5 momentov pre dezinfekciu rúk

 • Pred kontaktom s pacientom

  Predtým, než pristúpite k pacientovi, je potrebné si vydezinfikovať ruky. Chránite tak pacienta pred mikroorganizmami, ktorými máte osídlené ruky.

 • Pred aseptickými činnosťami

  Pred akýmkoľvek aseptickým výkonom je potrebné si vydezinfikovať ruky (aj pri použití rukavíc). Chránite pacienta pred mikroorganizmami, ktorými máte osídlené ruky, ale aj pred jeho vlastnými mikroorganizmami.

 • Po kontakte s telesnými tekutinami

  Okamžite si, prosím, umyte ruky po priamom kontakte s biologickým materiálom. Ak ste použili rukavice, tak si po ich stiahnutí ruky vydezinfikujte. Chránite seba a nemocničné prostredie pred mikroorganizmami pacienta.

 • Po kontakte s pacientom

  Vydezinfikujte si ruky po kontakte s pacientom a ešte predtým, než odídete z miestnosti. Chránite seba a nemocničné prostredie pred mikroorganizmami pacienta.

 • Po kontakte s okolím pacienta

  Vydezinfikujte si ruky aj po kontakte s okolím/prostredím pacienta (jeho posteľ, posteľná bielizeň, nočný stolík, infúzny stojan, monitor), aj keď ste sa pacienta nedotkli. Chránite seba a nemocničné prostredie pred mikroorganizmami pacienta.

Dezinfekcia rúk

DODRŽIAVAJTE, PROSÍM, TIETO ZÁSADY

Hygiena rúk je základným krokom k zníženiu infekcií a k zvýšeniu bezpečnosti pacienta.

 • Viete, kedy si umývať ruky mydlom a vodou?

  Existujú iba štyri situácie:

  • príchod na pracovisko,
  • viditeľné znečistenie rúk špinou, krvou alebo inými telesnými tekutinami,
  • súčasť osobnej hygieny pred jedlom, po použití toalety,
  • možná alebo dokázaná kontaminácia rúk mikroorganizmami tvoriacimi spóry, napríklad Clostridium difficile;

   
  Aké prípravky a pomôcky potrebujem?

  • umývacia emulzia s pH neutrálnym k pokožke bez obsahu účinnej dezinfekčnej látky, kompatibilná s prípravkami určenými na dezinfekciu a starostlivosť o pokožku rúk deklarovaná výrobcom,
  • dávkovač alebo uzatvorená nádoba s dávkovacou pumpou,
  • jednorazové papierové utierky v uzatvorenom zásobníku na utretie rúk;

   
  Aký postup mám zvoliť?

  1. a) navlhčiť ruky vodou,
  2. b) aplikovať umývaciu emulziu do dlane, rozotrieť na celé ruky a malým množstvom vody napeniť,
  3. c) ruky opláchnuť pod tečúcou vodou, aby na nich nezostali zvyšky umývacej emulzie,
  4. d) ruky umývať nie dlhšie ako jednu minútu,
  5. e) utrieť dosucha jednorazovými papierovými utierkami,
  6. f) utierkou uzavrieť vodovodnú batériu;

   
  Kde má byť dávkovač alebo nádoby s dávkovacou pumpou umiestnené?

  • na stene pri vodovodnej batérii,
  • na umývadle;

   
  Cieľom je mechanické odstránenie viditeľného znečistenia rúk, organických a anorganických nečistôt.

 • Kedy si ruky dezinfikovať?

