Urgentný príjem

Vaše zdravie a spokojnosť na našom oddelení sú pre nás prioritou.

 • Starostlivosť 24/7

  Urgentný príjem našej nemocnice je pracoviskom s nepretržitou činnosťou 24 hodín denne 7 dní v týždni.

 • Triedenie pacientov

  Vďaka novému spôsobu kategorizácie pacientov by sa mali výrazne zvýšiť šance pacientov so závažným úrazom.

 • Erudovaný tím lekárov a sestier

  Poskytujeme nepretržitú a komplexnú neodkladnú medicínsku starostlivosť s erudovaným tímom lekárov a sestier.

Služby

 • Urgentný príjem

  Pracovisko urgentného príjmu našej nemocnice poskytuje pacientom nepretržitú a komplexnú neodkladnú medicínsku starostlivosť s erudovaným tímom lekárov a sestier.

  Viac...
 • Príjem paicentov

  Po príchode na pracovisko urgentného príjmu je zdravotnou sestrou pacient na základe zhodnotenia ťažkostí zatriedený do adekvátnej kategórie, ktorá zodpovedá naliehavosti zdravotného stavu.

  Viac...
 • Triedenie pacientov

  Triáž je proces triedenia pacientov do farebných skupín, ktoré zodpovedajú závažnosti zdravotného stavu pacienta a naliehavosti definitívneho ošetrenia na urgentnom príjme.

  Viac...
 • Poplatky na urgentnom príjme

  Za ošetrenie sa platí 10 €. Ak sa v okrese neposkytuje ambulantná pohotovostná služba alebo ak bol pacient na urgent odoslaný z ambulantnej pohotovostnej služby, poplatok je 2 €.

  Viac...

Náš tím špecialistov

 • MUDr. Dušana Žinčáková

  V roku 2000 ukončila štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ Košice. Atestáciu z vnútorného lekárstva získala v roku 2004, z klinickej imunológie a alergológie v roku 2008 a zo všeobecného lekárstva v roku 2014.

  Viac...
 • MUDr. Róbert Doričko

  Štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach ukončil v roku 1996. V roku 2000 získal atestáciu 1.stupňa a neskôr, v roku 2005 absolvoval ešte špecializačnú skúšku v odbore chirurgia. Titul Master of Public Health získal v roku 2017.

  Viac...
 • PhDr. Beáta Zatrochová

  V roku 1987 absolvovala Strednú zdravotnícku školu v Humennom a v roku 2013 špecializačné štúdium na Prešovskej univerzite v odbore ošetrovateľstvo v interných odboroch. V nemocnici v Humennom pôsobí od roku 2017.

  Viac...

Kontakty

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. 
Nemocničná 7, 066 01 Humenné

Telefonický kontakt

Urgentný príjem č.1:             057/7706 412
Urgentný príjem č.2:             057/7706 413
Denná miestnosť:                  057/7706 414

Poloha v nemocnici

Urgentný príjem sa nachádza na prízemí pavilónu E (bývala budova LDCH).