Urgentný príjem

Vaše zdravie a spokojnosť na našom oddelení sú pre nás prioritou.

 • Starostlivosť 24/7

  Urgentný príjem našej nemocnice je pracoviskom s nepretržitou činnosťou 24 hodín denne 7 dní v týždni.

 • Triedenie pacientov

  Vďaka novému spôsobu kategorizácie pacientov by sa mali výrazne zvýšiť šance pacientov so závažným úrazom.

 • Erudovaný tím lekárov a sestier

  Poskytujeme nepretržitú a komplexnú neodkladnú medicínsku starostlivosť s erudovaným tímom lekárov a sestier.

Služby

 • Urgentný príjem

  Pracovisko urgentného príjmu našej nemocnice poskytuje pacientom nepretržitú a komplexnú neodkladnú medicínsku starostlivosť s erudovaným tímom lekárov a sestier.

  Viac...
 • Príjem paicentov

  Po príchode na pracovisko urgentného príjmu je zdravotnou sestrou pacient na základe zhodnotenia ťažkostí zatriedený do adekvátnej kategórie, ktorá zodpovedá naliehavosti zdravotného stavu.

  Viac...
 • Triedenie pacientov

  Triáž je proces triedenia pacientov do farebných skupín, ktoré zodpovedajú závažnosti zdravotného stavu pacienta a naliehavosti definitívneho ošetrenia na urgentnom príjme.

  Viac...
 • Poplatky na urgentnom príjme

  Za ošetrenie sa platí 10 €. Ak sa v okrese neposkytuje ambulantná pohotovostná služba alebo ak bol pacient na urgent odoslaný z ambulantnej pohotovostnej služby, poplatok je 2 €.

  Viac...

Náš tím špecialistov

 • MUDr. Viliam Dioszegi

  Poverený vedením urgentného príjmu

 • Mgr. Štefan Burík

  Vedúca sestra

 • MUDr. Karoľová Darina, MPH

  Lekár špecialista
  Vysokoškolské štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach ukončila v roku 2008. Na chirurgické oddelenie v Nemocnici A. Leňa nastúpila v roku 2011. Od septembra 2019 je primárkou urgentného príjmu.

  Viac...
 • MUDr. Dušana Žinčáková

  Lekár
  V roku 2000 ukončila štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ Košice. Atestáciu z vnútorného lekárstva získala v roku 2004, z klinickej imunológie a alergológie v roku 2008 a zo všeobecného lekárstva v roku 2014.

  Viac...
 • MUDr. Pavol Olach

  Lekár
  Štúdium v odbore všeobecné lekárstvo na UPJŠ v Košiciach ukončil v roku 1998. Absolvoval niekoľko špecializačných štúdií v odboroch chirurgia a zdravotnícky manažment a financovanie. Je držiteľom certifikátu o spôsobilosti vykonávať dg, liečebnú ezofagogastroduodenoskopiu a kolonoskopiu. V súčasnosti pôsobí ako primár chirurgického oddelenia.

  Viac...

Poďakovania

 • Touto cestou by som sa chcel z celého srdca úprimne poďakovať a vyjadriť hlbokú úctu, obdiv a vďaku celému kolektívu na urgentnom príjme (lekári, sestričky) a hlavne na internom oddelení (bývalá budova LDCH, 3. poschodie) v Humennom pani primárke interného oddelenia MUDr. Dušane Žinčákovej, ošetrujúcej lekárke MUDr. Dominike Gardošovej, ošetrujúcemu lekárovi MUDr. Lukášovi Fickovi a v neposlednom rade všetkým sestričkám a celému personálu za perfektný prístup, ľudskosť a dobrú náladu počas mojej hospitalizácie.
  Oceňujem starostlivosť celého kolektívu sestričiek a ostatných pracovníkov nemocnice.
  Sú to vzácni ľudia.

  ĎAKUJEM.

  S úctou
  Pavol Bačovčin

 • Touto cestou by som chcela prejaviť vďaku a obdiv zamestnancom na urgentnom príjme v Humennom za záchranu môjho života zo dňa 28.04.2022. Poďakovanie obzvlášť patrí: MUDr. Lukáš Ficko, MUDr. Jozef Križan, MUDr. Dávid Pastirik, Mgr. Valéria Melichová, Helena Goffová, Eva Jevčáková a Martin Oskorip.

  Veľká vďaka. Adriana Barlasova

 • Touto cestou by som chcela pochváliť a poďakovať všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ošetrovateľom pod vedením  primára úrazovej chirurgie v Humennom MUDr. Olacha za ich profesionálnu odbornosť počas mojej hospitalizácie. Na tomto oddelení som nikdy neležala a svojím ľudským prístupom a ústretovosťou  mi vytvorili príjemné prostredie podobné tomu domácemu. Osobitne vyzdvihujem odbornosť prijímajúceho lekára na urgente MUDr. Jána Kasinca a zdravotnej sestry a vyslovujem  ,,veľké ďakujem,“ za citlivý a láskavý prístup. Viem, že to nebola samozrejmosť, mala som veľký strach a stres z toho čo sa  bude diať. Povzbudivé slová a úsmev mi dodali odvahu a silu. Úprimne a z celého srdca ďakujem MUDr. Karoľovej, ktorá vykonala repozíciu zápästia a primárovi MUDr. Saladiakovi s ktorými  som sa strela na operačnej sále za ich kvalitnú prácu a povzbudivé slová. Nakoľko aj ja pracujem s ľuďmi a stretávam sa s rôznymi názormi aj negatívnymi na naše zdravotníctvo som úprimne rada, že  to tak nie je. Všetkým Vám prajem veľa zdravia, síl pri výkone náročného, obetavého povolania.
  S úctou, Daniela Štarmachová

Kontakty

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. 
Nemocničná 7, 066 01 Humenné
Telefonický kontakt
Urgentný príjem č.1:            +421 (0) 57 770 6412
Urgentný príjem č.2:            +421 (0) 57 770 6413
Denná miestnosť:                  +421 (0) 57 770 6414
Poloha v nemocnici
Urgentný príjem sa nachádza na prízemí pavilónu E (bývala budova LDCH).