CT počítačová tomografia

Počítačovou tomografiou (GE Optima  660) vykonávame vyšetrenia orgánov: mozog, lebka, PND, vnútorné ucho, oko, krk, chrbtica, medzistavcové štrbiny, pľúca + mediastínum, abdomen, malá panva, CT vylučovacia urografia, skelet (ortopedické, traumatalogické dg.),  angiografické vyšetrenia (pulmo angio, extrakraniálne, intrakraniálne tepny mozgu, hrudná a brušná aorta, CT kolonografie, resp. ďalšie vyšetrenia podľa indikácie lekára.
Diagnostické CT vyšetrenia vykonávame na základe indikácie odborného lekára. Pacientom ponúkame krátke čakacie doby na vyšetrenia oproti iným pracoviskám.

Pokyny pre pacientov

Všetky vyšetrenia je možné realizovať na základe žiadanky od odborného lekára.
Pred vyšetrením je potrebná evidencia na recepcii Rádiologického pracoviska. Pred vstupom na pracovisko si pacienti odoberajú lístok s poradovým číslom z elektronického kiosku.
Následne je potrebné žiadanku na vyšetrenie odovzdať na recepcii rádiologického pracoviska, kde pacientov informujú erudované sestry o ďalšom postupe.
Výsledok vyšetrenia, obrazová dokumentácia, zhotovená po vyšetrení je odovzdávaná na CD, DVD nosiči a v printovej podobe. Indikujúcemu lekárovi zasielaná systémom PACS vrámci budovy polikliniky.

Príprava pacientov na vyšetrenie

Pri CT vyšetrení, ktoré podlieha príprave ambulantného pacienta, je dôležité vysvetlenie prípravy, ktorú pacient musí užiť pred vyšetrením. Indikujúci lekár plne zodpovedá za prípravu pacienta pred vyšetrením.

Výsledky

CT – výsledky z uskutočneného vyšetrenia sú v priebehu piatich pracovných dní, u akútnych vyšertení do 1 hodiny, následne sú zasielané indikujúcemu lekárovi

Postup pri objednávaní

Na CT vyšetrenie sa pacient objednáva, a to v pracovných dňoch od 07:00 do 14.30. hod. nasledovným spôsobom:

  • elektronicky na: rdg_wsp@procare.sk – pripojíte preskenovanú žiadanku ako prílohu
  • telefonicky – objednáva pacienta jedine indikujúci lekár
  • osobne – na recepcii

Ordinačné hodiny

Ordinačné hodiny
Pondelok:        07:00 – 15:00
Utorok:            07:00 – 15:00
Streda:             07:00 – 15:00
Štvrtok:           07:00 – 15:00
Piatok:             07:00 – 15:00

KONTAKT
Poliklinika ProCare Prešov
Oddelenie sa nachádza na prízemí polikliniky.
Telefonický kontakt:  051/ 75 63 600
O preposielaní obrazovej dokumentácie cez T3C sa informujte, prosím, na tel. čísle: 051/ 75 63 602.