Aktuality, Procare, Prešov    04.01.2019

Štúdia z Prešova zaujala svetových odborníkov

Diabetických pacientov stredného veku ohrozuje tzv. tichá ischémia myokardu.

 

Docent MUDr. Alexander Kiško, CSc., viac ako pätnásť rokov pracuje ako kardiológ na prešovskej poliklinike ProCare. Venuje sa problematike tzv. tichej ischémie myokardu u pacientov s diabetom mellitus 2. typu. Na 34. svetovom kongrese internej medicíny v juhoafrickom Kapskom Meste prezentoval výsledky unikátnej štúdie zameranej na zistenie prevalencie a možných klinických prediktorov tzv. tichej ischémie myokardu u diabetikov stredného veku.

Nedostatok štúdií

Diabetes mellitus 2. typu u pacientov stredného veku je pre súčasné zdravotníctvo rastúcim a závažným problémom. Spája sa aj so 70-percentným nárastom výskytu obezity u osôb mladšieho veku. Dĺžka života pacienta s diagnózou cukrovky 2. typu vo veku do 40 rokov sa znižuje o osem rokov v porovnaní s nediabetikom a súvisiace komplikácie, najmä koronárna ateroskleróza, vznikajú v oveľa mladšom veku. Preto je veľmi dôležitá včasná diagnostika myokardiálnej ischémie v mladších vekových skupinách pacientov. Je predpokladom následnej indikácie optimálnych dlhodobých intervenčných stratégií v podobe prísnej úpravy životného štýlu, agresívnej farmakoterapie alebo koronárnych revaskularizácií. Nedostatok klinických štúdií a z nich vyplývajúcich klinických odporúčaní však spôsobuje, že väčšina týchto pacientov je neefektívne manažovaná.

Skrytá hrozba

O to cennejšia je štúdia, ktorú prezentoval docent A. Kiško. Vznikla v spolupráci s diabetologickou ambulanciou polikliniky ProCare Prešov (MUDr. Radoslav Dobránsky), Fakultou zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity, kardiocentrom a s klinikou vnútorného lekárstva FNsP J. A. Reimana v Prešove. Jej základom sú vyšetrenia 212 pacientov s diabetom mellitus 2. typu mladších ako 60 rokov, pričom bola použitá metóda záťažovej perfúznej scintigrafie myokardu. Autori zistili, že prevalencia tzv. tichej ischémie myokardu v tejto vekovej populácii diabetikov je pomerne vysoká – 18,4 percenta. Na základe detailnej analýzy klinických a laboratórnych charakteristík jednotlivých pacientov boli zistené aj niektoré klinické prediktory tichej ischémie, podľa ktorých možno predvídať a včasne diagnostikovať toto ochorenie u inak asymptomatických pacientov. Prednáška vyvolala veľký záujem a odborná diskusia pokračovala aj v kuloároch kongresovej sály.

Kongres prominentných vedcov a expertov

Svetové kongresy internej medicíny organizuje Medzinárodná spoločnosť pre internú medicínu (ISIM). Vznikla v roku 1948 v Bazileji (Švajčiarsko) s cieľom šíriť nové poznatky a podporovať spoluprácu medzi lekármi vo všetkých odvetviach modernej internej medicíny v rôznych častiach sveta. V čase, keď je vnútorné lekárstvo ohrozené rastúcou úzkou špecializáciou, spoločnosť sa snaží stať sa integrujúcou organizáciou v svetovej internej medicíne. Medzinárodná spoločnosť ISIM organizuje svetový kongres každé dva roky. Tentoraz sa konal v Kapskom Meste v Južnej Afrike. V paralelných prednáškových blokoch prezentovali svoje poznatky prominentní odborníci a vedci z rôznych oblastí internej medicíny z vyše osemdesiatich krajín. Nasledujúci svetový kongres ISIM bude v roku 2020 v Cancúne (Mexiko).Ďalšie príspevky, ktoré by Vás mohli zaujímať

Aktuality 16.08.2019

Nemocnica v Dunajskej Strede štartuje rozsiahlu prestavbu: Bude mať moderný urgentný príjem

Nemocnica Svet zdravia Dunajská Streda štartuje rozsiahlu prestavba. Za vyše 3,5 milióna eur vznikne v jej priestoroch moderný urgentný príjem, prebudovať plánuje i jednotky intenzívnej starostlivosti a chirurgické traumatologické oddelenie pretvoriť na spoločný klaster. Do nemocnice tiež pribudne nové medicínske vybavenie a pacienti získajú v izbách vyšší komfort. Investícia je financovaná z eurofondov a spolufinancovaná z prostriedkov siete Svet zdravia.

Aktuality 14.08.2019

Galantské trhy 2019

Jednou z najobľúbenejších udalostí obyvateľov mesta Galanta a blízkeho okolia sú každoročne sa konajúce Galantské trhy. Tento rok išlo už o 35. ročník a konali sa od 8. – 10. 8. 2019

Aktuality 09.08.2019

O prácu v nemocniciach Svet zdravia sa uchádza tento rok najvyšší počet absolventov

Nemocnice siete Svet zdravia prijali v tomto roku najvyšší počet žiadostí o prácu od absolventov lekárskych fakúlt. Najviac ich pritom prišlo z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzity Komenského v Bratislave. Do zamestnania nemocnice mohli prijať každého tretieho uchádzača. Zároveň sa oproti vlaňajšku počas prvého pol roka zvýšil aj celkový počet žiadostí, a to o vyše 20 percent.

Odoberajte novinky e-mailom

 

PROCARE LEKÁR 24

Možnosti riešenia vašich zdravotných komplikácií doma a v zahraničí

 

Teraz 20% zľava

VIAC INFO