CENNÍK SLUŽIEB

Cenník služieb – Špecializované zariadenie Stropkov

Obslužné činnosti:

Stravovanie – poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na vek a stav fyzickej osoby podľa stravných jednotiek. Za stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy:

Typ stravy Celková hodnota
racionálna strava 4,25 EUR/1 deň
diabetická strava 5,31 EUR/1 deň

 

Príplatok za prilepšenie stravy počas sviatkov 0,70 EUR/1 deň
Pranie, žehlenie, údržba odevov 0,25 EUR/1 deň
Upratovanie  0,25 EUR/1 deň

Ubytovanie:

Ubytovanie je poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním.

Denná sadzba úhrady za užívanie obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a ostatných spoločných priestorov je 5,09 EUR/1 deň

Príplatky:

Používanie vlastného elektrospotrebiča (televízor, rádio a pod.) 0,13 EUR/1 deň

Celková cena za poskytnuté služby:

Celková cena za poskytnuté služby: 300,00 EUR/mesiac

Cenník platný od 01.01.2017