Blog, Procare, Svet Zdravia    29.09.2020

Starostlivosť o pacienta s demenciou

Pacienti s demenciou sa prejavujú zvláštnym alebo neobvyklým správaním. Často práve čudné správanie pacienta môže byť signálom tohto ochorenia. Dochádza k poruche pamäte, minulosť sa pacientovi prekrýva s prítomnosťou.

 

Ako prijať ochorenie – demenciu?

Váš príbuzný vás v určitom štádiu ochorenia prestane poznávať alebo si vás bude pliesť s inými ľuďmi. Je to pre vás nepochopiteľné, je to šokujúca skutočnosť. Táto choroba zásadne zmení život nielen pacienta, ale aj vás a celej vašej rodiny. Najdôležitejšie je nestratiť odvahu a vieru.

Môžete pociťovať:

 • Smútok – keďže milovaná osoba už nie je tým, kým bola. Treba sa však odpútať od spomienok a prijať realitu. Váš príbuzný vás teraz potrebuje viac ako kedykoľvek predtým.
 • Zlosť: je normálne, že občas pocítite hnev a zlosť. Zlosť je prirodzená reakcia na to, čo sa vám stalo. Je dobré požiadať o pomoc iných príbuzných, ktorí vás občas odbremenia, a rovnako sa deliť so svojimi pocitmi.
 • Pocit viny: môžete pociťovať vinu, že ste sa zle starali o pacienta, trpíte rozpakmi a hanbou pri správaní vášho príbuzného, pocitom viny, že nemáte dostatok trpezlivosti, že neunesiete túto zodpovednosť… Je dôležité uvedomiť si, že chorobu nevyvolalo to,, čo ste urobili alebo neurobili pre svojho príbuzného. Je potrebné, aby ste sa starali nielen o príbuzného, ale aj o seba. Vaše duševné zdravie a emocionálna podpora sú veľmi dôležité pre vás a rovnako aj pre vám blízku osobu.

Výmena rolí – s nástupom a rozvojom choroby sa menia aj vaše roly. Ak je postihnutý vaším rodičom, je to zvlášť problematické. Kedysi ste boli od rodičov závislí vy, teraz je to naopak, rodič je naplno závislý od vás. Treba sa s touto zmenou vyrovnať.

Ako sa vyrovnať so zmeneným správaním?

Agresivita a podráždenosť, podivné alebo neobvyklé správanie, to je varovný prst pre príbuzných, že sa niečo s človekom deje. Podivné a neobvyklé správanie je akýmsi  vnútorným prejavom celkovej zmätenosti, ktorá pacienta s demenciou čoraz viac obklopuje a obmedzuje.

Pacienti trpiaci demenciou môžu, a to bez akejkoľvek príčiny, začať prejavovať agresivitu voči vám, okoliu. Zlosť pacienta nie je namierená proti vám. Pre pacienta je to jediný spôsob, ako reagovať na pocity zmätenosti a úzkosti.

Čo robiť?

Nestrácať trpezlivosť, nedávať najavo strach. Treba upútať a odviesť pozornosť pacienta na iné subjekty, pustiť televíziu, rozhlas, zamestnať ho inými činnosťami.

Nie je dobré pacienta upozorňovať, okrikovať, nadávať mu. Nebude trvať dlho a on zabudne na nevhodné správanie.

Ak sa záchvaty agresivity opakujú často, treba vyhľadať lekára. Pokúste sa odhaliť a identifikovať, čo mohlo vyvolať agresivitu a nepokoj u pacienta.

S progresiou ochorenia sa prehlbujú aj ťažkosti – zmätenosť, halucinácie, podozrievavosť; vtedy treba nespochybňovať jeho tvrdenia, nezvyšovať hlas, odvrátiť jeho pozornosť, nestrácať trpezlivosť, ak vás bude obviňovať z vecí, ktoré nie sú pravdivé (pacient môže tvrdiť, že ho chcete napríklad otráviť alebo uspať a pod.).

Kedy už váš blízky nemôže žiť sám?

Keď choroba, ktorá postihuje schopnosť pamäte, reči a vykonávanie každodenných aktivít, pokročí do štádia, že je ohrozená bezpečnosť vášho príbuzného a nezvláda starostlivosť o seba a o domácnosť, treba to riešiť. V tomto štádiu sa stretnete s veľkým odporom pacienta, keďže nikto nechce dobrovoľne opustiť svoj domov, svojich susedov, priateľov, zabehané rutiny a zvyklosti.

