ČLENOVIA VÝBORU SPOLKU LEKÁROV SLS V MICHALOVCIACH

MUDr. Dana Jurečková, PhD – predseda
MUDr. Ľudovít Kmetony – vedecký sekretár
MUDr. Anna Pallaiová – 1.podpredseda
MUDr. Štefan Zamba – 2.podpredsedaň
MUDr. Katarína Daňová – pokladník
MUDr. Pavol Nalešník – člen
MUDr. Maroš Eľko – člen
MUDr. Marián Ivanko – člen
Štefan Kvak – člen

VEDECKÉ PRACOVNÉ SCHÔDZE SPOLKU LEKÁROV SLS

 • Vedecké pracovné schôdze spolku lekárov SLS 2018

  PLÁN VEDECKÝCH PRACOVNÝCH SCHÔDZÍ SPOLKU LEKÁROV SLS V MICHALOVCIACH  V ROKU 2018

  25. január 2018 Psychiatrická nemocnica
  22. február 2018 Urologické oddelenie
  22. marec 2018 Infektologické oddelenie
  19. apríl 2018 Geriatrické oddelenie
  24. máj 2018 Chirurgické oddelenie
  21. jún 2018 RDG oddelenie – ZRUŠENÁ
  20. september 2018 TaPCH
  25. október 2018 Neurologické medicína
  22. november 2018 Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
  13. december 2018 Detské a novorodenecké oddelenie

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA MESIAC FEBRUÁR

  Termín: 22. 2. 2018

  Prednášky:

  • Šimko, J.: Manažment pacienta s karcinómom močového mechúra
  • Mihaľko, P.: Priapizmus
  • Uličný, A.: Fournierova gangréna

   

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA MESIAC APRÍL

  Termín: 19. 4. 2018

  Geriatrické oddelenie

  • Tutková.: Starostlivosť o pacientov so syndrómom krátkeho čreva
  • Potocký.: Krehkosť u seniorov ako jeden z najdôležitejších problémov geriatrickej medicíny
  • Korsak.: Výživa – prečo? kedy? a aká?

   

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA MESIAC MÁJ

  Termín: 31. 5. 2018

  Prednášky:

  • Kvak, Š.: Manažment pacienta s divertikulovou chorobou v praxi chirurga
  • Koziak, B., Kudyk, I.: Sentinelová uzlina pri karcinóme prsníka
  • Šuvadová, R., Kvak, Š.: Cholecystoliáza Up to date
  • Oklamčáková, T., Stanko, S.: Appendicitída Up to date

   

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA MESIAC SEPTEMBER:

  Termín: 20.9.2018

  Prednášky:

  • Invazívna diagnostika pľúcnych tumorov MUDr. Slávik
  • Hypoventilačný syndróm pri obezite MUDr. Stripaiová
  • Čomu sa dá veriť? MUDr. Mattová

   

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA MESIAC OKTÓBER

  Termín: 25. 10. 2018

  Prednášky:

  • Kolibášová, M.: Rekanalizačná terapia akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhody
  • Feďáková, D.: Paraneoplastické neurologické syndrómy v praxi
  • Suč, M.:Klobásový jed ako liek

   

  2. ZEMPLÍNSKE PEDIATRICKÉ KAZUISTIKY

  25.10.2018 od 15:00 hod. (pasívna účasť 4 kredity CME), prezentácia od 14:15 hod.
  Hotel Glamour Zemplínska Šírava

  PROGRAM

  • Papinčáková, M., Macková, T., Mrízová, V.(Humenné): Trombóza ktorá prekvapila
  • Šípová,J., Macková, T., Doričková, A., Brezániová, J. (Humenné): Čo všetko spôsobila snaha o zdravý životný štýl
  • Kmiťová, M. a kolektív (Humenné): Transport novorodenca
  • Šelepcová Lelková, A. (Humenné): Pneumónia – konečná diagnóza po pol roku
  • Štrbáňová, V., Repková, K., Jurečková, D. (Michalovce): Prečo má René fraktúru stehennej kosti?
  • Fiľková, E.(Michalovce): Prečo Dominika zomrela?
  • Bratský, L.(Michalovce): Že vraj spadla z bicykla!
  • Bánhegyi,A. (Kráľovský Chlmec): Perorálné rehydratačné roztoky v liečbe dehydratácie- kazuistika
  • Doliňáková,L., Dučová, G. (Trebišov): Mononukleóza alebo niečo iné?
  • Bajuszová, L., Dučová, G. (Trebišov): Postrelený novorodene
  • Keshelia I.(Poprad): Nikdy  som nemala  zápchu
  • Šoltýsová  B.(Poprad):  Histiocytóza – 3x inak
  • Ďuríková, I., Dragijská, D. (Rimavská Sobota):  Abscesom to nekončilo…

