Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

Diagnostické Služby

Vykonávané vyšetrenia/pracoviská:

 • USG

  Realizujeme ultrazvukové vyšetrenia podľa indikácie lekára:

  • parenchýmových orgánov dutiny brušnej, prsníkov, mäkkých tkanív, krku a pod.
  • dopplerovské vyšetrenie ciev

 • Mamografia

  Mamografia preventívna
  Mamografické pracovisko úspešne absolvovalo národný mamografický audit pre zabezpečenie kvality v rádiológii. Podľa platnej legislatívy môže vykonávať preventívne mamografické vyšetrenia. Pracovisko disponuje prístrojovým vybavením Hologic.
  Mamografia diagnostická
  Vyšetrenie ordinuje po splnení indikačných kritérií lekár so špecializáciou v odbore gynekológia.

 • RTG

  Pre potreby pacientov je k dispozícii moderný, plne digitalizovaný röntgenový (RTG) prístroj, ktorý umožňuje rýchlejšiu i presnejšiu diagnostiku s výrazne nižšou radiačnou záťažou pre pacienta. Tým menej zaťažujeme organizmus pacienta a riziko potenciálnych komplikácií sa znižuje. Dávka žiarenia u pacienta sa meria a eviduje z každého RTG vyšetrenia. Digitálny RTG prístroj umožňuje snímky okamžite zasielať do systému PACS, ktorý lekárovi sprostredkuje prehliadanie a úpravu snímok pre diagnostiku a meranie. Snímky sú zároveň okamžite dostupné pre indikujúcich lekárov, rovnako tak archív štúdií z minulých vyšetrení.

 • RTG panoramatické vyšetrenie

  RTG vyšetrenie chrupu pre potreby stomatológov sa vykonáva priamou digitalizáciou.

 • CT

  Počítačovou tomografiou (16 slide MDCT od spoločnosti Siemens) vykonávame vyšetrenia orgánov: mozog, lebka, PND, vnútorné ucho, oko, krk, chrbtica, medzistavcové štrbiny, pľúca + mediastínum, abdomen, malá panva, CT vylučovacia urografia, skelet (ortopedické, traumatalogické dg.), angiografické vyšetrenia (pulmo angio, extrakraniálne, intrakraniálne tepny mozgu, hrudná a brušná aorta, CT kolonografie, resp. ďalšie vyšetrenia podľa indikácie lekára.
  Vykonávané vyšetrenia:
  Diagnostické:

  • CT vyšetrenia podľa indikácie lekára

  Intervenčné, terapeutické:

  • Vertebroplastika
  • PRT (periradikulárna terapia)
  • Ozónoterapia

 • Denzitometria

  Prístrojové zobrazovacie vyšetrenie – denzitometria, pri ktorom sa meria absorbcia rtg lúčov po prestupe kostným tkanivom, je najčastejšou metódou, ako diagnostikovať a identifikovať včasné štádium osteoporózy a určiť riziko zlomenín. Denzitometrické vyšetrenie je dôležité najmä preto, lebo dokáže odhaliť osteoporózu včas, skôr ako ktorékoľvek iné vyšetrenie. Dokonca dokáže odhaliť preriednutie kosti, ktoré ešte nie je osteoporózou, nie je chorobou.
  Vyšetrenie je bezbolestné, vykonáva sa v polohe poležiačky, trvá asi 20 minút a vyšetrovaného zaťaží len minimálnou dávkou RTG žiarenia (oveľa nižšou ako napr. pri snímke pľúc).
  Denzitometrické vyšetrenie ordinuje po splnení indikačných kritérií lekár so špecializáciou v odbore reumatológia, endokrinológia a ortopédia. Praktickí a iní lekári odosielajú pacienta na osteologické vyšetrenie so zvážením denzitometrie.
  Pracovisko denzitometrie sa nachádza na 3. poschodí v bloku C – Poliklinika dospelých. Ordinačné hodiny sú počas pracovných dní od 08:00 do 12:00 hod. Objednať sa môžete na tel. čísle 0918 831 090.

