Urgentný príjem Rimavská Sobota

Vaše zdravie a spokojnosť na našom oddelení sú pre nás prioritou.

 • Starostlivosť 24/7

  Urgentný príjem našej nemocnice je pracoviskom s nepretržitou činnosťou 24 hodín denne 7 dní v týždni.

 • Erudovaný tím lekárov a sestier

  Poskytujeme nepretržitú a komplexnú neodkladnú medicínsku starostlivosť s erudovaným tímom lekárov a sestier.

 • Triedenie pacientov

  Vďaka novému spôsobu kategorizácie pacientov by sa mali výrazne zvýšiť šance pacientov so závažným úrazom.

Služby

 • Urgentný príjem

  Pracovisko urgentného príjmu našej nemocnice poskytuje pacientom nepretržitú a komplexnú neodkladnú medicínsku starostlivosť s erudovaným tímom lekárov a sestier.

  Viac...
 • Príjem pacientov

  Po príchode je potrebné sa zaregistrovať na recepcii v čakárni urgentného príjmu, kde pracovník zaznamená vaše identifikačné údaje do nemocničného informačného systému.

  Viac...
 • Triedenie pacientov

  Triáž je proces triedenia pacientov do farebných skupín, ktoré zodpovedajú závažnosti zdravotného stavu pacienta a naliehavosti definitívneho ošetrenia na urgentnom príjme.

  Viac...
 • Poplatky na urgentnom príjme

  Za ošetrenie sa platí 10 €. Ak sa v okrese neposkytuje ambulantná pohotovostná služba alebo ak bol pacient na urgent odoslaný z ambulantnej pohotovostnej služby, poplatok je 2 €.

  Viac...

Vedúca lekárka

 • MUDr. Júlia Popálená

  Od ukončenia štúdia na LF UK Bratislava v roku 2011 pracuje na oddelení vnútorného lekárstva v nemocnici Rimavská Sobota. Atestovala v odbore vnútorné lekárstvo v roku 2017.

  Viac...

Kontakty

Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Šrobárova 1, 979 01 Rimavská Sobota

Telefonický kontakt
+421 475612 366

Poloha v nemocnici
Urgentný príjem sa nachádza na prvom nadzemnom podlaží internistického pavilónu – Blok C na ul. Šrobárova 2619, Rimavská Sobota.