• Slovenčina

ŠPORTOVÁ TRAUMATOLÓGIA

Cieľom tejto ambulancie je poskytovať nadpriemernú odbornú starostlivosť pacientom po úraze alebo s ochorením ramenného a kolenného kĺbu.

Diagnostika
•    vyšetrenie lekárom – špecialistom
•    všetky zobrazovacie vyšetrenia dostupné na jednom mieste RTG, USG, CT, MRI
Liečba
•    konzervatívna liečba vrátane rehabilitácie
•    operačná liečba:

Artroskopická operácia kĺbov:
•    diagnostická artroskopia
•    resekcia menisku a voľných častí chrupky
•    mikronávrty chrupky
•    extrakcia kĺbových myšiek
•    dekompresia subakromiálneho priestoru ramena
•    resekcia kalcifikátu rotátorovej manžety
•    tenotómia bicepsu
•    artroskopické 270 stupňové uvoľnenie kapsuly ramena

Rekonštrukčné výkony kolena a ramena:
•    plastika predného a zadného skríženého väzu
•    stabilizácia jabĺčka plastikou mediálneho patelo-femorálneho ligamenta
•    stabilizácia posterolaterálneho rohu kolena
•    sutúra roztrhnutého menisku
•    rekonštrukcia koreňovej lézie menisku
•    mozaikoplastika chrupky
•    sutúra osteochondrálneho defektu
•    artroskopická a otvorená stabilizácia ramena
•    stabilizácia chronickej akromioklavikulárnej luxácie
•    rekonštrukcia úponu dlhej hlavy bicepsu
•    tenodéza šľachy dlhej hlavy bicepsu
•    sutúra rotátorovej manžety
•    superiórna kapsulárna rekonštrukcia ramena

Všetky tieto operácie môžu pacienti sú dostupné v nemocnici Svet zdravia Spišská Nová Ves.

Ambulantné hodiny

Utorok 9.00 – 13.00

Kontakt

053/4199 165,  0944 346 159

Lekár

MUDr. Branislav Barla, ortopéd

Narodil sa v roku 1974. Medicínske vzdelanie ukončil na LF UPJŠ Košice v roku 1998. Následne až do roku 2013 pracoval ako lekár na ortopedickom oddelení Nemocnice Košice-Šaca. Po odchode z tohto oddelenia rozbehol súkromnú ortopedickú prax a naďalej pracuje a operuje v zariadeniach ProCare v Košiciach a Sveta zdravia v Humennom a v Spišskej Novej Vsi. Viac informácií nájdete na www.ortopediainak.sk