Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna
Aktuality, Trebišov    15.05.2023

Trebišovská nemocnica dočasne obmedzuje hospitalizácie na oddelení pediatrie

Od stredy 17. mája trebišovská nemocnica je nútená z personálnych dôvodov obmedziť príjem nových detských pacientov na lôžkové oddelenie a prevádzku ambulancie ústavnej pohotovostnej služby. V závere minulého týždňa o tom informovala orgány regionálnej samosprávy, krajské Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, ako aj okolité nemocnice a ambulantný sektor. S vysokou pravdepodobnosťou následne do konca mesiaca nemocnica dočasne pozastaví činnosť oddelenia pediatrie. Ostatné pracoviská, vrátane gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia a neonatológie fungujú bez obmedzení. Nemocnica naďalej vyvíja maximálne úsilie s cieľom zabezpečiť dostatočný počet lekárov potrebných na nepretržitú prevádzku detského oddelenia.

„Nejde, žiaľ, o náhle rozhodnutie. Personálny problém v rámci tohto oddelenia intenzívne riešime už dva roky. Lekári po atestestácii odchádzajú do ambulantného sektora a nemocnica má problém so zabezpečením nepretržitej prevádzky na detskom oddelení. Aktuálne je 5 lekárok z detského oddelenia na materskej dovolenke. Napriek prijatiu dvoch mladých lekárok minulý rok, výrazný zlom nastal na začiatku roka 2023, kedy dve lekárky z dôvodu tehotenstva vypadli z nepretržitej prevádzky a ich výpadok sme dokázali suplovať iba vďaka neúmernému nasadeniu zvyšku lekárskeho personálu. Minulý týždeň sme z dôvodu práceneschopnosti, ktorá bude žiaľ dlhodobejšia, prišli o ďalšiu lekárku. O tomto personálnom probléme celú jar otvorene komunikujeme s predstaviteľmi Košického samosprávneho kraja, Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach, ako aj so samotnými obvodnými pediatrami v okrese. Táto snaha ale doteraz nepriniesla výsledok a my sme teraz nútení pristúpiť k tomuto nevyhnutnému kroku. Veríme však, že činnosť detského oddelenia budeme schopní opäť obnoviť od septembra tohto roka,“ vysvetlil Juraj Bazár, riaditeľ trebišovskej nemocnice.

Zabezpečenie ústavnej zdravotnej starostlivosti pre detských pacientov v spádovej oblasti Trebišov a Sečovce bude po uzatvorení tohto oddelenia komplikované. Veľkú časť pacientov tvoria deti zo sociálne vylúčených skupín obyvateľstva, ktoré majú prirodzene zhoršenú mobilitu. „Poznajúc okolnosti, máme veľké obavy z pohľadu kapacitnej priepustnosti blízkych nemocníc, respektíve samotnej záchrannej zdravotnej služby. Výpadok jednej časti môže spôsobiť kolaps väčšieho regionálneho celku. V tomto duchu sme preto žiadali o personálnu výpomoc od vyššieho pracoviska, Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach. Veľké nádeje sme vkladali aj do miestnych ambulantných lekárov.  Hoci sme cítili úprimnú snahu vedúcich predstaviteľov kraja, okresu, mesta a DFN, konkrétni lekári ochotní nám vypomôcť sa zatiaľ neprihlásili,“ doplnil J. Bazár.

Rodičia detí zo spádovej oblasti trebišovského okresu v prípade potreby majú počas pracovných dní vyhľadať pomoc v rámci obvodných pediatrických ambulancií. V popoludňajších hodinách do 22.00 hod., alebo počas voľných dní môžu vyhľadať pomoc v ambulancii pohotovostnej služby (APS), ktorá funguje v priestoroch nemocnice. V nočných hodinách alebo v prípade akútnych stavov je sa potrebné obrátiť na Detskú fakultnú nemocnicu v Košiciach, všeobecné nemocnice v Kráľovskom Chlmci, Michalovciach alebo Vranove nad Topľou, respektíve na Záchrannú službu. „Verím, že tento stav bude iba dočasný a nám sa podarí detské oddelenie opäť uviesť do prevádzky. Budeme vďační za každého nového lekára vrátane čerstvých absolventov. Dovtedy však musia rodičia v prípade zdravotných problémov svojich detí navštevovať najmä svojich obvodných detských lekárov, dodržiavať predpísanú ambulantnú liečbu a samozrejme nepodceňovať prevenciu,“ uzavrel riaditeľ nemocnice.Ďalšie príspevky, ktoré by Vás mohli zaujímať

Aktuality 02.06.2023

Neurologické oddelenie Nemocnice Svet zdravia Vranov nad Topľou získalo ocenenie ESO Angels Awards

Neurologické oddelenie Nemocnice Svet zdravia Vranov nad Topľou získalo za starostlivosť o pacientov s cievnou mozgovou príhodou medzinárodné ocenenie ESO Angels Awards. Opakovane mu ho udelila Európska organizácia pre liečbu cievnych mozgových príhod (European Stroke Organization – ESO). Neurológiu vranovskej nemocnice pritom zaradila na diamantovú úroveň.

Aktuality 01.06.2023

Deň detí plný úsmevov v humenskej nemocnici

Prvý jún patrí všetkým deťom. V humenskej nemocnici sme Medzinárodný deň detí oslávili s úsmevom.

Aktuality 01.06.2023

MDD v galantskej nemocnici

Už od roku 1952 patrí na Slovensku 1. jún všetkým deťom. Oslavujeme totiž Medzinárodný deň detí. Všetkým deťom prajeme k tomuto krásnemu a obľúbenému sviatku hlavne veľa zdravia a smiechu.

Odoberajte novinky e-mailom

(Required)
 

Majte svoje zdravie pod kontrolou

Odteraz si môžete pohodlne a kedykoľvek online rezervovať termín u lekára, zaregistrovať svoj príchod do polikliniky, uhrádzať platby, chatovať s agentom call centra a ešte omnoho viac.

 

Nová Klientska zóna

VIAC INFO