SLUŽBY

Mammacentrum v Banskej Bystrici poskytuje služby v nasledovných kategóriách:

 • medziodborovú starostlivosť špecialistov v oblasti radiodiagnostiky, onkochirurgie, onkológie, plastickej chirurgie, patológie, psychológie a anesteziológie
 • individuálny liečebný plán pre každú pacientku ako výsledok multidisciplinárnej spolupráce spomenutých odborníkov
 • komplexnú ponuku medicínskych služieb od prevencie genetiky komplexnej liečby nádorov až po paliatívnu terapiu
 • psychoonkologickú starostlivosť

 

Oddelenia a ambulancie

 • Ako sa objednať?

  Jednoduché pokyny ako sa môžete objednať na vyšetrenie.

  Mammacentrum

  Ambulancie

  • Pri objednávaní do konkrétnych ambulancií sa riaďte informáciami uvedenými nižšie
 • Rádiodiagnostické oddelenie

  Pracuje na princípe integrovanej diagnostiky. Lekár – mammodiagnostik po vyšetrení navrhne sled ďalších vyšetrení potrebných k odhaleniu choroby. Oddelenie je vybavené modernou technikou k odhaľovaniu patologických ložísk v prsníku so špeciálnym zameraním na nehmatné nádory do veľkosti niekoľko mm.

  G35A2445.jpg

  PREHĽAD DIAGNOSTICKÝCH VÝKONOV

  • digitálna mamografia – screeningová a diagnostická
  • ultrasonografia (vrátane peroperačnej sonografie nádorov )
  • tenkoihlová (FNAC) biopsia
  • hruboihlová (core-cut) biopsia
  • duktografia
  • vákuová mammotómia
  • zavádzanie lokalizátorov k nehmatným léziám

  PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE

  • Digitálny mammograf LORAD SELENIA – HOLOGIC
  • UZ prístroj EZU-MT 26 – S1 – HITACHI
  • Digitálny bioptický stôl LORAD MULTICARE PLATINUM – HOLOGIC
  • Mammotóm ATEC Pearl /breast biopsy and excision system/

  Rádiodiagnostické oddelenie i celá nemocnica je vybavená systémom, ktorý umožňuje správu, prenos a archiváciu digitálnej obrazovej dokumentácie (tzv. PACS).

  PERSONÁLNE OBSADENIE

  Lekári:

  MUDr. Marcela Beerová
  MUDr. Ingrid Holbayová
  MUDr. Alexandra Bieliková

  Rádiologický asistent:

  Bc. Anna Vrbovská
  Anna Bartošová

  ORDINAČNÉ HODINY

  Pondelok 7:00 – 12:00 12:30 – 15:00
  Utorok 7:00 – 12:00 12:30 – 15:00
  Streda 7:00 – 12:00 12:30 – 15:00
  Štvrtok 7:00 – 12:00 12:30 – 15:00
  Piatok 7:00 – 12:00 12:30 – 15:00

  OBJEDNAJTE SA NA VYŠETRENIE

  Tel.: 048/ 4204 914

  E-mail: info@mammacentrum.sk

 • Chirurgické oddelenie

  Chirurgické oddelenie poskytuje ústavnú starostlivosť na ôsmych lôžkach v štyroch nadštandardne vybavených izbách. Každé lôžko je elektricky polohovateľné s monitoringom vitálných funkcii v pooperačnom období. Každá izba je klimatizovaná, vybavená internetom, rádiom, TV prijímačom, má vlastné sociálne zariadenie.