   

  PROGRAM VEDECKÝCH PRACOVNÝCH SCHÔDZÍ NA MESIAC DECEMBER

  Termín: 6.12.2018 gynekologicko – pôrodnícke oddelenie

  • Bujňák, J.: Vyšetrenie Sentinelovej lymfatickej uzliny pri karcinómu cervixu
  • Dudičová, J.: Chirurgická liečba karcinómu vulvy
  • Bujňák, J.: Chirurgická liečba ovariálneho karcinómu

   

  Termín: 13.12.2018  rádiodiagnostické oddelenie

  • MUDr. Malaťák : Diagnostický postup pri kraniocerebrálnych poraneniach
  • MUDr. Macej: Intervenčná angiológia/rádiológia v NNG Michalovce
  • MUDr. Berešová/Ščešňáková: Pľúcna embólia z pohľadu rádiológa
  • MUDr. Stempáková/Posypanka: Diferenciálna diagnostika bolestí v pravom podbrušku
 • Vedecké pracovné schôdze spolku lekárov SLS 2017

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA MESIAC MÁJ

  Termín: 18.5.2017

  Prednášky:

  • Kudyk I., Kvak Š.: Laparoskopická diagnostika pri bolestiach brucha (atestačná práca)
  • Koziak B., Kudyk I.: Aktuálny stav v chirurgii prsníka
  • Bodo F., Kvak Š.: European  Hernia Society guidelines pre uzáver brušnej steny

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA MESIAC APRÍL

  Termín: 12.4.2017

  Prednášky:

  • Očovská, M.: Úloha eozinofilov v patologických procesoch dokumentovaná kazuistikami.
  • Guman,T.: CRAB- diagnostické kritériá pre mnohopočetný myelóm.
  • Hlebášková, M.: Liečba pacienta s mnohopočetným myelómom-kazuistika.
  • Mrázová, I.: Liečba starších pacientov s myelodysplastickým syndromom a akútnou myeloblastovou leukémiou- kazuistika.

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA MESIAC MAREC

  Termín: 30.3.2017

  Prednášky:

  • Eľko,M., Marcinčáková, J., Kaselya,M.: Riešenie artrózy zápästia na našom pracovisku, porovnanie PRC a F4F
  • Tkáč,J., Hájnik, J., Pavlík, A.: Nové postupy pri plastike LCA na našom pracovisku
  • Hájnik, J., Dzurjo,D., Džavan,J.: Periimplantátové zlomeniny, možnosti riešenia
  • Pavlík, A.: Riešenie zlomenín proximálneho humeru, náš súbor pacientov

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA MESIAC FEBRUÁR

  Termín: 16.2.2017

  Prednášky:

  • Šantová, Z.: Paliatívna rádioterapia
  • Dreisig, M.: Febrilná neutropénia
  • Lecmanová,Z.: Radiačná ochrana

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA MESIAC JANUÁR

  Termín: 26.1.2017

  Prednášky:

  • TCI –   MUDr. Bruňáková
  • Dialýza na OAIM –   MUDr. Jurková
  • CPAP maska- využitie nie len na OAIM-  MUDr. Popjak
  • Kazuistika- MUDr.Hajníková
 • Vedecké pracovné schôdze spolku lekárov SLS 2016

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA MESIAC DECEMBER

  Termín: 15.12.2016

  Prednášky:

  • Pirčová ,J.:  Novozistený SLE (systémový lupus erythem.) v gravidite – kazuistika
  • Rejtová, S., Čumová,M.:  Koniec rakoviny čípku maternice na Slovensku ?
  • Holda, B.:  Preeklampsia

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA MESIAC NOVEMBER

  Termín: 24.11.2016

  Prednášky:

  • Borzová, S.: Čo všetko stimuluje imunitný systém?
  • Borzová, S.:  Transfer faktor v praxi klinického imunológa (kazuistiky)Benedik, R.: Lieková alergia – včera, dnes
  • Benedik, R.: Akútne stavy v alergológii

   Edukačný grant poskytli:

  • Imuna Pharm, a.s.
  • MEDA Pharma

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA MESIAC OKTÓBER

  Termín: 12.10.2016 o 14,00 hod. vo Veľkej zasadačke NsP Michalovce (2 kredity CME):

