• Slovenčina

SPOLOK LEKÁROV SLS

Program vedeckej pracovnej schôdze na mesiac máj:

Termín: 18.5.2017

Prednášky:

 • Kudyk I., Kvak Š.: Laparoskopická diagnostika pri bolestiach brucha (atestačná práca)
 • Koziak B., Kudyk I.: Aktuálny stav v chirurgii prsníka
 • Bodo F., Kvak Š.: European  Hernia Society guidelines pre uzáver brušnej steny

Program vedeckej pracovnej schôdze na mesiac apríl:

Termín: 12.4.2017

Prednášky:

 • Očovská, M.: Úloha eozinofilov v patologických procesoch dokumentovaná kazuistikami.
 • Guman,T.: CRAB- diagnostické kritériá pre mnohopočetný myelóm.
 • Hlebášková, M.: Liečba pacienta s mnohopočetným myelómom-kazuistika.
 • Mrázová, I.: Liečba starších pacientov s myelodysplastickým syndromom a akútnou myeloblastovou leukémiou- kazuistika.

Program vedeckej pracovnej schôdze na mesiac marec:

Termín: 30.3.2017

Prednášky:

 • Eľko,M., Marcinčáková, J., Kaselya,M.: Riešenie artrózy zápästia na našom pracovisku, porovnanie PRC a F4F
 • Tkáč,J., Hájnik, J., Pavlík, A.: Nové postupy pri plastike LCA na našom pracovisku
 • Hájnik, J., Dzurjo,D., Džavan,J.: Periimplantátové zlomeniny, možnosti riešenia
 • Pavlík, A.: Riešenie zlomenín proximálneho humeru, náš súbor pacientov

Program vedeckej pracovnej schôdze na mesiac február:

Termín: 16.2.2017

Prednášky:

 • Šantová, Z.: Paliatívna rádioterapia
 • Dreisig, M.: Febrilná neutropénia
 • Lecmanová,Z.: Radiačná ochrana

Program vedeckej pracovnej schôdze na mesiac január:

Termín: 26.1.2017

Prednášky:

 • TCI –   MUDr. Bruňáková
 • Dialýza na OAIM –   MUDr. Jurková
 • CPAP maska- využitie nie len na OAIM-  MUDr. Popjak
 • Kazuistika- MUDr.Hajníková

Program vedeckej pracovnej schôdze na mesiac december:

Termín: 15.12.2016

Prednášky:

 • Pirčová ,J.:  Novozistený SLE (systémový lupus erythem.) v gravidite – kazuistika
 • Rejtová, S., Čumová,M.:  Koniec rakoviny čípku maternice na Slovensku ?
 • Holda, B.:  Preeklampsia

Program vedeckej pracovnej schôdze na mesiac november:

Termín: 24.11.2016

Prednášky:

 • Borzová, S.: Čo všetko stimuluje imunitný systém?
 • Borzová, S.:  Transfer faktor v praxi klinického imunológa (kazuistiky)Benedik, R.: Lieková alergia – včera, dnes
 • Benedik, R.: Akútne stavy v alergológii

 Edukačný grant poskytli:

 • Imuna Pharm, a.s.
 • MEDA Pharma

Program vedeckej pracovnej schôdze na mesiac október:

Termín: 12.10.2016 o 14,00 hod. vo Veľkej zasadačke NsP Michalovce (2 kredity CME):

 • 14.00-14.30  Dabigatran- Prevencia CMP/TIA u pacientov s NVFP ( MUDr. Hirjak Pavol)
 • 14.30-15.00  Dabigatran,účinná prevencia CMP u pacientov s NVFP – pohľadneurológa (MUDr. Kolibášová Martina)
 • 15.00-15:30  Praktické aspekty manažmentu pacientov na antikoagulačnejliečbe – Perioperačný a periprocedurálny manažment (doc. MUDr. Ján Kmec, PhD., MPH.)
 • 15:30- 16:00   Diskusia    

Schôdza SL SLS sa dňa 20.10.2016 nekoná

Program vedeckej pracovnej schôdze na mesiac september:

Termín: 22.9.2016

Prednášky:

 • Kristián P.  – Nové trendy v terapii chronickej hepatitídy C
 • Zamba Š.,Kaňuchová K. –  Flavivírusy okolo nás
 • Čornej T.,Cvoreňová D.-   Lymfadenopatie z pohľadu infektológa

Program vedeckej pracovnej schôdze na mesiac jún:

