Aktuality, Svet Zdravia, Galanta    04.06.2019

Správa z European Stroke Organisation Conference 2019

V dňoch 22. až 24. mája sa konala v poradí už 5. konferencia Európskej organizácie pre cievne mozgové príhody. Aktuálne sa konferencia konala v talianskom Miláne. Zúčastnilo sa na nej viac ako 5600 lekárov z viac ako 90 krajín sveta. Počas konferencie boli prezentované aktuálne najnovšie prebiehajúce klinické štúdie, ako aj živé diskusie pri implementácii nových poznatkov do každodennej klinickej praxe.

 

Tak ako minulý rok, aj tento rok sa udeľovali ceny Angels Awards. Jedná sa o ocenenia, ktoré hodnotia 8 kritérií v diagnostike, liečbe a starostlivosti o pacienta s cievnou mozgovou príhodou. Podľa percentuálnej úspešnosti v jednotlivých kategóriách sú udeľované ocenenia, ktoré sú odstupňované na zlatú, platinovú a diamantovú úroveň.

Na aktuálnej konferencii získala galantská neurológia platinový status, druhé najvyššie ocenenie, čo je v paneurópskom priestore úžasné. Na celoslovenskej úrovni rovnaké ocenenie získala aj neurológia v Prešove, v Skalici, v Liptovskom Mikuláši a v Trebišove. Veľké okolité nemocnice ako FN Nitra, FN Trnava, FN Staré Mesto Bratislava, získali v hodnotení zlatý status. To dokazuje, že aj v okresnej nemocnici vieme kvalitne liečiť pacienta s cievnou mozgovou príhodou, resp. minimálne tak kvalitne, ako tomu je vo fakultných alebo univerzitných nemocniciach.

Toto ocenenie je už druhé v poradí, ktoré sme od European Stroke Organisation získali. To však neznamená, že sme spokojní. Pokračujeme v našich snahách informovať verejnosť, kedy a kam majú volať, ak majú podozrenie na cievnu mozgovú príhodu. Pokračujeme v nácvikoch a zlepšovaní vnútorných procesov v nemocnici pri diagnostike týchto ochorení. A pokračujeme v prehlbovaní vedomostí a schopností personálu neurologického oddelenia pri starostlivosti o cievne ochorenia mozgu.

Zoznam ocenených na konferencii: https://www.angels-initiative.com/angels-awards/winners

GalériaĎalšie príspevky, ktoré by Vás mohli zaujímať

Aktuality 22.06.2021

Neurologický deň 3. ročník v rimavskosobotskej nemocnici

V stredu 16. júna 2021 sa vo Hviezdnom dome na Daxnerovej ulici uskutočnil v spolupráci s firmou Solen, s.r.o., 3.ročník odborného podujatia pod názvom Neurologický deň. Odborným garantom a realizátorom podujatia bola MUDr. Erika Zacharová, ktorá je zároveň primárkou Neurologického oddelenia vo Všeobecnej nemocnici Svet zdravia, a.s., Rimavská Sobota.

Aktuality 21.06.2021

Vo vranovskej nemocnici oceňovali elitu darcov krvi pri folklórnych tónoch

Pri príležitosti svetového dňa darcov krvi (14. júna) vo vranovskej nemocnici ocenili darcovskú elitu a spoločne im za tento opakovaný ušľachtilý čin poďakovali.

Aktuality 21.06.2021

OZ Chobotničky na návšteve vo vranovskej nemocnici

Pletené chobotničky a šité rybičky sa stali súčasťou dobrovoľníckeho projektu, ktorý sa na Slovensku každým rokom viac a viac dostáva do povedomia zdravotníckej a širšej verejnosti.

Odoberajte novinky e-mailom

 

PROCARE TeleCare

Možnosti riešenia vašich zdravotných komplikácií doma a v zahraničí

 

Teraz 25% zľava

VIAC INFO