Aktuality, Svet Zdravia, Humenné    13.06.2013

Regionálna konferencia lekárov z gynekologických a pediatrických odborov

Humenská nemocnica, pod záštitou poslankyne Národnej rady a primátorky mesta Humenné, PhDr. Jany Vaľovej, organizovala Regionálnu konferenciu gynekológov, neonatológov a pediatrov košického a prešovského kraja.

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Neonatologické a Pediatrické oddelenie humenskej nemocnice boli hostiteľmi seminára odborníkov z odboru gynekológia, neonatológia a pediatria. Seminár o perinatálnej, materskej, dojčeneckej a detskej úmrtnosti v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji sa uskutočňuje každoročne už desaťročia. Vždy sa robí v inom okrese. Krajskí odborníci rozoberajú témy týkajúce sa starostlivosti o matku a dieťa vo svojich krajoch za predchádzajúci rok.

Garantom a hostiteľom humenského workshopu bol primár gynekologicko-pôrodníckého oddelenia v Nemocnici s poliklinikou A. Leňa Humenné, n.o., MUDr. Tibor Focko.

Ako uviedol MUDr. Tibor Focko, „predmetom rozborov sú štatistické ukazovatele kvality poskytovania zdravotníckej starostlivosti v týchto odboroch v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach a v krajoch ako celku za predchádzajúci rok. Výstupom sú prijaté závery a opatrenia na skvalitnenie ďalšej starostlivosti v jednotlivých odboroch”.

Cieľom podujatia bolo vymeniť si aktuálne poznatky k vybraným témam, identifikovať problémy a prezentovať návrhy ich riešení.

Aktívnu účasť na podujatí potvrdili MUDr. Jozef Adam, PhD. (gynekológia a pôrodníctvo), Doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD. (gynekológia a pôrodníctvo), MUDr. Peter Krcho, PhD. (neonatológia), MUDr. Ján Kovaľ, PhD. (pediatria) a Doc. MUDr. Milan Kuchta (pediatria).

Akcia sa uskutočinla vo štvrtok 18. apríla 2013 v hoteli Karpatia v Humennom.

 Ďalšie príspevky, ktoré by Vás mohli zaujímať

Aktuality 12.12.2019

Pravý duch Vianoc v Nemocnici Svet zdravia Michalovce

Tento rok cítime ducha Vianoc v našej nemocnici obzvlášť silným spôsobom. Stále existuje mnoho dobrých ľudí, ktorí radi venujú či už svoj čas, energiu alebo finančné prostriedky na pomoc dobrej veci.

Aktuality 12.12.2019

Dar pre onkologické oddelenie v Michalovciach

Nemocnica Svet zdravia Michalovce prijala peňažný dar od Ligy proti rakovine z 22. ročníka Dňa narcisov vo výške 1500€ na nákup gynekologického kresla za účelom zlepšenia starostlivosti o onkologického pacienta.

Aktuality 12.12.2019

Nové centrum intervenčnej angiológie

Nemocnica Svet zdravia Michalovce predstavila nové centrum intervenčnej angiológie. Jeho základom je pracovisko s novým biplanárnym angiografom.

Odoberajte novinky e-mailom

 

PROCARE LEKÁR 24

Možnosti riešenia vašich zdravotných komplikácií doma a v zahraničí

 

Teraz 25% zľava

VIAC INFO