Magnetická rezonancia (MR)

Naše pracovisko vykonáva všetky vyšetrenia MR vrátane kontrastných. Hlavné indikácie sú neurologické, ortopedické, chirurgické, traumatologické, onkologické a ostatné. Výsledky sú k dispozícii do 5 pracovných dní po vyšetrení, akútne stavy do 1 hodiny, možnosť osobného dojednania.

Pokyny pre pacientov

Všetky vyšetrenia je možné realizovať na základe žiadanky od odborného lekára.
Pred vyšetrením je potrebná evidencia na recepcii Rádiologického pracoviska. Pred vstupom na pracovisko si pacienti odoberajú lístok s poradovým číslom z elektronického kiosku.
Následne je potrebné žiadanku na vyšetrenie odovzdať na recepcii rádiologického pracoviska, kde pacientov informujú erudované sestry o ďalšom postupe.
Výsledok vyšetrenia, obrazová dokumentácia, zhotovená po vyšetrení je odovzdávaná na CD, DVD nosiči a v printovej podobe. Indikujúcemu lekárovi zasielaná systémom PACS vrámci budovy polikliniky.

Postup pri objednávaní

Na magnetickú rezonanciu  sa pacient objednáva, a to v pracovných dňoch od 07:00 do 14.30. hod. nasledovným spôsobom:

  • elektronicky na: rdg_wsp@procare.sk – pripojíte preskenovanú žiadanku ako prílohu
  • telefonicky – objednáva pacienta jedine indikujúci lekár
  • osobne – na recepcii

Ordinačné hodiny

Ordinačné hodiny
Pondelok:        07:00 – 15:00
Utorok:            07:00 – 15:00
Streda:             07:00 – 15:00
Štvrtok:           07:00 – 15:00
Piatok:             07:00 – 15:00

KONTAKT
Poliklinika ProCare Prešov
Oddelenie sa nachádza na prízemí polikliniky.
Telefonický kontakt:  051/ 75 63 600
O preposielaní obrazovej dokumentácie cez T3C sa informujte, prosím, na tel. čísle: 051/ 75 63 602.