  SPEKTRUM CHIRURGICKÝCH VÝKONOV

  • extirpácia benígneho nádoru prsníka
  • extirpácia nehmatného benígneho nádoru prsníka s perioperačnou ultrasonografickou lokalizáciou
  • mikrodochektómia – selektívne odstránenie nádorovo zmenenej lokality mliekovodov po ich
  • perioperačnom kontrastnom zobrazení
  • extirpácia benígneho nádoru podpazušnej jamky
  • parciálna mastektómia – čiastočné odstránenie prsníka obsahujúceho rakovinový nádor s jeho jednoduchou rekonštrukciou
  • parciálna mastektómia – čiastočné odstránenie prsníka pre pokročilý rakovinový nádor spojená s výberom a použitím rôznych tzv. onkoplastických techník rekonštrukcie s cieľom zachovať jeho optimálny tvar
  • odstránenie prsníka pre rakovinový nádor
  • histologizácia t.j. odstránenie a vyšetrenie spádovej strážnej lymfatickej uzliny podpazušnej jamky, tzv. biopsia strážnej lymfatickej uzliny ako súčasť operácie pre rakovinu prsníka
  • odstránenie, tzv. dissekcia lymfatických uzlín podpazušnej jamky ako súčasť operácie pre rakovinu prsníka
  • operácia rakoviny prsníka v úvodnom štádiu nehmatného nádoru s predoperačným označením kovovým vodičom
  • operácia rakoviny prsníka v úvodnom štádiu nehmatného nádoru s predoperačným označením radiofarmakom tzv. ROLL technikou
  • operácia rakoviny prsníka v úvodnom štádiu nehmatného nádoru s predoperačným označením radiofarmakom s označením tzv. strážnej lymfatickej uzliny tzv. SNOLL technikou
  • odstránenie prsnej žľazy so zachovaním kožného krytu pre rakovinový nádor (tzv. kožu šetriaca
  • mastektómia – skin sparing mastectomy) s bezprostrednou rekonštrukciou prsníka (väčšinou
  • implantátom)
  • odstránenie prsnej žľazy so zachovaním dvorcovo – bradavkového komplexu pre rakovinový nádor (tzv. centrálny komplex šetriaca mastektómia – nipple sparing mastectomy) s bezprostrednou rekonštrukciou (väčšinou implantátom)
  • profylaktické odstránenie prsnej žľazy obojstranne pre vysoké riziko vzniku rakoviny prsníka s jej bezprostrednou rekonštrukciou (genetická mutácia BRCA)
  • rekonštrukcia prsníka po jeho odstránení pre rakovinu pomocou implantátu alebo vlastného tkaniva (použitie fasciokutánneho alebo musculokutánneho laloka)
  • symetrizačná operácia druhostranného prsníka po predchádzajúcom operačnom výkone na prsníku pre rakovinu
  • úprava deformity prsníka po predchádzajúcej operácii pomocou plasticko – chirurgických techník a lipofillingu
  • redukčná mamoplastika – zmenšenie a úprava tvaru prsníkov nadmernej veľkosti
 • Onkologické oddelenie

  Pracuje formou dennej kliniky. Pozostáva z dvoch ambulancií, ktoré indikujú a podávajú chemoterapiu, hormonoterapiu alebo biologickú liečbu podľa individuálneho liečebného plánu.

  G35A2537.jpg

  ONKOLOGICKÁ AMBULANCIA I.

  Zabezpečuje dispenzárnu starostlivosť pre onkologických pacientov.

  Lekár: 

  MUDr. Etela Mišurová

  Sestra:

  Mgr. Soňa Prandlová

  Objednajte sa na vyšetrenie

  Tel.: 048/4204 933

  E-mail: sp@mammacentrum.sk

  Ordinačné hodiny

  Pondelok 7:30 – 12:00 12:30 – 14:40
  Utorok 7:30 – 12:00 12:30 – 14:40
  Streda 7:30 – 12:00 12:30 – 14:40
  Štvrtok 7:30 – 12:00 12:30 – 14:40
  Piatok 7:30 – 12:00 12:30 – 14:40

  ONKOLOGICKÁ AMBULANCIA II.

  Zabezpečuje dispenzárnu starostlivosť pre onkologických pacientov.

