ČLENOVIA VÝBORU SPOLKU LEKÁROV SLS V MICHALOVCIACH

Výbor Spolku lekárov SLS v Michalovciach na funkčné obdobie 1. 11. 2019 – 31. 10. 2023

Prezident – MUDr. Matúš Virčík

Viceprezident – MUDr. Anna Pallaiová

Vedecký sekretár – MUDr. Dana Jurečková, PhD

Pokladník – MUDr. Ľudovít Kmetony

Člen – MUDr. Maroš Eľko

 

Dozorná rada Spolku lekárov SLS v Michalovciach

MUDr. Katarína Daňová

MUDr. Martina Sokirková

MUDr. Štefan Zamba

VEDECKÉ PRACOVNÉ SCHÔDZE SPOLKU LEKÁROV SLS

 • Vedecké pracovné schôdze spolku lekárov SLS 2020

  Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie v okrese Michalovce sa nadchádzajúca schôdza v mesiaci september ruší.
  O októbrovej schôdzi vás budeme priebežne informovať.

   

  Program schôdze: 16. 4. 2020 – regionálny neonatologický seminár, hotel Mousson Michalovce

  Melichar: Kortikoidy prenatálne pri hroziacom predčasnom pôrode a placentárne transfúzie

  Krcho: Základná ultrasonografia srdca u novorodencov

  Melichar: KPR novorodencov

  V. Sebroň: Indikácia na liečbu surfaktantom a spôsob podávania

  Sebroň: Ventilačná podpora na intermediálnom oddelení – nCPAP, HFNC a oxygenoterapia

  Krcho: Niektoré vrodené vývinové chyby srdca, diagnostika a manažment (prezentácia s použitím simulátora)

   

  26. 3. 2020: OAIM

  Schôdza SL SLS sa z epidemiologických dôvodov v marci ruší. Náhradný termín Vám bude dodatočne oznámený.

  Beňa, Ľ.: Aktuálna situácia v transplantológii na Slovensku

  Gnoríková J., Hájniková E., Jurková M.: Po operácii bez bolesti

  Bačkaiová I., Smaržíková O., Bančej B.: Sedácia na ICU + využitie Dexmedetomidínu

  Kováčová M., Somošová M., Polievka M.: „Už nemusím na urgent…“

  Pastirik D., Tkáčová M., Pastír M.: Dnes pôjdeš spať hladný

  Pillarová P., Potocká P.: Má to zmysel ! (kazuistika)

  Diskusia 

   

  Program schôdze: 20. 2. 2020 – psychiatrická nemocnica, 14:00 hod. veľká zasadačka NsP Michalovce.

  Virčík M.: Prečo sa Miloš trasie?

  Vaľovská Š.: Depresívna porucha vo vyššom veku pri nadužívaní analgetík.

  Migaľ L.: Behaviorálne závislosti v nových klasifikačných systémoch.

  Mačeková Z.: Použitie kognitívneho skríningu v lekárenskej praxi.

   

  Program schôdze: 23. 1. 2020 – najlepšie prednášky v roku 2020

  1. cena: Eľko M., Marcinčáková J.: Riešenie risartrózy na našom pracovisku-terapeutický koncept a novinky

  2. cena: Jurková, M.,Smaržíková,O., Tkáčová, M.: Invazívny monitoring – ako sme sa posunuli dopredu

  3. cena: Očovská, M.: Problematické stanovenie diagnózy u pacientky s pravostrannou krčnou lymfadenopatiou

 • Vedecké pracovné schôdze spolku lekárov SLS 2019

  CELOROČNÝ PLÁN SCHÔDZÍ

  Miesto: Veľká zasadačka NsP Michalovce

  Čas: 14,00- 16,00 hod.