  Existujú dva typy dezinfekcie rúk – hygienická a chirurgická.
  HYGIENICKÁ DEZINFEKCIA RÚK

  • pred a po každom kontakte s pacientom v rámci diagnostiky a ošetrovania vrátane podania ruky, pomáhania v pohybe,
  • pred a po invazívnych zákrokoch, ako sú napríklad odbery krvi, podávanie injekcií a infúznych roztokov, punkcie, zavádzanie a odstraňovanie intravenóznych katétrov, manipulácia a odstraňovanie močových katétrov, endoskopické výkony, manipulácia s invazívnymi pomôckami, a to aj pri použití ochranných rukavíc,
  • pred manipuláciou s liekmi a prípravou infúznych roztokov,
  • po kontakte s akýmkoľvek predmetom alebo povrchom v bezprostrednom okolí pacienta,
  • po kontakte s biologickým materiálom, ako je krv, telesné tekutiny, sekréty, exkrementy a po kontakte so sliznicami, krytou ranou, porušenou kožou pacienta, a to aj pri použití ochranných rukavíc,
  • v priebehu vyšetrovania alebo ošetrovania jedného pacienta, ak sa postupuje od kontaminovanej časti tela k čistej,
  • po zvlečení jednorazových sterilných a jednorazových ochranných rukavíc;

   
  Pri uvedených indikáciách sa pred hygienickou dezinfekciou nevykonáva umývanie rúk.
  Aké prípravky a pomôcky potrebujem?

  • tekutý alkoholový dezinfekčný prípravok, ktorý spĺňa tieto požiadavky: expozičný čas 30 sekúnd, účinnosť podľa technických noriem a kompatibilita s prípravkami určenými na umývanie a starostlivosť o pokožku rúk deklarovaná výrobcom,
  • dávkovač, uzatvorená nádoba s dávkovacou pumpou alebo nádobka vreckového balenia;

   
  Odporúča sa, aby alkoholový dezinfekčný prípravok na báze etanolu obsahoval najmenej 80 % (hmotnostných, w/w) alkoholu a na báze propanolu 75 % (hmotnostných, w/w) alkoholu;
  Aký postup mám zvoliť?

  • alkoholový dezinfekčný prípravok naniesť do suchej dlane v množstve dostatočnom na pokrytie rúk, minimálne 3 ml,
  • dôkladne rozotrieť a navlhčiť všetky miesta na rukách, zvýšenú pozornosť venovať najmä končekom prstov a palcov,
  • ruky udržiavať vlhké vtieraním po celý expozičný čas 30 sekúnd,
  • ruky neoplachovať, neutierať, nechať voľne vyschnúť.

   
  Kde má byť dávkovač alebo nádoby s dávkovacou pumpou umiestnené?

  • v zóne pacienta,
  • na miestach, kde sa poskytuje zdravotná starostlivosť;

   
  Cieľom je  rýchla redukcia prechodnej mikroflóry kože rúk ako prevencia prenosu mikroorganizmov.
  CHIRURGICKÁ DEZINFEKCIA RÚK

  • súčasť predoperačnej prípravy rúk pred chirurgickým výkonom,
  • pred použitím jednorazových sterilných rukavíc

   
  Pri výkonoch, pred ktorými sa vykonáva chirurgická dezinfekcia rúk, nesmú byť na rukách hodinky.
  Aké prípravky a pomôcky potrebujem?

  • tekutý alkoholový dezinfekčný prípravok, ktorý spĺňa tieto požiadavky: expozičný čas podľa odporúčaní výrobcu, účinnosť podľa technickej normy, kompatibilita s prípravkami určenými na umývanie a starostlivosť o pokožku rúk deklarovaná výrobcom,
  • pákový alebo bezdotykový dávkovač.

   
  Aký postup mám zvoliť?

  • alkoholový dezinfekčný prípravok naniesť do suchej dlane v množstve potrebnom na úplné pokrytie rúk a predlaktí,
  • dôkladne rozotierať na všetky miesta na rukách a predlaktiach,
  • ruky a predlaktia udržiavať vlhké vtieraním po celý expozičný čas podľa odporúčaní výrobcu, alkoholový dezinfekčný prípravok je potrebné naniesť opakovane,
  • ruky neoplachovať, neutierať, po uplynutí expozičného času nechať voľne vyschnúť,
  • jednorazové sterilné rukavice navliekať na suché ruky.

