Rádiologické oddelenie

Oddelenie poskytuje širokú škálu vyšetrení potrebných pre stanovenie diagnózy, alebo pre kontrolu liečebného procesu.

  • Profesionálny prístup odborného personálu

  • Kvalitné prístrojové vybavenie

  • Nepretržitá odborná starostlivosť 24/7

Diagnostické výkony

Vykonávané vyšetrenia/pracoviská:

Náš tím špecialistov

MUDr. Matejovičová Eva Primár Rádiologické oddelenie, Nemocnica Partizánske

MUDr. Hergel Milan Lekár Rádiologické oddelenie, Nemocnica Partizánske

MUDr. Podolák Ľubomír Lekár Rádiologické oddelenie, Nemocnica Partizánske

MUDr. Turcerová Mária Lekár Rádiologické oddelenie, Nemocnica Partizánske

Rešetková Marta Vedúca sestra Rádiologické oddelenie, Nemocnica Partizánske

Kontakty

Nemocnica Svet zdravia Partizánske

Ul.Nová nemocnica 511, 958 01 Partizánske

+421 (0) 38 747 3286 – evidencia pacientov

Príjem vyšetrenia – RDG evidencia sa nachádza na 1. poschodí budovy nemocnice (B pavilón).