Služby

Keď ide o život, na čase záleží.

 • Urgentný príjem

  Oddelenie urgentného príjmu našej nemocnice poskytuje nepretržitú a komplexnú neodkladnú medicínsku starostlivosť s erudovaným tímom lekárov a sestier rôznych špecializácií. Ubezpečujeme vás, že vaše zdravie a vaša spokojnosť v našom oddelení je pre nás prioritou, a preto veríme, že nový spôsob a organizácia poskytovanej starostlivosti prispejú ku skvalitneniu našich služieb a starostlivosti o vás.

  V priestoroch urgentu sa nachádza expektačná miestnosť so 6-timi lôžkami, tri všeobecné vyšetrovne, sádrovňa, miestnosť na očistu pacientov, crash-room (t.j. miestnosť na urgentné prvotné ošetrenie akútnych pacientov), detská ambulancia a vyšetrovne pre pacientov s chirurgickými a traumatologickými ochoreniami.

 • Príjem pacientov

  1.Registrácia pacientov – príjem

  Po príchode na oddelenie urgentného príjmu je potrebné sa zaregistrovať na recepcii Urgentu, kde náš pracovník zaznamená vaše identifikačné údaje do nemocničného informačného systému.

  2.Zhodnotenie zdravotného stavu pacienta

  Následne vás vyzveme na prvotné zhodnotenie vášho stavu, tzv. triáž, pri ktorej triážny pracovník zhodnotí vaše ťažkosti, celkový zdravotný stav a podľa presne stanovených kritérií vás zatriedi do adekvátnej kategórie s farebným odlíšením, ktoré bude zodpovedať naliehavosti vášho stavu.

  Vďaka tomuto opatreniu a spôsobu kategorizácie pacientov by sa mali výrazne zvýšiť šance pacientov so závažným úrazom na prežitie a na celkové uzdravenie

  3.Čakanie na ošetrenie pacienta

  Jednotlivé farebné skupiny sa líšia nielen naliehavosťou, ale aj časovým obdobím, počas ktorého vás zavoláme na ošetrenie. Skupiny červenej a oranžovej farby signalizujú najvyššiu prioritu – ohrozenie života a nutnosť okamžitého vyšetrenia, ostatné farebné skupiny znamenajú, že váš život nie je v ohrození, a preto vás na ošetrenie zavoláme hneď, len čo to bude možné.

  4.Dĺžka čakania na definitívne ošetrenie

  Dĺžka čakania na definitívne ošetrenie závisí nielen od naliehavosti vášho stavu, ale aj od aktuálnej obsadenosti a vyťaženosti oddelenia urgentného príjmu. Chceme vás však ubezpečiť, že počas celej doby čakania na ošetrenie vás bude priebežne kontrolovať a monitorovať  triážna sestra, aby včas zachytila akúkoľvek zmenu vašich doterajších ťažkostí.

  Vážení pacienti, prosíme vás o trpezlivosť, keďže dĺžku vášho čakania bude ovplyvňovať potreba ošetrovania pacientov s naliehavejšími stavmi alebo až ohrozením života.

 • Triedenie pacientov

  Triáž je proces triedenia pacientov do farebných skupín, ktoré zodpovedajú závažnosti zdravotného stavu pacienta a naliehavosti definitívneho ošetrenia na urgentnom príjme.

  Vďaka tomuto opatreniu a spôsobu kategorizácie pacientov by sa mali výrazne zvýšiť šance pacientov so závažným úrazom na prežitie a na celkové uzdravenie.

 • Poplatky na urgentnom príjme

  Za ošetrenie na urgentnom príjme sa platí 10 €. V prípade, ak sa v okrese neposkytuje ambulantná pohotovostná služba alebo ak bol pacient na urgent odoslaný z ambulantnej pohotovostnej služby, poplatok je 2 €.

  Poplatok sa neplatí, ak vyšetrenie trvalo najmenej dve hodiny, ak po vyšetrení nasledovala hospitalizácia, ďalej v prípade, ak dôvodom ošetrenia je akútny úraz, ku ktorému takisto nedošlo v dôsledku požitia alkoholu alebo inej návykovej látky. Poplatok neplatia nositelia najmenej zlatej Janského plakety a tehotné ženy, ak vyšetrenie súviselo s tehotenstvom.