  24. 01. 2019 OAIM
  21. 02. 2019 Onkologické oddelenie
  21. 03. 2019 Interné oddelenie
  25. 04. 2019 OÚCH
  23. 05. 2019 Chirurgické oddelenie
  20. 06. 2019 Alfamedical
  19. 09. 2019 HTO
  24. 10. 2019 Ambulancie ŠAS
  21. 11. 2019 Psychiatrická nemocnica
  19. 12. 2019 Detské oddelenie

   

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA MESIAC DECEMBER

  Program schôdze: 19. 12. 2019 – pediatria

  Štefanková, R., Feketeová, O.: Opakované bolesti brucha
  Štrbáňová, V., Jurečková, D.: Prečo Maroš ožltol?
  Dzurová, V., Jurečková D.: Prečo má René fraktúru stehennej kosti?
  Čornejová,K. , Čuchranová, E.: Cudzie teleso v pľúcach

   

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA MESIAC NOVEMBER

  Program schôdze: 21. 11. 2019 – Alfasigma

  • Doc.MUDr. Hulíková, M., PhD.: Sulodexid v klinickej praxi
  • Prof. MUDr. Hrušovský, CSc.: Syndróm bakteriálneho prerastania pri vnútorných chorobách
  • MVDr. Snopeková, J., Mgr. Mitrová, G.: Enterálna výživa ako súčasť liečby pacienta

   

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA MESIAC OKTÓBER

  Program schôdze: 24. 10. 2019 – ŠAS

  • Čornej, T.: Osýpky a ich komplikácie na východnom Slovensku počas epidémie v rokoch 2018-2019
  • Koziak B., Kudyk I., Dudičová J., Bujňák J. (Mammárne centrum Nemocnica Svet zdravia Michalovce): Sentinelová biopsia pri karcinóme prsníka
  • Varechová, K.: Diagnostika poliekového poškodenia pečene v praxi

   

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA MESIAC SEPTEMBER

  Program schôdze: 19. 9. 2019 – Hematologicko-transfuziologické oddelenie

  • Mária Očovská: Problematické stanovenie diagnózy u pacientky s pravostrannou krčnou lymfadenopatiou
  • Ingrid Mrázová: CRAB – myslite aj na mnohopočetný myelóm
  • Tomáš Guman: Kostná bolesť – možný príznak mnohopočetného myelómu
  • Monika Hlebasková: Čo dnes vieme urobiť pre pacienta s mnohopočetným myelomom – kazuistika

   

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA MESIAC JÚN

  Program schôdze: 20. 6. 2019 – Alpha medical, s.r.o.

  • MUDr. Anna Šoltésová, Mikrobiologické laboratórium, Rožňava, spol. Alphamedical: Rezistencia na antibiotiká v michalovskom regióne
  • MUDr. Zuzana Mažeriková, Ambulancia lekárskej genetiky, Humenné, spol. Alphamedical: Súčasné možnosti a indikácie genetických vyšetrení
  • Mgr. Daniela Compľová, Serologické laboratórium, Stropkov, spol. Alphamedical: Vyšetrenie Quantiferonu

   

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA MESIAC JANUÁR

  Termín:  24. 1. 2019 oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

  Program schôdze: 24. 1. 2019 – OAIM

  • Eva Hájniková, Martin Polievka, Dávid Pastirik:  Tracheostómie v plynúcom čase
  • Monika Jurková, Oľga Smaržíková, Marta Tkáčová: Invazívny monitoring – ako sme sa posunuli dopredu
  • Paula Hanulová, Izabela Anikó Bačkaiová, Marek Pastír: Monitorovanie počas anestézie – robíme to bezpečne
  • Petronela Pillárová, Marcela Somošová, Mária Kováčová: Trpezlivosť sa vypláca. Kazuistika

   

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA MESIAC FEBRUÁR

  Termín: 21. februára 2019, o 14:00 hod., veľká zasadačka v Nemocnici v Michalovciach

  Program schôdze: 21. 2. 2019 – onkologické oddelenie

  • MUDr. Bibiána Béreš Žiarna: Chemoterapia a biologická liečba nádorov prsníka
  • MUDr. Radovan Barilla, PhD.: Ako liečime v roku 2019 pokročilý kolorektálny karcinóm a čo o tom potrebuje vedieť ne-onkológ
  • MUDr. Zuzana Šantová: Aktuálne postupy v liečbe malígnych gliómov