Termín: 23.6.2016

Prednášky:

 • Potocký,P.:  Salutogenéza v geriatrii – zdroje  zdravia  v  starobe
 • Olexa, P.:  Príklady  ageizmu v modernej kardiológii – liečme správne aj  seniorov
 • Tutková, Z.:  Zvláštnosti  terapie vo vyššom  veku

Program vedeckej pracovnej schôdze na mesiac máj:

Termín: 19.5.2016

Prednášky:

 • Kvak, Š., Bodo, F.,jr.: Chirurgia v staršom veku
 • Mráz, M.,  Dzurjo, D.,jr: Megakolon u gerontologických pacientov
 • Rovňák,J.: Poruchy hojenia anastomóz v staršom veku
 • Jenčík, M., Posypanka,P. : Klostrídiová kolitída u chirurgických pacientov vo vyššom veku

Diskusia

Program XXV. Getlíkovho memoriálu

28.4.2016 od 13,00 hod, Veľká sála MsKS Michalovce, Námestie osloboditeľov

Pridelené za účasť: 5 kreditov CME

Program:

 1. Šagát, T., Riedel, R., Budáčová, J., Plačková, S., Pevallová, Ľ.: Intoxikácie u detí
 2. Furková, K., Šašinka, M.: Ovplyvňuje vývoj predčasne narodeného dieťaťa jeho chorobnosť v  adolescencii?
 3. Pohanka, V.: Atopická dermatitída- aj ja chcem byť modelkou
 4. Pisarčíková, M., Kurák, M., Lisíková, M.: Stabilizácia kriticky chorých detí pred sekundárnym transportom
 5. Sádová, E., Schusterová, I.: Hypertenzia – pediatrické pohľady
 6. Dankovčíková, A., Miňová, M.: Keď má dieťa cukrovku…

Vedecká pracovná schôdza : 17.3.2016 o 14:00 hod.

Program:

 • Suč, M.: Ozonoterapia
 • Kolibášová, M.: Čas je mozog
 • Čuchran, P.: Význam komplexnej analýzy CSL v dg. patologických procesov CNS v súčasnosti
 • Diskusia

Vedecká pracovná schôdza : 25.2.2016

MUSÍME SI POMÁHAŤ …

prednášky:

 • Mattová, A: Granulomatóza s polyangitídou – kazuistika
 • Gramatová: Škodí amiodaron pľúcam? kazuistika
 • Horváthová: Je potrebné pungovať pleurálny výpotok? kazuistika

 

Členovia výboru Spolku lekárov SLS v Michalovciach na obdobie rokov 2014 – 2017

  1. MUDr. Dana Jurečková, PhD – predseda
   MUDr. Ľudovít Kmetony – vedecký sekretárMUDr. Anna Pallaiová – 1.podpredsedaMUDr. Štefan Zamba – 2.podpredsedaMUDr. Katarína Daňová – pokladník

   MUDr. Pavol Nalešník – člen

   MUDr. Maroš Eľko – člen

   MUDr. Marián Ivanko – člen

   Štefan Kvak – člen

   Plán vedeckých pracovných schôdzí Spolku lekárov SLS v Michalovciach na rok 2014

   30.01.2014 neurologické oddelenie

   20.02.2014 gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

   20.03.2014 onkologické oddelenie

   24.04.2014 geriatrické oddelenie

   22.05.2014 chirurgické oddelenie

   19.06.2014 II. interné oddelenie

   18.09.2014 oddelenie TaPCH

   23.10.2014 hematologicko-transfuziologické oddelenie

   20.11.2014 imuno-alergologické ambulancie

   18.12.2014 novorodenecké oddelenie

Plán vedeckých pracovných schôdzi Spolku lekárov SLS v Michalovciach v roku 2015

 1. Miesto konania: Veľká zasadačka NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s.
  Termín: 14,00-16,00 hod.Spoluorganizátor: RLK Košice22. január 2015 : II. Interné oddelenie26. február 2015 : Psychiatrická nemocnica

  19. marec 2015 : Infekčné oddelenie

  23. apríl 2015 : RDG, s.r.o.

