenia od rakoviny?

Je ťažké rozlíšiť tieto príznaky od iného ochorenia, bežný človek to rozlíšiť nedokáže. Je potrebné vyšetrenie u príslušných odborníkov. Aj ako ste povedali “banálne” ochorenia môžu mať intenzívne príznaky. Tiež je potrebné vedieť, či nie sme napríklad na pracovisku, prípadne svojím životným štýlom vystavení karcinógénom (látkam, ktoré môžu spôsobiť rakovinu), či sa rakovina nevyskytla u našich príbuzných.

Sú ľudia, ktorí naozaj, aj pri banálnejších ochoreniach myslia na rakovinu. Sú to hlavne ľudia, ktorí sa s ochorením už stretli – či už v rodine, u spolupracovníkov, priateľov a vedia, akou ťažkou skúškou si museli prejsť. No napriek tomu je potrebné vyšetrenie.

Opačný extrém sú pacienti, ktoré príznaky podceňujú a na vyšetrenie neprídu včas. Často je to aj pre pracovnú zanepráznenosť, no asi hlavnou príčinou je predovšetkým strach. Strach z toho, čo príde, čo bude ďalej, čo povedia susedia, známi. No často si neuvedomujú, že odkladaním vyšetrenia sa situácia sama neporieši a ani ťažkosti sa nestratia a bude to len horšie. Samotná liečba má oveľa lepšie výsledky v skorších štádiách ochorenia.

Ako predísť rakovine?

Každý z nás je zodpovedný za svoje zdravie a môže pre seba veľa urobiť hlavne úpravou životného štýlu a tiež pravidelným absolvovaním preventívnych prehliadok. Každý rok pribudne na Slovensku množstvo nových prípadov.

V súčasnosti je jednou z dôležitých úloh Ministerstva zdravotníctva SR spustenie národných skríningových programov pre tri nádorové ochorenia:

  • kolorektálny karcinóm,
  • karcinóm krčka maternice,
  • karcinóm prsníka.

Bol zriadený Národný onkologický inštitút, ktorého úlohou je odborná pomoc pri analýze výsledkov skríningu a následne vytvorenie odporúčaní. Cieľom skríningových programov je diagnostikovanie ochorenia v asymptomatickom (bezpríznakovom), najlepšie v skorom štádiu, prípadne ešte v štádiu “prekancerózy” – predstupňa rakoviny a tým zároveň prispieť k účinnejšej liečbe.

Prvá fáza skríningového programu pre kolorektálny karcinóm – teda pre rakovinu hrubého čreva sa začala v januári 2019 na vzorke 20000 ľudí od 50-75 rokov podľa výberu zdravotných poisťovní. Taktiež sa plánuje spustenie ďalších skríningových programov podľa odporúčaných Európskych štandardov: skríning rakoviny prsníka u žien vo veku 50 až 69 rokov, skríning rakoviny maternice u žien vo veku 23 až 64 rokov.

Samotnú príčinu vzniku rakoviny, ako už bolo povedané, nepoznáme. Vedci a odborníci v oblasti onkológie intenzívne túto problematiku skúmajú. Môžme však v skratke povedať, že na vzniku ochorenia sa podieľajú jednak rôzne chemické karcinogény, fyzikálne faktory a rôzne druhy žiarenia (aj slnečné žiarenie), niektoré vírusové a bakteriálne ochorenia, ale aj genetická predispozícia a zlý životný štýl. Súčasný vyčerpávajúci životný štýl, často spojený s extrémnym stresom, nedostatočnou fyzickou aktivitou, nepravidelnou a často nezdravou stravou zvyšuje riziko vzniku nielen rakoviny,ale aj iných, tzv.civilizačných ochorení.

Čo môžme sami urobiť – môžme hlavne, ak je to čo len trochu možné porozmýšľať a snažiť sa zmeniť životný štýl – úpravou stravy, zvýšením pohybovej aktivity, omedzením fajčenia a alkoholu. Stava bohatá na červené mäso a mäsové výrobky, bohatá na tuky, s nízkym podielom ovocia a zeleniny, nízkym podielom vlákniny môže zvýšiť riziko vzniku rakoviny. Obezita zvyšuje riziko vzniku nádorového ochorenia pažeráka, pancresu, hrubého čreva, maternice, prsníka.

Túto radu pre vás pripravila MUDr. Bibiána Brezinová, onkologička Nemocnice Svet zdravia Trebišov.

ŠPECIALIZOVANÁ KOMPLEXNÁ PREHLIADKA ONKO

Prehliadku sme pripravili na mieru ženám, ako aj mužom. Vybrať si môžete z dvoch možností ONA alebo ON.

Špecializovaná komplexná prehliadka Onko

 Ďalšie príspevky, ktoré by Vás mohli zaujímať

Aktuality 04.06.2020

V nemocniciach Svet zdravia sú už povolené návštevy

V súvislosti s aktuálnou priaznivou epidemiologickou situáciou a na základe rozhodnutia ÚVZ SR sú pri dodržaní zásad v celej sieti nemocníc Svet zdravia návštevy opäť povolené.  

Blog 27.05.2020

V práci už nebudeme akceptovať kolegu s chrípkou, tvrdí expertka na pandemické plány firiem

Koronavírus vystavil viaceré firmy existenčnej hrozbe. Mnohé odídu z pandémie poučené a mnohé upravili svoje štandardy, aby ďalšiu takúto krízu zvládli lepšie.

Aktuality 26.05.2020

Trebišovská nemocnica vynovila hematologickú ambulanciu

Pacienti trebišovskej nemocnice môžu navštevovať novú hematologickú ambulanciu. Nemocnica začiatkom roka tri mesiace rekonštruovala dlhodobo nevyužívané priestory detského RTG pracoviska, do ktorých ambulanciu presunula a do prestavby investovala 42-tisíc eur.

Odoberajte novinky e-mailom

 

PROCARE LEKÁR 24

Možnosti riešenia vašich zdravotných komplikácií doma a v zahraničí

 

Teraz 25% zľava

VIAC INFO