Blog, Svet Zdravia, Vranov nad Topľou    30.05.2015

Svet zdravia skvalitňuje svoju dopravnú zdravotnú službu

Nový centrálny dispečing pre východné Slovensko chce výrazne skrátiť prepravné časy a čakacie lehoty pre pacientov

Svet zdravia v súčasnosti koncentruje sieť dopravných spoločností vo svojich nemocniciach do novovytvorenej spoločnosti Svet zdravia DZS, a. s.

Vo Vranove nad Topľou bol dnes uvedený do prevádzky nový centrálny dispečing Svet zdravia DZS, a. s., pre nemocnice siete na východnom Slovensku (v tomto momente pre nemocnice v Humennom, Michalovciach, Trebišove a vo Vranove nad Topľou). Vďaka centrálnemu riadeniu vozidiel bude možné výrazne skrátiť prepravné časy a čakacie lehoty pre pacientov. Súčasne sa zavádzajú jednotné štandardy prepravy pacientov a postupne sa modernizuje vozový park. Nový dispečing riadi celkovo 23 vozidiel, každé z nich mesačne najazdí v priemere 5000 km. V prevádzke je už aj 10 úplne nových vozidiel FORD Custom Van, ktoré sa vyznačujú vyššou úrovňou komfortu (pacientsky priestor je plne klimatizovaný), bezpečnosti (vyšší podiel bezpečnostných prvkov) a prevádzkovej efektivity (úsporné motory). Celková investícia do nového dispečingu a vozidiel predstavuje sumu 375 000 eur.

2015-SZ-DZS-Nove vozidlo Ford-web-8.jpg

„Význam kvalitnej dopravnej služby pre pacientov bude rásť. Chceme podporovať mobilitu pacientov za kvalitnou zdravotnou starostlivosťou, a to najmä v rámci našej siete. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli investovať do ich prepravného komfortu a bezpečnosti. Vďaka centrálnemu riadeniu dokážeme navyše skrátiť prepravné časy a čakacie lehoty, čo naši pacienti, verím, privítajú,“ zdôraznil Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ siete regionálnych nemocníc Svet zdravia, a. s.

Svet zdravia DZS, a. s., zabezpečuje prevoz pacientov na medicínske výkony už pre 10 nemocníc Sveta zdravia. Dopravný výkon pacientovi podľa diagnózy hradí buď zdravotná poisťovňa, alebo on sám. Túto informáciu má pacientovi poskytnúť lekár, ktorý mu prepravu v indikovaných prípadoch predpisuje. Pacienti zo spádových oblastí nemocníc Michalovce, Humenné a Vranov nad Topľou sa môžu obrátiť na nový centrálny dispečing nonstop na telefónnom čísle 057/4865 627.

2015-05-29-VT-Novy dispecing SZ DZS (4 of 6).jpg

 Ďalšie príspevky, ktoré by Vás mohli zaujímať

Aktuality 16.02.2018

V ktorých nemocniciach platí pre chrípku zákaz návštev?

V spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva bol dosiaľ vydaný zákaz návštev pre desať nemocníc siete Svet zdravia. Dôvodom je zvýšený výskyt chrípky a akútnych respiračných ochorení. Zákaz návštev platí na všetkých lôžkových oddeleniach nemocníc. Cieľom tohto opatrenia je znížiť riziko prenosu respiračných ochorení na minimum. Zákaz platí do odvolania.

Aktuality 15.02.2018

Valentínska kvapka krvi vo Svidníku

Spolu 53 darcov zavítalo na Valentína do nemocnice Svet zdravia Svidník, aby ľuďom, ktorí to potrebujú, darovali tú najvzácnejšiu tekutinu. Na hematologicko-transfuziologickom oddelení tak 14. februára odštartovali kampaň Valentínska kvapka krvi, ktorú nemocnica organizuje spolu so Slovenským Červeným krížom.

Aktuality 15.02.2018

Zmena poplatku za poskytnutie zdravotnej starostlivosti v ústavnej pohotovostnej službe

Vážení pacienti, v zmysle Zákona č. 577/2004 Z. z. - Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti si Vás týmto dovoľujeme informovať o zmene poplatku za poskytnutie zdravotnej starostlivosti v ústavnej pohotovostnej službe s účinnosťou od 01.11. 2017.

Odoberajte novinky e-mailom

 

PROCARE LEKÁR 24

Možnosti riešenia vašich zdravotných komplikácií doma a v zahraničí

 

Teraz 20% zľava

VIAC INFO