Aktuality, Svet Zdravia, Trebišov    20.05.2020

Trebišovská nemocnica pokračuje vo veľkej rekonštrukcii

V Nemocnici Svet zdravia Trebišov sa opäť rozbehli rekonštrukčné práce, ktoré pandémia koronavírusu na dlhé týždne zastavila či spomalila.

 

Robotníci v týchto dňoch začali s búraním starých priestorov, na mieste ktorých by mal už koncom roka vzniknúť nový urgentný príjem. To je len jedna z investícií, ktoré trebišovská nemocnica spolufinancuje z eurofondov.

„Sme veľmi radi, že nám súčasná situácia dovolila postupne pokračovať v rekonštrukčných prácach, ktoré sme rozbehli tesne pred koronakrízou. Do rekonštrukcie urgentu, ale aj modernizácie pôrodnice, vybudovania nových centrálnych operačných sál či nákupu nového medicínskeho vybavenia vrátane nového CT prístroja investujeme s pomocou eurofondov vrátane našej spoluúčasti viac než 7,8 milióna eur. Naším cieľom je zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, bezpečnosť i komfort našich pacientov,“  vysvetľuje riaditeľ Nemocnice Svet zdravia Trebišov Juraj Bazár.

Pre nový urgentný príjem sa prestavujú súčasné priestory centrálneho príjmu. Na ich mieste vzniknú vyšetrovne, moderná resuscitačná miestnosť a expektačné lôžka. Tam budú pacienti pod 24-hodinovým monitoringom.

Súčasťou urgentného príjmu bude aj čakáreň s recepciou. Poradie ošetrenia pacientov bude pritom založené na modernom triediacom systéme, tzv. triáži. „Pacienti budú zaradení do piatich skupín podľa naliehavosti ich zdravotného stavu a najvážnejšie prípady budeme riešiť okamžite,“ priblížil riaditeľ trebišovskej nemocnice.

Nový urgentný príjem bude úzko  prepojený na rádiodiagnostické pracovisko i oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OAMIS). „Budeme tak koncentrovať komplexnú urgentnú starostlivosť o pacienta na jednom mieste,“ zdôraznil riaditeľ.

Ukončiť prestavbu dnešného asi 40-ročného urgentného príjmu nemocnica plánuje v decembri tohto roku. Momentálne je urgentný príjem presťahovaný do dočasných priestorov pôvodnej hematologickej ambulancie, pričom je dobre dostupný pre peších pacientov aj pre záchrannú zdravotnú službu.

Nové CT, modernizácia pôrodnice i nová operačná sála

Vďaka dotácii z eurofondov nemocnica pre rádiodiagnostické pracovisko kúpi aj nový moderný CT prístroj. Ten prinesie spresnenie, skvalitnenie a urýchlenie diagnostiky.

„To pocítia predovšetkým pacienti s onkologickými ochoreniami. Lepšia rozlišovacia schopnosť nového CT prístroja totiž umožní diagnostiku ochorenia vo včasnejšom štádiu, kedy je pravdepodobnosť úplného vyliečenia pacienta výrazne vyššia,“ zdôraznil Bazár. CT prístroje novej generácie tiež vyšetrujú pacienta s významne nižšou radiačnou záťažou.

V nemocnici prebehne i rozsiahla rekonštrukcia centrálneho operačného traktu, pribudne nová operačná sála a z dnešných piatich sa tak ich počet zvýši na šesť. „Súčasné operačné sály už kapacitne nepostačujú požiadavkám našich chirurgických pracovísk. Počítame s navýšením počtu pacientov a práve priepustnosť operačných sál nás pri ďalšom rozvoji limituje,“ podotkol riaditeľ

Pre operačné sály sa zároveň nakúpi aj nové medicínsko-technické vybavenie pre operatérov aj anestéziológov. Prinesie väčšiu bezpečnosť pacienta počas anestézie i jeho rýchlejšie zotavenie a umožní nemocnici využívať najmodernejšie postupy.

Komplexnou rekonštrukciou prejde aj gynekologicko-pôrodnícke a neonatologické oddelenie. Pre rodičky vzniknú v nemocnici nové komfortné pôrodné izby hotelového štandardu, kde bude prebiehať celý pôrod a ktoré nahradia pôrodné sály. „Modernizácia poskytne rodičkám nielen väčší komfort a viac súkromia, ale vytvorí i podmienky pre zavedenie nových postupov v pôrodníctve,“ vysvetľuje Bazár.

Nový internistický klaster a ďalšie prístrojové vybavenie

V nemocnici pred piatimi rokmi spojením dvoch príbuzných pracovísk vytvorili chirurgický klaster. Vďaka eurofondom chcú teraz pokračovať s internistickým klastrom, ktorý bude združovať interné a neurologické oddelenie.

„Spojením do klastra sa lepšie využijú personálne, priestorové a prístrojové kapacity a tiež vytvorí systém tzv. plávajúcich lôžok. Tie budú slúžiť podľa aktuálnej potreby buď jednému alebo druhému oddeleniu,“ priblížil riaditeľ s tým, že hoci lekári a sestry budú pracovať spoločne v centrálnych priestoroch, každé oddelenie bude mať svojho primára.

Nemocnica v rámci rekonštrukcie počíta aj s vytvorením maximálne dvojlôžkových izieb pre pacientov klastra, pričom každá izba bude disponovať samostatným sociálnym zariadením i polohovateľnými lôžkami.

Nové prístrojové vybavenie získa aj OAMIS, napríklad moderný monitorovací systém, mobilný RTG prístroj, vybavenie na zabezpečenie tzv. obtiažnych dýchacích ciest, transportný ventilátor či moderné servoventilátory pre jednotlivé lôžka. Vďaka novému modernému ultrazvukovému prístroju bude môcť nemocnica skvalitniť a urýchliť diagnostiku, ktorá je často kľúčová pri liečbe život ohrozujúcich stavov.

Cieľom výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu je modernizácia infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, zvýšenie ich produktivity a efektívnosti vrátane lôžkového fondu a znižovania priemernej dĺžky hospitalizácie.

 Ďalšie príspevky, ktoré by Vás mohli zaujímať

Aktuality 23.11.2020

Svetový deň predčasne narodených detí v humenskej nemocnici

17. november je dňom, kedy si okrem nežnej revolúcie pripomíname aj deň, ktorý patrí tým úplne najmenším a najkrehkejším – Svetový deň predčasne narodených detí.

Aktuality 20.11.2020

V humenskej nemocnici prevetrali krvinky

Pri príležitosti dňa študentstva sa v nemocnici A. Leňa v Humennom stretlo viacero prvodarcov aj aktívnych darcov tej najvzácnejšej tekutiny.

Blog 20.11.2020

Ako zvládnuť COVID-19, keď sa liečim doma?

Doma sa lieči väčšina ochorení s ľahkými príznakmi. Pri súčasnom náraste ochorení a preťažení nemocníc, bude čoraz dôležitejšie prekonať ochorenie v domácom prostredí.

Odoberajte novinky e-mailom

 

PROCARE LEKÁR 24

Možnosti riešenia vašich zdravotných komplikácií doma a v zahraničí

 

Teraz 25% zľava

VIAC INFO