USG vyšetrenie

Momentálne sa na USG vyšetrenia prsníkov objednávajú len pacientky, ktorých odošle na vyšetrenie gynekológ alebo onkológ z polikliniky ProCare Prešov.
Ostatné USG vyšetrenia sa vykonávajú len v akútnych prípadoch.
Na našom pracovisku realizujeme ultrazvukové vyšetrenia podľa indikácie lekára:

  • parenchýmových orgánov dutiny brušnej, prsníkov (iba od odborných lekárov polikliniky ProCare), mäkkých tkanív, krku a pod.
  • Dopplerovské vyšetrenie ciev

Pokyny pre pacientov

Všetky vyšetrenia je možné realizovať na základe žiadanky od odborného lekára, o ultrasonografické vyšetrenie môže žiadať aj obvodný lekár.
Pred vyšetrením je potrebná evidencia na recepcii Rádiologického pracoviska.
Pred vstupom na pracovisko si pacienti odoberajú lístok s poradovým číslom z elektronického kiosku.
Výsledok vyšetrenia, obrazová dokumentácia, zhotovená po vyšetrení je odovzdávaná pacientovi hneď po vyšetrení v printovej podobe.

Príprava pacientov na vyšetrenie

USG vyšetrenie brušných orgánov – striktne nalačno, uropoetického traktu – s naplneným močovým mechúrom.

Výsledky

USG – výsledky z uskutočneného vyšetrenia sú k dispozícií hneď po vyšetrení.

Postup pri objednávaní

Na USG  vyšetrenie sa pacient objednáva, a  to v pracovných dňoch od 07:00 do 14.30. hod. nasledovným spôsobom:

  • telefonicky
  • osobne – na recepcii

Ordinačné hodiny

Ordinačné hodiny
Pondelok:        07:00 – 15:00
Utorok:            07:00 – 15:00
Streda:             07:00 – 15:00
Štvrtok:           07:00 – 15:00
Piatok:             07:00 – 15:00

KONTAKT
Poliklinika ProCare Prešov
Oddelenie sa nachádza na prízemí polikliniky.
Telefonický kontakt:  051/ 75 63 600