Aktuality, Svet Zdravia, Rožňava    03.03.2015

Rožňava – Oznam o parkovaní v areáli nemocnice

Parkovanie v areáli nemocnice je zabezpečené prostredníctvom automatického parkovacieho systému (Príloha č.1 – mapa parkovísk s umiestnením prvkov parkovacieho systému). Jeho prvky tvoria bezobslužné závorové systémy, osobitne organizované pre Zónu 1 a Zónu 2, spolu s automatickou pokladňou. Všetky vstupy, výstupy, resp. priestor automatickej pokladne sú kontinuálne monitorované kamerovým systémom.

Pre verejnosť je vyhradená Zóna 2 (parkovisko pri poliklinike). Pri vstupnej závore je potrebné si vyzdvihnúť parkovací lístok. Pred výjazdom z parkoviska je potrebné uhradiť parkovné v automatickej pokladni a následne opustiť parkovisko do 15 minút. Parkovanie v Zóne 2 je spoplatnené sumou 0,50 € za hodinu parkovania. Parkovanie kratšie ako 15 minút je zdarma.

Držiteľ parkovacieho preukazu ZŤP a darca krvi v deň darovania krvi si môžu dať parkovací lístok zo Zóny 2 bonifikovať (nemusia uhradiť poplatok za parkovanie) vo vestibule polikliniky v pracovných dňoch v čase 6:30 – 15:00 hod. K bonifikácii je potrebné predložiť: ZŤP – preukaz osoby ZŤP a parkovací preukaz ZŤP, darca krvi – potvrdenie o darovaní krvi v daný deň.

Zóna 1 je vyhradená pre zamestnancov nemocnice (parkoviská pri lôžkových blokoch nemocnice, resp. pri technických objektoch nemocnice). Vstup do tejto zóny je umožnený aj návštevníkom nemocnice – hlavne na vyloženie, resp. naloženie pacientov pred ošetrením, resp. po ňom. V takom prípade je potrebné si vyzdvihnúť pri vstupnej závore parkovací lístok a pred výjazdom uhradiť parkovné v automatickej pokladni. Následne do 15 minút opustiť parkovisko. Parkovanie v Zóne 1 je spoplatnené sumou 1,50 € za hodinu parkovania. Parkovanie kratšie ako 15 minút je zadarmo. V Zóne 1 je ale potrebné rešpektovať dopravné značenie, hlavne definované Zákazy státia.

Vjazd do Zóny 1 je rozdelený na dva jazdné pruhy – ľavý pruh je určený pre vstup vozidiel zamestnancov, resp. návštevníkov nemocnice. Pravý pruh je určený výhradne pre vstup sanitných vozidiel (RLP, RZP, DZS), resp. ostatných zložiek IZP (polícia, hasiči ap.). Zneužitie tohto vjazdu bude sankcionované sumou 50 €.

mapa rv park.jpg

MUDr. Dušan Suchý, v.r.
Riaditeľ nemocniceĎalšie príspevky, ktoré by Vás mohli zaujímať

Aktuality 22.10.2020

Manažment – diagnostika a liečba pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou

Dňa 9. septembra 2020 sa pod záštitou Neurologického oddelenia nemocnice  v Galante, konalo multiodborové stretnutie radiologických a neurologických pracovísk z viacerých nemocníc na tému diagnostika a liečba cievnych mozgových príhod.

Aktuality 21.10.2020

Prvý onko-gynekologický online workshop v michalovskej nemocnici. Pomáhalo aj hlasom ovládané robotické rameno

V Nemocnici Svet zdravia Michalovce sa pod vedením MUDr. Marcela Vanča z Masarykovej nemocnice v Ústí nad Labem a primára onko-gynekologického oddelenia MUDr. Jána Bujňáka uskutočnil v spolupráci s firmami Ultramed, Medirecord, Johnson, Promedeus a Medtronik šiesty endoskopický workshop, ktorý bol vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu po prvýkrát vysielaný online a naživo cez internú sieť nemocnice.

Aktuality 19.10.2020

Svetový deň výživy

Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo FAO každoročne oslavuje Svetový deň výživy (Svetový deň potravy) s cieľom pripomenúť si význam potravy pre človeka.

Odoberajte novinky e-mailom

 

PROCARE LEKÁR 24

Možnosti riešenia vašich zdravotných komplikácií doma a v zahraničí

 

Teraz 25% zľava

VIAC INFO