Svet zdravia Akadémia, n.o.

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby najmä v oblasti:

a) ochrany a podpory zdravia,
b) materiálnej podpory zdravotnej starostlivosti,
c) tvorby, rozvoja, ochrany, obnova a prezentácie duchovných hodnôt,
d) vzdelávania a výchovy,
e) organizovania a sprostredkovania dobrovoľníckej činnosti,
f) tvorby, ochrany, udržiavania alebo zlepšovania životného prostredia,
g) služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

 
Svet zdravia Akadémia
 

Zoznam zverejnených výziev
na predloženie cenovej ponuky

 • Zakúpenie nemocničných lôžok pre pacientov vo Svidníku

  Vyhlasovateľ:                             Svet zdravia Akadémia, n.o., MUDr. Pribulu 412/4,  089 01 Svidník

  Názov predmetu zákazky:        Lôžka

  Názov dokumentu:                    Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa §  117zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Dátum a čas zverejnenia:          3.12.2018  10:00 hod

  Súbor:                                           Názov: Výzva na predloženie cenovej ponuky

                      Typ súporu: pdf

   

  Stiahnuť súbor

   

Štvrťročné správy