  • 14.00-14.30  Dabigatran- Prevencia CMP/TIA u pacientov s NVFP ( MUDr. Hirjak Pavol)
  • 14.30-15.00  Dabigatran,účinná prevencia CMP u pacientov s NVFP – pohľadneurológa (MUDr. Kolibášová Martina)
  • 15.00-15:30  Praktické aspekty manažmentu pacientov na antikoagulačnejliečbe – Perioperačný a periprocedurálny manažment (doc. MUDr. Ján Kmec, PhD., MPH.)
  • 15:30- 16:00   Diskusia

  Schôdza SL SLS sa dňa 20.10.2016 nekoná

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA MESIAC SEPTEMBER

  Termín: 22.9.2016

  Prednášky:

  • Kristián P.  – Nové trendy v terapii chronickej hepatitídy C
  • Zamba Š.,Kaňuchová K. –  Flavivírusy okolo nás
  • Čornej T.,Cvoreňová D.-   Lymfadenopatie z pohľadu infektológa

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA MESIAC JÚN

  Termín: 23.6.2016

  Prednášky:

  • Potocký,P.:  Salutogenéza v geriatrii – zdroje  zdravia  v  starobe
  • Olexa, P.:  Príklady  ageizmu v modernej kardiológii – liečme správne aj  seniorov
  • Tutková, Z.:  Zvláštnosti  terapie vo vyššom  veku

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA MESIAC MÁJ

  Termín: 19.5.2016

  Prednášky:

  • Kvak, Š., Bodo, F.,jr.: Chirurgia v staršom veku
  • Mráz, M.,  Dzurjo, D.,jr: Megakolon u gerontologických pacientov
  • Rovňák,J.: Poruchy hojenia anastomóz v staršom veku
  • Jenčík, M., Posypanka,P. : Klostrídiová kolitída u chirurgických pacientov vo vyššom veku

  Diskusia

  Program XXV. Getlíkovho memoriálu

  28.4.2016 od 13,00 hod, Veľká sála MsKS Michalovce, Námestie osloboditeľov

  Pridelené za účasť: 5 kreditov CME

  Program:

  1. Šagát, T., Riedel, R., Budáčová, J., Plačková, S., Pevallová, Ľ.: Intoxikácie u detí
  2. Furková, K., Šašinka, M.: Ovplyvňuje vývoj predčasne narodeného dieťaťa jeho chorobnosť v  adolescencii?
  3. Pohanka, V.: Atopická dermatitída- aj ja chcem byť modelkou
  4. Pisarčíková, M., Kurák, M., Lisíková, M.: Stabilizácia kriticky chorých detí pred sekundárnym transportom
  5. Sádová, E., Schusterová, I.: Hypertenzia – pediatrické pohľady
  6. Dankovčíková, A., Miňová, M.: Keď má dieťa cukrovku…

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA MESIAC MAREC

  Termín: 17.3.2016 o 14:00 hod.

  Program:

  • Suč, M.: Ozonoterapia
  • Kolibášová, M.: Čas je mozog
  • Čuchran, P.: Význam komplexnej analýzy CSL v dg. patologických procesov CNS v súčasnosti
  • Diskusia

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA MESIAC FEBRUÁR

  MUSÍME SI POMÁHAŤ …

  Termín: 25.02.2016

  Prednášky:

  • Mattová, A: Granulomatóza s polyangitídou – kazuistika
  • Gramatová: Škodí amiodaron pľúcam? kazuistika
  • Horváthová: Je potrebné pungovať pleurálny výpotok? kazuistika

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA JANUÁR 2016

  Termín: 28. 1. 2016

  Program:

  • Barilla, R.:   Hepatocelulárny karcinóm
  • Šikrová, R.: Prejavy neskorej toxicity protinádorovej liečby a ich manažment
  • Dreisig, M.: Syndróm nádorovej anorexie a kachexie
 • Vedecké pracovné schôdze spolku lekárov SLS 2015

  PLÁN VEDECKÝCH PRACOVNÝCH SCHÔDZI SPOLKU LEKÁROV SLS V MICHALOVCIACH V ROKU 2015

  Miesto konania: Veľká zasadačka NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s.
  Termín: 14,00-16,00 hod.
  Spoluorganizátor: RLK Košice

  22. január 2015: II. Interné oddelenie
  26. február 2015: Psychiatrická nemocnica
  marec 2015: Infekčné oddelenie
  apríl 2015: RDG, s.r.o.
  máj 2015: Chirurgické oddelenie
  jún 2015: Oddelenie úrazovej chirurgie
  september 2015 : Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny
  október 2015: Ortopedické oddelenie
  november 2015: I. Interné oddelenie
  december 2015: Urologické oddelenie

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA JANUÁR 2015

  22.1.2015: II. interné oddelenie:

