Aktuality, Procare, Prešov    04.01.2019

Štúdia z Prešova zaujala svetových odborníkov

Diabetických pacientov stredného veku ohrozuje tzv. tichá ischémia myokardu.

 

Docent MUDr. Alexander Kiško, CSc., viac ako pätnásť rokov pracuje ako kardiológ na prešovskej poliklinike ProCare. Venuje sa problematike tzv. tichej ischémie myokardu u pacientov s diabetom mellitus 2. typu. Na 34. svetovom kongrese internej medicíny v juhoafrickom Kapskom Meste prezentoval výsledky unikátnej štúdie zameranej na zistenie prevalencie a možných klinických prediktorov tzv. tichej ischémie myokardu u diabetikov stredného veku.

Nedostatok štúdií

Diabetes mellitus 2. typu u pacientov stredného veku je pre súčasné zdravotníctvo rastúcim a závažným problémom. Spája sa aj so 70-percentným nárastom výskytu obezity u osôb mladšieho veku. Dĺžka života pacienta s diagnózou cukrovky 2. typu vo veku do 40 rokov sa znižuje o osem rokov v porovnaní s nediabetikom a súvisiace komplikácie, najmä koronárna ateroskleróza, vznikajú v oveľa mladšom veku. Preto je veľmi dôležitá včasná diagnostika myokardiálnej ischémie v mladších vekových skupinách pacientov. Je predpokladom následnej indikácie optimálnych dlhodobých intervenčných stratégií v podobe prísnej úpravy životného štýlu, agresívnej farmakoterapie alebo koronárnych revaskularizácií. Nedostatok klinických štúdií a z nich vyplývajúcich klinických odporúčaní však spôsobuje, že väčšina týchto pacientov je neefektívne manažovaná.

Skrytá hrozba

O to cennejšia je štúdia, ktorú prezentoval docent A. Kiško. Vznikla v spolupráci s diabetologickou ambulanciou polikliniky ProCare Prešov (MUDr. Radoslav Dobránsky), Fakultou zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity, kardiocentrom a s klinikou vnútorného lekárstva FNsP J. A. Reimana v Prešove. Jej základom sú vyšetrenia 212 pacientov s diabetom mellitus 2. typu mladších ako 60 rokov, pričom bola použitá metóda záťažovej perfúznej scintigrafie myokardu. Autori zistili, že prevalencia tzv. tichej ischémie myokardu v tejto vekovej populácii diabetikov je pomerne vysoká – 18,4 percenta. Na základe detailnej analýzy klinických a laboratórnych charakteristík jednotlivých pacientov boli zistené aj niektoré klinické prediktory tichej ischémie, podľa ktorých možno predvídať a včasne diagnostikovať toto ochorenie u inak asymptomatických pacientov. Prednáška vyvolala veľký záujem a odborná diskusia pokračovala aj v kuloároch kongresovej sály.

Kongres prominentných vedcov a expertov

Svetové kongresy internej medicíny organizuje Medzinárodná spoločnosť pre internú medicínu (ISIM). Vznikla v roku 1948 v Bazileji (Švajčiarsko) s cieľom šíriť nové poznatky a podporovať spoluprácu medzi lekármi vo všetkých odvetviach modernej internej medicíny v rôznych častiach sveta. V čase, keď je vnútorné lekárstvo ohrozené rastúcou úzkou špecializáciou, spoločnosť sa snaží stať sa integrujúcou organizáciou v svetovej internej medicíne. Medzinárodná spoločnosť ISIM organizuje svetový kongres každé dva roky. Tentoraz sa konal v Kapskom Meste v Južnej Afrike. V paralelných prednáškových blokoch prezentovali svoje poznatky prominentní odborníci a vedci z rôznych oblastí internej medicíny z vyše osemdesiatich krajín. Nasledujúci svetový kongres ISIM bude v roku 2020 v Cancúne (Mexiko).Ďalšie príspevky, ktoré by Vás mohli zaujímať

Aktuality 20.03.2019

Galantská nemocnica zrekonštruovala psychiatrické oddelenie

Pacienti s duševnými poruchami v Nemocnici Svet zdravia Galanta sa budú liečiť v krajších a modernejších priestoroch, ktoré pre nich budú počas procesu uzdravovania zároveň neporovnateľne podnetnejším prostredím. Galantská nemocnica totiž niekoľko týždňov rekonštruovala svoje psychiatrické oddelenie a do jeho komplexnej obnovy investovala takmer 57-tisíc eur. Oddelenie zároveň začína poskytovať aj novú, biologickú formu liečby a pacientov tak už nebude musieť prekladať do iných zariadení.

Žiarska nemocnica otvorila tri vynovené ambulancie

Aktuality 18.03.2019

Žiarska nemocnica otvorila tri vynovené ambulancie

Pacienti Nemocnice Svet zdravia Žiar nad Hronom dostali tri nové ambulancie. Nemocnica vyše dva mesiace rekonštruovala svoje priestory a pripravila komplexne nové zázemie pre ambulanciu úrazovej chirurgie, ambulanciu cievnej chirurgie a gastroenterologickú ambulanciu. Ambulancie zároveň presťahovala z pôvodných do nových priestorov, čo významne zlepšilo logistiku pacientov. Dnes priestory slávnostne otvorila.

Aktuality 14.03.2019

Vyhodnotenie súťaže michalovských školákov

Drobnou pozornosťou sme odmenili piatich žiakov Základnej školy v Michalovciach na Okružnej ulici.

Odoberajte novinky e-mailom

 

PROCARE LEKÁR 24

Možnosti riešenia vašich zdravotných komplikácií doma a v zahraničí

 

Teraz 20% zľava

VIAC INFO