VAKCINAČNÉ CENTRUM Nemocnica Rožňava

NÁHRADNÍK NA OČKOVANIE PROTI COVID-19

Vážení občania,

v týchto dňoch vakcinácia prebieha v súlade so stratégiou MZSR v jedenástich fázach aj v nemocnici v Rožňave. Na termín očkovania proti ochoreniu COVID-19 sa môžu určené skupiny obyvateľstva prihlásiť online prostredníctvom národného portálu www.korona.gov.sk

Vyhláška MZ SR č. 96/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19, umožňuje nemocnici dávky očkovacej látky v počte, v akom sa v daný deň nepoužili, podať osobe vedenej v zozname náhradníkov, ak je splnené nasledovné kritérium: na očkovanie sa v daný deň nedostavili všetky osoby objednané prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému alebo sa na očkovanie v daný deň objednalo menej osôb, ako umožňoval centrálny objednávací systém.

Ak máte záujem registrovať sa do zoznamu náhradníkov, vyplňte registračný formulár.

Oprávnenosť zaradenia medzi osoby so závažnou/stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID- 19 Vás žiadame preukázať, pri príchode na očkovanie, lekárskym nálezom, ktorý bude obsahovať Vami označenú diagnózu. Na očkovanie si prineste vlastný občiansky preukaz.

Nutnosťou je dostaviť sa do 45 minút od telefonického vyzvania do vakcinačného centra nemocnice.

Očkovanie náhradníkov prebieha od 13:30 do 14:00 hod. Kontaktovať Vás bude nemocnica.

Vhodné je mať dopredu vyplnený dotazník a poučenie