Terapeutické služby

Novinky na rádiológii, o ktorých by ste mali vedieť.

 • Ozónoterapia

  Ozónoterapia vás zbaví bolesti. Je to aplikácia medicinálnej zmesi ozónu a kyslíka do blízkosti medzistavcovej platničky v presne stanovenom objeme a koncentrácii.

 • Periradikulárna terapia

  Liečebný program bolesti radikulárneho syndrómu z postihnutia nervového koreňa.

 • Perkutánna vertebroplastika

  Liečebná stabilizačná metóda, pri ktorej je perkutánnou cestou (cez kožu) telo stavca vyplnené PMMA cementom. Efekt výkonu je hlavne analgetický a stabilizačný.

 • Discogel

  Discogel sa využíva ako náhrada operácie vyskočenej medzistavcovej platničky.
  Prípravok DiscoGel je tekutý implantát, ktorý sa cez kožu aplikuje do platničky a stabilizuje ju. Aplikácia je možná vo všetkých častiach chrbtice (bedrová, hrudná, krčná).

 • Objednajte sa

  Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s.
  odd. rádiológie, Špitálska ul. 1, 048 01 Rožňava
  Tel. kontakt
  058/7771 510

Pokyny pre pacientov

 • Pred vyšetrením

  Všetky vyšetrenia je možné realizovať na báze žiadanky od obvodného, alebo odborného lekára. Pred vyšetrením je potrebná evidencia v okienku Centrálna evidencia. Bude Vám pridelené poradové číslo. Následne je potrebné žiadanku na USG, RTG, MMG, CT vyšetrenie odovzdať na priradenom čísle pracoviska a čakať na vyzvanie k realizácii výkonu. Výsledok vyšetrenia, obrazová dokumentácia, je zhotovená hneď po vyšetrení, do 10 min., indikujúcemu lekárovi zasielaná systémom PACS, príp. CD, DVD.

 • Postup pri objednávaní

  Na vyšetrenie USG, MAMO, CT sa pacient objednáva, a to v pracovných dňoch od 12:30 do 15.00. hod. nasledovným spôsobom:

  • elektronicky, kontakt radiologia.rv@svetzdravia.com, uvediete meno, priezvisko, dátum narodenia, ZP, požadovaný druh vyšetrenia
  • telefonicky, tel. číslo 058/ 777 1332
  • osobne pri okienku Centrálna evidencia RDG oddelenia

  Bez objednania, priebežne sú vykonávané:

  • výkony RTG
  • na všetkých pracoviskách úrazy, život ohrozujúce stavy, pacienti z lôžkových oddelení nemocnice
  • statimove vyšetrenia

 • Výsledky

  USG
  Výsledky z uskutočneného vyšetrenia sú k dispozícií hneď po vyšetrení.
  MAMO
  Výsledky z uskutočneného vyšetrenia sú v priebehu dňa, následne sú zasielané indikujúcemu lekárovi v priebehu týždňa.
  RDG
  Obrazová dokumentácia je zasielaná indikujúcemu lekárovi systémom PACS, príp. na CD, DVD nosiči, písomná správa je do 24 hod. v centrálnej evidencii RDG oddelenia, alebo zasielame poštou indikujúcemu lekárovi.
  CT
  Výsledky z uskutočneného vyšetrenia sú v priebehu dvoch dní, následne sú zasielané indikujúcemu lekárovi v priebehu týždňa.

 • Príprava pacientov na vyšetrenie

  USG vyšetrenie brušných orgánov
  Striktne nalačno, uropoetického traktu – s naplneným močovým mechúrom.
  CT vyšetrenie
  Pri CT vyšetrení, ktoré podlieha príprave ambulantného pacienta, je dôležité vysvetlenie prípravy, ktorú pacient musí užiť pred vyšetrením. Indikujúci lekár plne zodpovedá za prípravu pacienta pred vyšetrením.