   

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA MESIAC MAREC 

  Termín: 21. marca 2019, o 14:00 hod., veľká zasadačka v Nemocnici v Michalovciach

  Program schôdze: 21.3.2019 – Interné oddelenie

  • Martin Dreisig, Štefan Hrušovský, Peter Posypanka, Vladimír Dvorový, Jana Buflová, Barbora Zúbková, Erika Čorgoová, Štefan Kvak, Slavomír Stanko, Dana Krajňáková: Endoskopia v diagnostike a liečbe pečeňových chorôb
  • Peter Posypanka, Štefan Hrušovský, Martin Dreisig, Vladimír Dvorový, Veronika Smereková, Eva Kudročová, Mária Činčárová, Vojtech Ščešňak, Jana Dudičová, Dana Krajňáková: Cielená biopsia pečene
  • Štefan Hrušovský, Martin Dreisig, Peter Posypanka, Vladimír Dvorový, Stanislava Áronová, Marianna Vapnarová, Katarína Labačová, Slavomír Stanko, Viliam Gál, Dana Krajňáková: Intervenčná endosonografia

   

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA MESIAC APRÍL

  Termín: 25. apríla 2019, o 14:00 hod., veľká zasadačka v Nemocnici v Michalovciach

  Program schôdze: Oddelenie úrazovej chirurgie

  • Hájnik j., Bruňák M., Džavan J., Sidun M.: Fr.colli femoris – chlieb náš každodenný
  • Eľko M., Marcinčáková J., Kaselya M.: Riešenie risartrózy na našom pracovisku-terapeutický koncept a novinky
  • Kaselya M., Tkáč J., Hájnik J., Gavrylko N.: Nové artroskopické postupy v praxi na OUCH NNG
  • Marcinčáková J., Pavlík A., Sidun M., Eľko M.: Intervenčný angioólog v Trauma-team-e NNG, kazuistika poranenia sleziny
  • Barla R. / firma IBSA /: Akis inj. iná forma  použitia v prax.

   

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA MESIAC MÁJ

  Termín: 30. máj 2019

  Program schôdze: chirurgické oddelenie

  • Štefan Kvak, Slavomír Stanko: Krvácanie do horného GITu – Up To Date
  • František Bodo ml.: Iatrogénne lézie žlčových ciest
  • Jana Sinčáková, Štefan Kvak: Atypické nálezy pri laparoskopických operáciách pre NBP
 • Vedecké pracovné schôdze spolku lekárov SLS 2018

  PLÁN VEDECKÝCH PRACOVNÝCH SCHÔDZÍ SPOLKU LEKÁROV SLS V MICHALOVCIACH  V ROKU 2018

  25. január 2018 Psychiatrická nemocnica
  22. február 2018 Urologické oddelenie
  22. marec 2018 Infektologické oddelenie
  19. apríl 2018 Geriatrické oddelenie
  24. máj 2018 Chirurgické oddelenie
  21. jún 2018 RDG oddelenie – ZRUŠENÁ
  20. september 2018 TaPCH
  25. október 2018 Neurologické medicína
  22. november 2018 Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
  13. december 2018 Detské a novorodenecké oddelenie

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA MESIAC FEBRUÁR

  Termín: 22. 2. 2018

  Prednášky:

  • Šimko, J.: Manažment pacienta s karcinómom močového mechúra
  • Mihaľko, P.: Priapizmus
  • Uličný, A.: Fournierova gangréna

   

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA MESIAC APRÍL

  Termín: 19. 4. 2018

  Geriatrické oddelenie

  • Tutková.: Starostlivosť o pacientov so syndrómom krátkeho čreva
  • Potocký.: Krehkosť u seniorov ako jeden z najdôležitejších problémov geriatrickej medicíny
  • Korsak.: Výživa – prečo? kedy? a aká?

