ŠPORTOVÁ TRAUMATOLÓGIA

Cieľom tejto ambulancie je poskytovať nadpriemernú odbornú starostlivosť pacientom po úraze alebo s ochorením ramenného a kolenného kĺbu.

DIAGNOSTIKA

 • vyšetrenie lekárom – špecialistom
 • všetky zobrazovacie vyšetrenia dostupné na jednom mieste RTG, USG, CT, MRI

LIEČBA

 • konzervatívna liečba vrátane rehabilitácie

OPERAČNÁ LIEČBA

Artroskopická operácia kĺbov:

 • diagnostická artroskopia
 • resekcia menisku a voľných častí chrupky
 • mikronávrty chrupky
 • extrakcia kĺbových myšiek
 • dekompresia subakromiálneho priestoru ramena
 • resekcia kalcifikátu rotátorovej manžety
 • tenotómia bicepsu
 • artroskopické 270 stupňové uvoľnenie kapsuly ramena

Rekonštrukčné výkony kolena a ramena:

 • plastika predného a zadného skríženého väzu
 • stabilizácia jabĺčka plastikou mediálneho patelo-femorálneho ligamenta
 • stabilizácia posterolaterálneho rohu kolena
 • sutúra roztrhnutého menisku
 • rekonštrukcia koreňovej lézie menisku
 • mozaikoplastika chrupky
 • sutúra osteochondrálneho defektu
 • artroskopická a otvorená stabilizácia ramena
 • stabilizácia chronickej akromioklavikulárnej luxácie
 • rekonštrukcia úponu dlhej hlavy bicepsu
 • tenodéza šľachy dlhej hlavy bicepsu
 • sutúra rotátorovej manžety
 • superiórna kapsulárna rekonštrukcia ramena

Všetky tieto operácie môžu pacienti sú dostupné v nemocnici Svet zdravia Spišská Nová Ves.

AMBULANTNÉ HODINY

Utorok 13.00 – 18.00

KONTAKT

053/4199 165,  0944 346 159

LEKÁR

MUDr. Branislav Barla, ortopéd
Narodil sa v roku 1974. Medicínske vzdelanie ukončil na LF UPJŠ Košice v roku 1998. Následne až do roku 2013 pracoval ako lekár na ortopedickom oddelení Nemocnice Košice-Šaca. Po odchode z tohto oddelenia rozbehol súkromnú ortopedickú prax a naďalej pracuje a operuje v zariadeniach ProCare v Košiciach a Sveta zdravia v Humennom a v Spišskej Novej Vsi. Viac informácií nájdete na www.ortopediainak.sk