RÖNTGEN

Pre potreby pacientov našej polikliniky je k dispozícii moderný, plne digitalizovaný röntgenový (RTG) prístroj, ktorý umožňuje rýchlejšiu i presnejšiu diagnostiku s výrazne nižšou radiačnou záťažou pre pacienta. Tým menej zaťažujeme organizmus pacienta a riziko potenciálnych komplikácií sa znižuje. Dávka žiarenia u pacienta sa meria a eviduje z každého RTG vyšetrenia.
Digitálny RTG prístroj umožňuje snímky okamžite zasielať do systému ďalším lekárom – špecialistom. Snímky sú okamžite dostupné pre indikujúcich lekárov, rovnako tak archív štúdií z minulých vyšetrení.

Pokyny pre pacientov

Všetky vyšetrenia je možné realizovať na základe žiadanky od obvodného, alebo odborného lekára.
Žiadanku na RTG vyšetrenie je potrebné odovzdať pracovisku na 2.poschodí a čakať na vyzvanie k realizácii výkonu.
Výsledok vyšetrenia, obrazová dokumentácia, je zhotovená hneď po vyšetrení, do 10 min., indikujúcemu lekárovi zasielaná systémom PACS, príp. CD, DVD.

Výsledky

RTG – obrazová dokumentácia je zasielaná indikujúcemu lekárovi systémom PACS, príp. na CD, DVD nosiči, písomná správa je do 24 hod. v centrálnej evidencii RDG oddelenia, alebo zasielame poštou indikujúcemu lekárovi.

Postup pri objednávaní

Na RTG vyšetrenie sa pacient neobjednáva, je vybavený podľa poradia alebo akútnosti zdravotného stavu.

Ordinačné hodiny

Ordinačné hodiny
Pondelok:        07:00 – 15:00
Utorok:            07:00 – 15:00
Streda:             07:00 – 15:00
Štvrtok:           07:00 – 15:00
Piatok:             07:00 – 15:00

KONTAKT
Poliklinika ProCare Prešov
Oddelenie sa nachádza na 2. poschodí polikliniky.
Telefonický kontakt – röntgen:  051/ 75 63 616, 051/ 75 63 617