   

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA MESIAC MÁJ

  Termín: 31. 5. 2018

  Prednášky:

  • Kvak, Š.: Manažment pacienta s divertikulovou chorobou v praxi chirurga
  • Koziak, B., Kudyk, I.: Sentinelová uzlina pri karcinóme prsníka
  • Šuvadová, R., Kvak, Š.: Cholecystoliáza Up to date
  • Oklamčáková, T., Stanko, S.: Appendicitída Up to date

   

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA MESIAC SEPTEMBER:

  Termín: 20.9.2018

  Prednášky:

  • Invazívna diagnostika pľúcnych tumorov MUDr. Slávik
  • Hypoventilačný syndróm pri obezite MUDr. Stripaiová
  • Čomu sa dá veriť? MUDr. Mattová

   

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA MESIAC OKTÓBER

  Termín: 25. 10. 2018

  Prednášky:

  • Kolibášová, M.: Rekanalizačná terapia akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhody
  • Feďáková, D.: Paraneoplastické neurologické syndrómy v praxi
  • Suč, M.:Klobásový jed ako liek

   

  2. ZEMPLÍNSKE PEDIATRICKÉ KAZUISTIKY

  25.10.2018 od 15:00 hod. (pasívna účasť 4 kredity CME), prezentácia od 14:15 hod.
  Hotel Glamour Zemplínska Šírava

  PROGRAM

  • Papinčáková, M., Macková, T., Mrízová, V.(Humenné): Trombóza ktorá prekvapila
  • Šípová,J., Macková, T., Doričková, A., Brezániová, J. (Humenné): Čo všetko spôsobila snaha o zdravý životný štýl
  • Kmiťová, M. a kolektív (Humenné): Transport novorodenca
  • Šelepcová Lelková, A. (Humenné): Pneumónia – konečná diagnóza po pol roku
  • Štrbáňová, V., Repková, K., Jurečková, D. (Michalovce): Prečo má René fraktúru stehennej kosti?
  • Fiľková, E.(Michalovce): Prečo Dominika zomrela?
  • Bratský, L.(Michalovce): Že vraj spadla z bicykla!
  • Bánhegyi,A. (Kráľovský Chlmec): Perorálné rehydratačné roztoky v liečbe dehydratácie- kazuistika
  • Doliňáková,L., Dučová, G. (Trebišov): Mononukleóza alebo niečo iné?
  • Bajuszová, L., Dučová, G. (Trebišov): Postrelený novorodene
  • Keshelia I.(Poprad): Nikdy  som nemala  zápchu
  • Šoltýsová  B.(Poprad):  Histiocytóza – 3x inak
  • Ďuríková, I., Dragijská, D. (Rimavská Sobota):  Abscesom to nekončilo…

   

  PROGRAM VEDECKÝCH PRACOVNÝCH SCHÔDZÍ NA MESIAC DECEMBER

  Termín: 6.12.2018 gynekologicko – pôrodnícke oddelenie

  • Bujňák, J.: Vyšetrenie Sentinelovej lymfatickej uzliny pri karcinómu cervixu
  • Dudičová, J.: Chirurgická liečba karcinómu vulvy
  • Bujňák, J.: Chirurgická liečba ovariálneho karcinómu

   

  Termín: 13.12.2018  rádiodiagnostické oddelenie

  • MUDr. Malaťák : Diagnostický postup pri kraniocerebrálnych poraneniach
  • MUDr. Macej: Intervenčná angiológia/rádiológia v NNG Michalovce
  • MUDr. Berešová/Ščešňáková: Pľúcna embólia z pohľadu rádiológa
  • MUDr. Stempáková/Posypanka: Diferenciálna diagnostika bolestí v pravom podbrušku
 • Vedecké pracovné schôdze spolku lekárov SLS 2017

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA MESIAC MÁJ

  Termín: 18.5.2017

  Prednášky:

  • Kudyk I., Kvak Š.: Laparoskopická diagnostika pri bolestiach brucha (atestačná práca)
  • Koziak B., Kudyk I.: Aktuálny stav v chirurgii prsníka
  • Bodo F., Kvak Š.: European  Hernia Society guidelines pre uzáver brušnej steny

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA MESIAC APRÍL

  Termín: 12.4.2017

  Prednášky:

  • Očovská, M.: Úloha eozinofilov v patologických procesoch dokumentovaná kazuistikami.
  • Guman,T.: CRAB- diagnostické kritériá pre mnohopočetný myelóm.
  • Hlebášková, M.: Liečba pacienta s mnohopočetným myelómom-kazuistika.
  • Mrázová, I.: Liečba starších pacientov s myelodysplastickým syndromom a akútnou myeloblastovou leukémiou- kazuistika.