   
  Cieľom je odstránenie prechodnej a redukcia trvalej mikroflóry kože rúk a predlaktí ako prevencia kontaminácie operačnej rany mikroflórou kože rúk.

 • Kedy používať rukavice?

  Situácie, v ktorých je potrebné použiť jednorazové sterilné rukavice

  • chirurgické výkony,
  • pôrody,
  • invazívne rádiologické výkony,
  • zabezpečenie centrálneho venózneho a arteriálneho prístupu, zavádzanie močových katétrov, zabezpečenie invazívnych vstupov do sterilných dutín a priestorov;

   
  Cieľom je zabrániť kontaminácii operačnej rany trvalou mikroflórou kože rúk alebo kontaminácii rúk zdravotníckych pracovníkov mikroorganizmami prenosnými krvou pacienta.
  Situácie, v ktorých je potrebné použiť jednorazové ochranné rukavice

  • činnosti, pri ktorých je riziko kontaktu rúk s biologickým materiálom, ako je krv, telesné tekutiny, sekréty, exkrementy,
  • činnosti, pri ktorých je riziko kontaktu rúk so zdravotníckymi pomôckami alebo povrchmi kontaminovanými biologickým materiálom,
  • kontakt so sliznicami a porušenou kožou pacienta,
  • vyšetrovanie, ošetrovanie pacienta infikovaného alebo kolonizovaného vysoko virulentnými a multirezistentnými mikroorganizmami,
  • vyšetrovanie, ošetrovanie pacienta infikovaného alebo kolonizovaného mikroorganizmami tvoriacimi spóry, napríklad Clostridium difficile,
  • vyšetrovanie, ošetrovanie pacientov pri výskyte epidémií prenosných ochorení,
  • zavádzanie a odstraňovanie periférnych venóznych katétrov,
  • manipulácia a odstraňovanie močových katétrov,
  • podávanie parenterálnej výživy,
  • odber krvi a iného biologického materiálu,
  • odsávanie sekrétu dýchacích ciest,
  • vyprázdňovanie emitných misiek, podložných mís, močových fliaš,
  • čistenie a dezinfekcia použitých nástrojov, zdravotníckych pomôcok, prístrojovej techniky, plôch a povrchov,
  • manipulácia s použitou bielizňou, znečisteným odevom a odpadom.

   
  Cieľom je znížiť riziko kontaminácie rúk biologickým materiálom, riziko prenosu mikroorganizmov z pacienta na ruky zdravotníckeho pracovníka a zabrániť poškodeniu pokožky rúk prípravkami určenými na čistenie a dezinfekciu.
  Jednorazové ochranné rukavice nepoužívať pri:

  1. meraní vitálnych funkcií a fyzikálnom vyšetrení pacienta,
  2. podávaní perorálnych liekov, subkutánnych a intramuskulárnych injekcií,
  3. ošetrovaní očí, uší bez sekrécie,
  4. rehabilitácii pacienta,
  5. obliekaní, kŕmení a transporte pacienta,
  6. manipulácii s čistou bielizňou,
  7. telefonovaní, práci so zdravotnou dokumentáciou a počítačom.

   
  Zásady používania jednorazových ochranných rukavíc:

  • používať veľkosťou vyhovujúce, nepudrované rukavice, kvalita rukavíc deklarovaná výrobcom v závislosti od činnosti, na ktorú sa používajú,
  • jeden pár rukavíc použiť iba na vyšetrenie alebo ošetrenie jedného pacienta,
  • rukavice nepoužívať na viac ako jeden zdravotný výkon,
  • rukavice navliekať na suché ruky bezprostredne pred činnosťou, na ktorú je ich použitie určené, a ihneď po činnosti zvliecť,
  • po zvlečení rukavíc vykonať hygienickú dezinfekciu rúk;