O nás

Nemocnica Svet zdravia Spišská Nová Ves uviedla do prevádzky oddelenia urgentnej a intenzívnej starostlivosti novej generácie. Ide o najvyššiu investíciu od vzniku nemocnice. Jej cieľom je zásadným spôsobom zvýšiť kvalitu akútnej zdravotnej starostlivosti v spišskom regióne a vytvoriť ukážkový model pre celé Slovensko. Postarať sa o to má odborný tím dvoch nových príbuzných oddelení: oddelenie urgentnej medicíny a oddelenie multiodborovej intenzívnej starostlivosti s 18 intenzívnymi lôžkami (OMIS). Na Slovensku inovatívny koncept zavádza okrem nových moderných priestorov prevádzkové procesy minimalizujúce časovú stratu pri záchrane života. Vďaka týmto zmenám by sa mali výrazne zvýšiť šance pacientov so závažným úrazom, infarktom alebo s porážkou na prežitie a na celkové uzdravenie.
Predstavený koncept má uľahčiť prácu aj tímom rýchlej zdravotnej a lekárskej pomoci. Celkové investície do dvoch nových oddelení si vyžiadali viac ako 1 milión eur.

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

 • Všetko podstatné na jednom mieste

  Na oddelenie urgentnej medicíny stavebne nadväzuje aj nové oddelenie multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OMIS), ktoré spája bývalé oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM, ľudovo ARO) a jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS).
  Jeho prínos spočíva v tom, že hospitalizovaní pacienti sú umiestnení na modernej jednotke so sústredenou intenzívnou starostlivosťou a o ich stave a o liečebnom postupe sa v prípade potreby vie dohodnúť multiodborový tím špecializovaných lekárov. O jednotlivých pacientov sa nepretržite starajú lekári podľa odborností, pod ktoré spadá ochorenie daného pacienta.
  Pacient s infarktom myokardu je pod dohľadom internistu, pacient s porážkou je v starostlivosti neurológa, o pacienta po operácii brucha sa stará chirurg a o pacienta v bezvedomí na umelej pľúcnej ventilácii sa stará anestéziológ-intenzivista. Z nových 18 lôžok sú dve stavebne izolované. Budú sa využívať pri pacientoch, ktorí sú infekční a u ktorých treba eliminovať riziko rozšírenia nákazy.
  Významnou výhodou a súčasne medzinárodným trendom je aj to, že počet lôžok v rámci daných odborov nie je striktne určený a prispôsobuje sa ich akútnym potrebám. Tento organizačný prístup sa volá systém plávajúcich lôžok.

 • Multiodborový tím špecialistov

  Na rozdiel od štandardného ošetrenia u lekárov z jednotlivých špecializácií sú pacienti v opatere novovybudovaného tímu urgentnej medicíny. Vďaka ich multiodborovému zameraniu dokážu komplexne pristúpiť k diagnóze pacienta a efektívnejšie podať akútnu terapiu.
  Vo väčšine prípadov na Slovensku pôsobia odborní lekári – urgentisti ako súčasť posádok rýchlej lekárskej pomoci, avšak v toto pracovisko im prvýkrát poskytuje pracovné zázemie nemocnice.
  O pacienta tak je postarané na jednom mieste – posádka rýchlej lekárskej pomoci nemusí hľadať správnu ambulanciu, podľa diagnostiky problému, či úrazu pacienta.

 • Triáž

  Triáž sa skladá z piatich stupňov. Ku každému stupňu závažnosti bude priradený maximálny čas, dokedy má byť pacient definitívne ošetrený. Najakútnejšie stavy musia byť vyriešené okamžite alebo najneskôr do 10 minút. Menej akútne stavy v rozmedzí jednej až dvoch hodín. Poradie pacientov teda neurčuje čas príchodu na ošetrenie.
  triage2.png