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA MESIAC MAREC

  Termín: 30.3.2017

  Prednášky:

  • Eľko,M., Marcinčáková, J., Kaselya,M.: Riešenie artrózy zápästia na našom pracovisku, porovnanie PRC a F4F
  • Tkáč,J., Hájnik, J., Pavlík, A.: Nové postupy pri plastike LCA na našom pracovisku
  • Hájnik, J., Dzurjo,D., Džavan,J.: Periimplantátové zlomeniny, možnosti riešenia
  • Pavlík, A.: Riešenie zlomenín proximálneho humeru, náš súbor pacientov

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA MESIAC FEBRUÁR

  Termín: 16.2.2017

  Prednášky:

  • Šantová, Z.: Paliatívna rádioterapia
  • Dreisig, M.: Febrilná neutropénia
  • Lecmanová,Z.: Radiačná ochrana

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA MESIAC JANUÁR

  Termín: 26.1.2017

  Prednášky:

  • TCI –   MUDr. Bruňáková
  • Dialýza na OAIM –   MUDr. Jurková
  • CPAP maska- využitie nie len na OAIM-  MUDr. Popjak
  • Kazuistika- MUDr.Hajníková
 • Vedecké pracovné schôdze spolku lekárov SLS 2016

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA MESIAC DECEMBER

  Termín: 15.12.2016

  Prednášky:

  • Pirčová ,J.:  Novozistený SLE (systémový lupus erythem.) v gravidite – kazuistika
  • Rejtová, S., Čumová,M.:  Koniec rakoviny čípku maternice na Slovensku ?
  • Holda, B.:  Preeklampsia

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA MESIAC NOVEMBER

  Termín: 24.11.2016

  Prednášky:

  • Borzová, S.: Čo všetko stimuluje imunitný systém?
  • Borzová, S.:  Transfer faktor v praxi klinického imunológa (kazuistiky)Benedik, R.: Lieková alergia – včera, dnes
  • Benedik, R.: Akútne stavy v alergológii

   Edukačný grant poskytli:

  • Imuna Pharm, a.s.
  • MEDA Pharma

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA MESIAC OKTÓBER

  Termín: 12.10.2016 o 14,00 hod. vo Veľkej zasadačke NsP Michalovce (2 kredity CME):

  • 14.00-14.30  Dabigatran- Prevencia CMP/TIA u pacientov s NVFP ( MUDr. Hirjak Pavol)
  • 14.30-15.00  Dabigatran,účinná prevencia CMP u pacientov s NVFP – pohľadneurológa (MUDr. Kolibášová Martina)
  • 15.00-15:30  Praktické aspekty manažmentu pacientov na antikoagulačnejliečbe – Perioperačný a periprocedurálny manažment (doc. MUDr. Ján Kmec, PhD., MPH.)
  • 15:30- 16:00   Diskusia

  Schôdza SL SLS sa dňa 20.10.2016 nekoná

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA MESIAC SEPTEMBER

  Termín: 22.9.2016

  Prednášky:

  • Kristián P.  – Nové trendy v terapii chronickej hepatitídy C
  • Zamba Š.,Kaňuchová K. –  Flavivírusy okolo nás
  • Čornej T.,Cvoreňová D.-   Lymfadenopatie z pohľadu infektológa

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA MESIAC JÚN

  Termín: 23.6.2016

  Prednášky:

  • Potocký,P.:  Salutogenéza v geriatrii – zdroje  zdravia  v  starobe
  • Olexa, P.:  Príklady  ageizmu v modernej kardiológii – liečme správne aj  seniorov
  • Tutková, Z.:  Zvláštnosti  terapie vo vyššom  veku