  Lekár:

  MUDr. Eva Pritzová

  Sestra:

  Eva Hanzalíková

  Objednajte sa na vyšetrenie

  Tel.: 048/ 4204 960

  E-mail: pritzova@mammacentrum.sk

  Ordinačné hodiny

  Pondelok 7:30 – 12:00 12:30 – 14:40
  Utorok 7:30 – 12:00 12:30 – 14:40
  Streda 7:30 – 12:00 12:30 – 14:40
  Štvrtok 7:30 – 12:00 12:30 – 14:40
  Piatok 7:30 – 12:00 12:30 – 14:40
 • Onkochirurgická ambulancia
  • vyšetrenie pacientky/a s podozrením na nádorové alebo iné ochorenie prsníka
  • bezprostredná pred- a pooperačná starostlivosť o pacientky a pacientov s nádorom prsníka

  G35A2249.jpg

  Lekár:

  MUDr. Ivan Turčan
  MUDr. Pavel Mikláš
  MUDr. Csaba Tóth
  MUDr. Júlia Valičková

  Sestra:

  PhDr. Katarína Košíková
  Mgr. Andrea Koleničová

  Ordinačné hodiny

  Pondelok 7:00 – 13:30 14:00 – 15:30 MUDr. Júlia Valičková
  Utorok 7:00 – 13:30 14:00 – 15:30 MUDr. Csaba Tóth
  Streda 7:00 – 13:30 14:00 – 15:30 MUDr. Ivan Turčan, PhD.
  Štvrtok 7:00 – 13:30 14:00 – 15:30 MUDr. Ivan Turčan, PhD.
  Piatok 7:00 – 13:30 14:00 – 15:30 MUDr. Pavel Mikláš

  Objednajte sa na vyšetrenie

  Tel.: 048/ 4204 916, 917
  E-mail: ambulancia@mammacentrum.sk

 • Gynekologická ambulancia
  • primárna gynekologická ambulantná starostlivosť – preventívne prehliadky
  • príprava na tehotenstvo a starostlivosť počas tehotenstva
  • výkony v rámci jednodňovej ambulantnej starostlivosti
  • nadštandartné vyšetrenia 3D/4D ultrasonografom

  Lekár:

  MUDr. Radomír Trška

  Sestra:

  Janka Gregorová

  Ordinačné hodiny

  Pondelok 7:00 – 15:00
  Utorok 7:00 – 15:00
  Streda
  Štvrtok 7:00 – 15:00
  Piatok 7:00 – 15:00

  Obedňajšia prestávka: 13:00 – 13:30

  Objednajte sa na vyšetrenie

  Tel.: 048/ 4204 927

  E-mail: trska@mammacentrum.sk

 • Oftalmologická ambulancia

  Je zameraná na diagnostiku a terapiu širokého spektra ochorení oka v dospelom veku. Je vybavená najmodernejšou technikou, ktorá umožňuje komplexné vyšetrenie očí.

  Lekár: 

  MUDr. Peter Demský
  MUDr. Jaroslav Nikel

  Ordinačné hodiny

  Pondelok 7:30 – 12:30 13:00 – 16:00
  Utorok 7:30 – 12:30 13:00 – 16:00
  Streda 7:30 – 12:30 13:00 – 16:00
  Štvrtok
  Piatok 7:30 – 12:30 13:00 – 16:00

  Objednajte sa na vyšetrenie

  Tel.: 048/ 4204 964

 • Neurologická ambulancia
  Neurologická ambulancia ponúka možnosti komplexného neurologického vyšetrenia, ktoré garantuje skúsený personál. Technické vybavenie ambulancie umožňuje pacientov vyšetrovať pomocou sonografického prístroja – vyšetrenie krčných ciev (USG karotíd a VB riečiska) a aj elektroencefalografického vyšetrenia mozgu (EEG). Zariadenie ambulancie poskytuje podávanie infúznej terapie, injekčnej a aj lokálnych obstrekov u akútnych pacientov.

  Lekár:

  MUDr. Patrícia Tršková

  Sestra:

  Jana Búvalová

  Ordinačné hodiny:

  Pondelok 7:30 – 13:00 13:00 – 16:00
  Utorok 7:30 – 13:00 13:30 – 18:00
  Streda 7:30 – 13:00 13:30 – 16:00
  Štvrtok 7:30 – 13:00 13:30 – 16:00
  Piatok 7:30 – 12:00 12:30 – 14:00

  Objednajte sa na vyšetrenie

  Tel.: 048/ 4204 970
  E-mail: buvalova@mammacentrum.sk