Urgentný príjem Žiar nad Hronom

 • Starostlivosť 24/7

  Urgentný príjem našej nemocnice je pracoviskom s nepretržitou činnosťou 24 hodín denne 7 dní v týždni.

 • Multiodborový tím špecialistov

  Komplexná neodkladná medicínska starostlivosť je poskytovaná erudovaným tímom rôznych špecializácií.

 • Nadštandardné vybavenie

  Ivestíciou do kvalitného prístrojového vybavenia prinášame benefit pre našich pacientov.

 • Triedenie pacientov

  Vďaka novému spôsobu kategorizácie pacientov by sa mali výrazne zvýšiť šance pacientov so závažným úrazom.

Náš tím

Trubenová Jarmila Vedúca sestra Urgentný príjem, Nemocnica Žiar nad Hronom

Služby

 • Urgentný príjem

  Oddelenie urgentného príjmu je komplexným pracoviskom prvého kontaktu. Zabezpečuje optimalizáciu prechodu zdravotnej starostlivosti z prednemocničnej do nemocničnej.

  Viac...
 • Triedenie pacientov

  Triáž je proces triedenia pacientov do farebných skupín, ktoré zodpovedajú závažnosti zdravotného stavu pacienta a naliehavosti definitívneho ošetrenia na urgentnom príjme.

  Viac...
 • Poplatky

  Za ošetrenie sa platí 10 €. Ak sa v okrese neposkytuje ambulantná pohotovostná služba alebo ak bol pacient na urgent odoslaný z ambulantnej pohotovostnej služby, poplatok je 2 €.

  Viac...

Kontakty

Nemocnica Svet zdravia Žiar nad Hronom
Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom
Oddelenie urgentného príjmu (urgentnej medicíny) sa nachádza na prízemí bloku C, vpravo.
Telefonické kontakty:
Ambulancia v odbore vnútorné lekárstvo:     045/6709 238
Ambulancia v odbore chirurgia:                      045/6709 208