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA MESIAC MÁJ

  Termín: 19.5.2016

  Prednášky:

  • Kvak, Š., Bodo, F.,jr.: Chirurgia v staršom veku
  • Mráz, M.,  Dzurjo, D.,jr: Megakolon u gerontologických pacientov
  • Rovňák,J.: Poruchy hojenia anastomóz v staršom veku
  • Jenčík, M., Posypanka,P. : Klostrídiová kolitída u chirurgických pacientov vo vyššom veku

  Diskusia

  Program XXV. Getlíkovho memoriálu

  28.4.2016 od 13,00 hod, Veľká sála MsKS Michalovce, Námestie osloboditeľov

  Pridelené za účasť: 5 kreditov CME

  Program:

  1. Šagát, T., Riedel, R., Budáčová, J., Plačková, S., Pevallová, Ľ.: Intoxikácie u detí
  2. Furková, K., Šašinka, M.: Ovplyvňuje vývoj predčasne narodeného dieťaťa jeho chorobnosť v  adolescencii?
  3. Pohanka, V.: Atopická dermatitída- aj ja chcem byť modelkou
  4. Pisarčíková, M., Kurák, M., Lisíková, M.: Stabilizácia kriticky chorých detí pred sekundárnym transportom
  5. Sádová, E., Schusterová, I.: Hypertenzia – pediatrické pohľady
  6. Dankovčíková, A., Miňová, M.: Keď má dieťa cukrovku…

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA MESIAC MAREC

  Termín: 17.3.2016 o 14:00 hod.

  Program:

  • Suč, M.: Ozonoterapia
  • Kolibášová, M.: Čas je mozog
  • Čuchran, P.: Význam komplexnej analýzy CSL v dg. patologických procesov CNS v súčasnosti
  • Diskusia

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA MESIAC FEBRUÁR

  MUSÍME SI POMÁHAŤ …

  Termín: 25.02.2016

  Prednášky:

  • Mattová, A: Granulomatóza s polyangitídou – kazuistika
  • Gramatová: Škodí amiodaron pľúcam? kazuistika
  • Horváthová: Je potrebné pungovať pleurálny výpotok? kazuistika

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA JANUÁR 2016

  Termín: 28. 1. 2016

  Program:

  • Barilla, R.:   Hepatocelulárny karcinóm
  • Šikrová, R.: Prejavy neskorej toxicity protinádorovej liečby a ich manažment
  • Dreisig, M.: Syndróm nádorovej anorexie a kachexie
 • Vedecké pracovné schôdze spolku lekárov SLS 2015

  PLÁN VEDECKÝCH PRACOVNÝCH SCHÔDZI SPOLKU LEKÁROV SLS V MICHALOVCIACH V ROKU 2015

  Miesto konania: Veľká zasadačka NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s.
  Termín: 14,00-16,00 hod.
  Spoluorganizátor: RLK Košice

  22. január 2015: II. Interné oddelenie
  26. február 2015: Psychiatrická nemocnica
  marec 2015: Infekčné oddelenie
  apríl 2015: RDG, s.r.o.
  máj 2015: Chirurgické oddelenie
  jún 2015: Oddelenie úrazovej chirurgie
  september 2015 : Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny
  október 2015: Ortopedické oddelenie
  november 2015: I. Interné oddelenie
  december 2015: Urologické oddelenie

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA JANUÁR 2015

  22.1.2015: II. interné oddelenie:

  • Štefan,M.: Chronická pankreatitída
  • Smereková, V., Vapnárová, M.: Recidivujúci febrilný stav- kazuistika
  • Tamašková, T.: Hemochromatóza – kazuistika

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA FEBRUÁR 2015

  26.2.2015: Psychiatrická nemocnica:

  • Glasner, O.:Poruchy spánku v pedopsychiatrii
  • Rusinová, E., Šalamon, P.: Patofyziologické súvislosti kardiovaskulárnych ochorení a depresívnej poruchy
  • Dragašek, J.: Aktuálne prístupy k farmakologickej liečbe porúch úzkostného spektra
  • Čičvák , V.: Elektrokonvulzívna liečba včera a dnes