Presťahovanie príbuzného môže zvýšiť jeho zmätenosť, neistotu, úzkosť. Predsa len ho zbavíte jeho životných istôt. Pamätajte si, že pre vášho blízkeho ste najdôležitejším záchytným bodom práve vy. Ak zariadite jeho izbu rovnako ako v starom byte a bude mať okolo seba svoje, jemu dobre známe veci, tak výrazne znížite jeho problémy.

Dôležité je:

 • Zmeny v byte robiť postupne. Snažte sa, aby si pacient zachoval sebestačnosť tak dlho, ako len to je možné.
 • Odstrániť koberce a predložky, ktoré sú rizikom pádu.
 • Voľte v byte také zmeny, ktoré pomôžu aj vám. Je veľmi časté, že pacient s demenciou berie veci, ktoré niekam odloží, a potom ich celá rodina hľadá. Preto kľúče, doklady, iné pre vás dôležité veci odkladajte z dosahu pacienta.
 • Dôležitá je bezpečnosť v byte, zvlášť v kuchyni. Pozor na nevypnutý sporák, zápalky; teplota vody v kohútiku by nemala byť vyššia ako 37 °C, aby sa pacient neoparil. Odstrániť pracie a čistiace prostriedky, aby si to pacient nezmýlil s jedlom.
 • Demencia výrazne narušuje aj schopnosť vnímania. Napr. tiene na stene môže pacient vnímať ako diery alebo miesto, kde sa niekto skrýva, preto je dobré osvetliť celý byt. Pozor na bezpečnosť na schodoch.

Problémy s komunikáciou

S tým, ako demencia progreduje, klesá aj schopnosť komunikácie s okolím aj s príbuznými. Nakoniec príde deň, keď zistíte, že sa vôbec neviete s pacientom dohovoriť a porozumieť si. Je dôležité vedieť, že slová prestanú byť hlavným prostriedkom komunikácie na rozprávanie s príbuzným. Treba začať používať gestá, mimiku, hranie, obrázky, dotyky, pohladenie, maznanie, úsmev…

Čo je ešte potrebné vedieť:

 • Ak sa budete rozprávať s pacientom, treba ho počúvať a pozerať sa mu do očí.
 • Sledujte pacienta pozorne preto, či sa mu nezhoršil zrak.
 • Hovorte k pacientovi pomaly, zreteľne. Jednoduché slová, príjemný a upokojujúci hlas vyvoláva u vášho príbuzného pocit bezpečia.
 • Ak ste v miestnosti s televízorom alebo s rádiom, treba ho stíšiť, aby vás pacient počul. Treba aj párkrát zopakovať to isté za sebou. Vyžaduje si to z vašej strany trpezlivosť.

Majte vždy na mysli, že aj keď má váš blízky problém s komunikáciou a s chápaním slov, nie je malé dieťa ani neživá vec. Preto k nemu treba pristupovať s patričnou úctou a rešpektom a v žiadnom prípade nehovoriť o pacientovi s inými osobami, akoby nebol v izbe prítomný. Treba mu tak uľahčiť ťažkú situáciu, a to úsmevom, pohladením, povzbudením…

Túto radu pre vás pripravila Mgr. Zdenka Grajcarová, hlavná sestra v odboroch FBLR, dlhodobo chorí a geriatria v sieti nemocníc Svet zdravia.Ďalšie príspevky, ktoré by Vás mohli zaujímať

Aktuality 30.10.2020

Naše nemocnice a polikliniky posielajú na pomoc štátu pri testovaní 800 zamestnancov

Počas včerajšieho a dnešného dňa (29. a 30. októbra) sa uskutočňuje v nemocniciach Svet zdravia a poliklinikách ProCare po celom Slovensku testovanie zdravotníkov a hospitalizovaných pacientov.

Blog 27.10.2020

Na čo sa pripraviť, ak vás čaká jednodňový gynekologický zákrok?

Byť hospitalizovaná a ležať celé dni v nemocnici, na to je pre mnohé z nás také ťažké čo i len pomyslieť. Súčasným celosvetovým trendom je však vyriešiť operačné výkony, u ktorých je to možné, v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS). Našťastie, svetoví sme už aj u nás a trend jednodňovej chirurgie sa presadzuje aj v našich nemocniciach.

Aktuality 26.10.2020

Reakcia MUDr. Mareka Pytliaka na odkaz pre svidnícku nemocnicu

Člen krízového štábu MUDr. Peter Visolajský a predseda Zachráňme zdravotníctvo odkázal svidníckym zdravotníkom: „Vaša nemocnica je malá a bezvýznamná“.

Odoberajte novinky e-mailom

 

PROCARE LEKÁR 24

Možnosti riešenia vašich zdravotných komplikácií doma a v zahraničí

 

Teraz 25% zľava

VIAC INFO