  21. máj 2015 : Chirurgické oddelenie

  18. jún 2015 : Oddelenie úrazovej chirurgie

  17. september 2015 : Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

  október 2015 : Ortopedické oddelenie

  november 2015 : I. Interné oddelenie

  december 2015 : Urologické oddelenie

Program vedeckej pracovnej schôdze na január 2015

22.1.2015: II. interné oddelenie:

 • Štefan,M.: Chronická pankreatitída
 • Smereková, V., Vapnárová, M.: Recidivujúci febrilný stav- kazuistika
 • Tamašková, T.: Hemochromatóza – kazuistika

Program vedeckej pracovnej schôdze na február 2015

26.2.2015: Psychiatrická nemocnica:

 • Glasner, O.:Poruchy spánku v pedopsychiatrii
 • Rusinová, E., Šalamon, P.: Patofyziologické súvislosti kardiovaskulárnych ochorení a depresívnej poruchy
 • Dragašek, J.: Aktuálne prístupy k farmakologickej liečbe porúch úzkostného spektra
 • Čičvák , V.: Elektrokonvulzívna liečba včera a dnes

Program vedeckej pracovnej schôdze na marec 2015

19.3.2015: Infekčné oddelenie:

 • Poisťovňa Dôvera: Téma rezervovaná
 • Kaňuchová, K. : Novo sa objavujúce a znovu sa objavujúce infekčné ochorenia
 • Kobová, I.: Aktuálnosť epidemickej parotitídy a jej komplikácie v regiónoch Zemplína počas epidémie v r. 2013 – 2014
 • Zamba, Š.: Bazilárna meningitída u 16 – mesačného dieťaťa

Program vedeckej pracovnej schôdze na apríl 2015

23.4.2015: RDG, s.r.o.

 • Mrázová, V.: História rádiológie v Michalovciach
 • Onuška, A.: Potrebujeme rádiológa ?
 • Varga, J.: MR ramenného kĺbu
 • Kuštár, V.: 8 rokov MR v Michalovciach

Program vedeckej pracovnej schôdze na máj 2015

21.5.2015: Chirurgické oddelenie

 • Bodo, F., jr.: Sinus pilonidalis
 • Posypanka, P.: V.A.C – Vacuum Assisted Closure
 • Kudyk, I.: Vlhké hojenie rán
 • Dzurjo, D.: Náhle príhody brušné u detí

Program vedeckej pracovnej schôdze na jún 2015

 1. 18.6.2015: OÚCH
  • Eľko, M.: Artroskopia I.CMC kĺbu na našom pracovisku
  • Hajník, J.: Zlomeniny distálnej tibie, ako ďalej
  • Tkáč, J.: Ruptúra distálneho úponu šľachy bicepsu – naše skúsenosti

  Programvedeckej pracovnej schôdze na september 2015

  17. 9. 2015 OAIM 

  • Popjak, M., Kováčová, M.: Pooperačná analgézia (AZ, Epidurál)
  • Jurková, M., Somošová, M.: MRSA-u koho. Bariérový režim
  • Bruňáková, P., Tkáčová, M.: ATB dávkovanie. Kalkulovaná terapia
  • Hájniková, E.: Zaistenie pacienta na OAIM. CVK, artéria
  • Hoľuková, L.: Alternatívy k celkovej anestézii. DIB, axilárna blokáda
  • Somošová,M.: PDT-percutánna dilatačná tracheotomia

  Program vedeckej pracovnej schôdze na október 2015

  2015 Ortopedické oddelenie

  • Farkaš, F., Šoltýs, J., Paľovčík, J.: Aktuálny stav endoprotetiky na ortopedickom odd.
  • Džurina, J.: Predoperačný a pooperačný management pacienta plánovaného na implantáciu TEP bedrového a kolenného kĺba
  • Sokolová, D.: Luxácie totálnych endoprotéz
  • Petrík, J.: Operačné riešenie kostných cystických defektov

Program vedeckej pracovnej schôdze na november 2015

Termín: 3. 12. 2015

Program:

 • Čörgöová, E.: Hypertyreóza a srdce
 • Málincová, M.: Hyponatriémia
 • Hirjak, P.: Ascites- kazuistika

Program vedeckej pracovnej schôdze na december 2015

Termín: 17. 12. 2015

Program:

 • Uličný A.:   Intersticiálna cystitída
 • Giraltoš T.: Varikokéla
 • Mihaľko P.: Endoskopické operácie na našom oddelení

Program vedeckej pracovnej schôdze na január 2016

Termín: 28. 1. 2016

Program:

 • Barilla, R.:   Hepatocelulárny karcinóm
 • Šikrová, R.: Prejavy neskorej toxicity protinádorovej liečby a ich manažment
 • Dreisig, M.: Syndróm nádorovej anorexie a kachexie