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA MAREC 2015

  19.3.2015: Infekčné oddelenie:

  • Poisťovňa Dôvera: Téma rezervovaná
  • Kaňuchová, K. : Novo sa objavujúce a znovu sa objavujúce infekčné ochorenia
  • Kobová, I.: Aktuálnosť epidemickej parotitídy a jej komplikácie v regiónoch Zemplína počas epidémie v r. 2013 – 2014
  • Zamba, Š.: Bazilárna meningitída u 16 – mesačného dieťaťa

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA APRÍL 2015

  23.4.2015: RDG, s.r.o.

  • Mrázová, V.: História rádiológie v Michalovciach
  • Onuška, A.: Potrebujeme rádiológa ?
  • Varga, J.: MR ramenného kĺbu
  • Kuštár, V.: 8 rokov MR v Michalovciach

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA MÁJ 2015

  21.5.2015: Chirurgické oddelenie

  • Bodo, F., jr.: Sinus pilonidalis
  • Posypanka, P.: V.A.C – Vacuum Assisted Closure
  • Kudyk, I.: Vlhké hojenie rán
  • Dzurjo, D.: Náhle príhody brušné u detí

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA JÚN 2015

  18.6.2015: OÚCH

  • Eľko, M.: Artroskopia I.CMC kĺbu na našom pracovisku
  • Hajník, J.: Zlomeniny distálnej tibie, ako ďalej
  • Tkáč, J.: Ruptúra distálneho úponu šľachy bicepsu – naše skúsenosti

  PROGRAMVEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA SEPTEMBER 2015

  9. 2015: OAIM 

  • Popjak, M., Kováčová, M.: Pooperačná analgézia (AZ, Epidurál)
  • Jurková, M., Somošová, M.: MRSA-u koho. Bariérový režim
  • Bruňáková, P., Tkáčová, M.: ATB dávkovanie. Kalkulovaná terapia
  • Hájniková, E.: Zaistenie pacienta na OAIM. CVK, artéria
  • Hoľuková, L.: Alternatívy k celkovej anestézii. DIB, axilárna blokáda
  • Somošová,M.: PDT-percutánna dilatačná tracheotomia

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA OKTÓBER 2015

  2015 Ortopedické oddelenie

  • Farkaš, F., Šoltýs, J., Paľovčík, J.: Aktuálny stav endoprotetiky na ortopedickom odd.
  • Džurina, J.: Predoperačný a pooperačný management pacienta plánovaného na implantáciu TEP bedrového a kolenného kĺba
  • Sokolová, D.: Luxácie totálnych endoprotéz
  • Petrík, J.: Operačné riešenie kostných cystických defektov

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA NOVEMBER 2015

  Termín: 3. 12. 2015

  Program:

  • Čörgöová, E.: Hypertyreóza a srdce
  • Málincová, M.: Hyponatriémia
  • Hirjak, P.: Ascites- kazuistika

  PROGRAM VEDECKEJ PRACOVNEJ SCHÔDZE NA DECEMBER 2015

  Termín: 17. 12. 2015

  Program:

  • Uličný A.:   Intersticiálna cystitída
  • Giraltoš T.: Varikokéla
  • Mihaľko P.: Endoskopické operácie na našom oddelení
 • Vedecké pracovné schôdze spolku lekárov SLS 2014

  PLÁN VEDECKÝCH PRACOVNÝCH SCHÔDZÍ SPOLKU LEKÁROV SLS V MICHALOVCIACH NA ROK 2014

  30.01.2014 neurologické oddelenie
  20.02.2014 gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
  20.03.2014 onkologické oddelenie
  24.04.2014 geriatrické oddelenie
  22.05.2014 chirurgické oddelenie
  19.06.2014 II. interné oddelenie
  18.09.2014 oddelenie TaPCH
  23.10.2014 hematologicko-transfuziologické oddelenie
  20.11.2014 imuno-alergologické ambulancie
  18.12.2014 novorodenecké oddelenie

Vzdelávacie aktivity