  • Štefan,M.: Chronická pankreatitída
  • Smereková, V., Vapnárová, M.: Recidivujúci febrilný stav- kazuistika
  • Tamašková, T.: Hemochromatóza – kazuistika

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA FEBRUÁR 2015

  26.2.2015: Psychiatrická nemocnica:

  • Glasner, O.:Poruchy spánku v pedopsychiatrii
  • Rusinová, E., Šalamon, P.: Patofyziologické súvislosti kardiovaskulárnych ochorení a depresívnej poruchy
  • Dragašek, J.: Aktuálne prístupy k farmakologickej liečbe porúch úzkostného spektra
  • Čičvák , V.: Elektrokonvulzívna liečba včera a dnes

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA MAREC 2015

  19.3.2015: Infekčné oddelenie:

  • Poisťovňa Dôvera: Téma rezervovaná
  • Kaňuchová, K. : Novo sa objavujúce a znovu sa objavujúce infekčné ochorenia
  • Kobová, I.: Aktuálnosť epidemickej parotitídy a jej komplikácie v regiónoch Zemplína počas epidémie v r. 2013 – 2014
  • Zamba, Š.: Bazilárna meningitída u 16 – mesačného dieťaťa

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA APRÍL 2015

  23.4.2015: RDG, s.r.o.

  • Mrázová, V.: História rádiológie v Michalovciach
  • Onuška, A.: Potrebujeme rádiológa ?
  • Varga, J.: MR ramenného kĺbu
  • Kuštár, V.: 8 rokov MR v Michalovciach

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA MÁJ 2015

  21.5.2015: Chirurgické oddelenie

  • Bodo, F., jr.: Sinus pilonidalis
  • Posypanka, P.: V.A.C – Vacuum Assisted Closure
  • Kudyk, I.: Vlhké hojenie rán
  • Dzurjo, D.: Náhle príhody brušné u detí

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA JÚN 2015

  18.6.2015: OÚCH

  • Eľko, M.: Artroskopia I.CMC kĺbu na našom pracovisku
  • Hajník, J.: Zlomeniny distálnej tibie, ako ďalej
  • Tkáč, J.: Ruptúra distálneho úponu šľachy bicepsu – naše skúsenosti

  PROGRAMVEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA SEPTEMBER 2015

  9. 2015: OAIM 

  • Popjak, M., Kováčová, M.: Pooperačná analgézia (AZ, Epidurál)
  • Jurková, M., Somošová, M.: MRSA-u koho. Bariérový režim
  • Bruňáková, P., Tkáčová, M.: ATB dávkovanie. Kalkulovaná terapia
  • Hájniková, E.: Zaistenie pacienta na OAIM. CVK, artéria
  • Hoľuková, L.: Alternatívy k celkovej anestézii. DIB, axilárna blokáda
  • Somošová,M.: PDT-percutánna dilatačná tracheotomia

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA OKTÓBER 2015

  2015 Ortopedické oddelenie

  • Farkaš, F., Šoltýs, J., Paľovčík, J.: Aktuálny stav endoprotetiky na ortopedickom odd.
  • Džurina, J.: Predoperačný a pooperačný management pacienta plánovaného na implantáciu TEP bedrového a kolenného kĺba
  • Sokolová, D.: Luxácie totálnych endoprotéz
  • Petrík, J.: Operačné riešenie kostných cystických defektov

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA NOVEMBER 2015

  Termín: 3. 12. 2015

  Program:

  • Čörgöová, E.: Hypertyreóza a srdce
  • Málincová, M.: Hyponatriémia
  • Hirjak, P.: Ascites- kazuistika

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA DECEMBER 2015

  Termín: 17. 12. 2015

  Program:

  • Uličný A.:   Intersticiálna cystitída
  • Giraltoš T.: Varikokéla
  • Mihaľko P.: Endoskopické operácie na našom oddelení
 • Vedecké pracovné schôdze spolku lekárov SLS 2014

  PLÁN VEDECKÝCH PRACOVNÝCH SCHÔDZÍ SPOLKU LEKÁROV SLS V MICHALOVCIACH NA ROK 2014

  30.01.2014 neurologické oddelenie
  20.02.2014 gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
  20.03.2014 onkologické oddelenie
  24.04.2014 geriatrické oddelenie
  22.05.2014 chirurgické oddelenie
  19.06.2014 II. interné oddelenie
  18.09.2014 oddelenie TaPCH
  23.10.2014 hematologicko-transfuziologické oddelenie
  20.11.2014 imuno-alergologické ambulancie
  18.12.2014 novorodenecké oddelenie