Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

Rádiodiagnostické oddelenie

Len so správnou diagnostikou je možná cielená liečba.

 • Profesionálny prístup odborného personálu

  Ovplyvniť bolesť chrbtice z postihnutia nervového koreňa vám pomôže lekár rádiológ modernou metódou – ozónoterapiou, periradikulárnou terapiou.

 • Kvalitné prístrojové
  vybavenie

  Presnejšia a rýchlejšia diagnostika s výrazne nižšou radiačnou záťažou pre pacienta vďaka digitalizácii obrazu, ktorá umožňuje široké spektrum prehliadania.

 • Nepretržitá odborná starostlivosť 24/7

  Dostupnosť zdravotnej starostlivosti vďaka profesionálnemu prístupu zabezpečujeme sedem dní v týždni, 24 hodín denne.

Diagnostické Služby

Vykonávané vyšetrenia/pracoviská:

 • USG

  Realizujeme ultrazvukové vyšetrenia parenchýmových orgánov dutiny brušnej, prsníkov, mäkkých tkanív, krku, dopplerovské vyšetrenie ciev a pod.

  Viac...
 • Mamografia

  Pracovisko úspešne absolvovalo národný mamografický audit pre zabezpečenie kvality v rádiológii. Vykonávame preventívnu a diagnostickú mamografiu.

  Viac...
 • RTG

  K dispozícii je moderný, digitalizovaný röntgenový prístroj, ktorý umožňuje rýchlejšiu i presnejšiu diagnostiku s výrazne nižšou radiačnou záťažou pre pacienta.

  Viac...
 • RTG panoramatické vyšetrenie

  Realizujeme röntgenové vyšetrenie chrupu pre potreby stomatológov. Vyšetrenie sa vykonáva priamou digitalizáciou.

  Viac...
 • CT

  Pomocou CT vykonávame vyšetrenia orgánov: mozog, lebka, vnútorné ucho, oko, krk, chrbtica, pľúca, resp. ďalšie vyšetrenia podľa indikácie lekára.

  Viac...
 • Denzitometria

  Vyšetrenie pri ktorom sa meria absorbcia RTG lúčov po prestupe kostným tkanivom, je metódou, ako diagnostikovať včasné štádium osteoporózy.

  Viac...

Terapeutické služby

Novinky na rádiológii, o ktorých by ste mali vedieť.

 • Ozónoterapia

  Ozónoterapia je aplikácia medicinálnej zmesi ozónu a kyslíka do blízkosti medzistavcovej platničky.

  Viac...
 • Periradikulárna terapia

  Liečebný program bolesti radikulárneho syndrómu z postihnutia nervového koreňa.

  Viac...
 • Perkutánna vertebroplastika

  Liečebná stabilizačná metóda, pri ktorej je telo stavca cez kožu vyplnené PMMA cementom.

  Viac...
 • Discogel

  Discogel sa využíva ako náhrada operácie vyskočenej medzistavcovej platničky.

  Viac...

Náš tím špecialistov

 • MUDr. Ľudovít Chalányi, MBA

  Štúdium medicíny ukončil na JLF UK v Martine v roku 1993 odbor všeobecné lekárstvo. Lekársku prax začal v júli 1993 na RDG oddelení v NsP Nitra.Špecializáciu z odboru rádiológia I. stupňa získal v roku 1996, II. stupňa v roku 2001. Od apríla 2018 pôsobí v NsP sv. Barbory Rožňava ako primár RDG oddelenia.

  Viac...
 • Andriy Zhuk

  V roku 2013 ukončil štúdium na Užhorodskej národnej univerzite, Lekárska fakulta, odbor všeobecné lekárstvo. V rokoch 2013 – 2014 absolvoval špecializačné štúdium v odbore infekčný lekár. Od roku 2015 pôsobí ako lekár, zaradený v predatestačnej príprave v odbore rádiológia, na oddelení rádiológie v Rožňave.

  Viac...
 • Bc. Katarína Jakešová

  Štúdium v odbore rádiologický asistent ukončila v roku 1996 na SZŠ Košice. V roku 2011 získala titul z odboru rádiologický technik na SZU Bratislava. Absolvovala certifikačnú činnosť z počítačovej tomografie (CT) v roku 2007 a MMG v roku 2008. Funkciu vedúceho rádiologického technika zastáva od roku 2006.

  Viac...

MUDr. Petrenková Jana Lekár Rádiodiagnostické a CT oddelenie, Nemocnica Rožňava

MUDr. Dominika Lichvárová Lekár Rádiodiagnostické a CT oddelenie, Nemocnica Rožňava

Poďakovania

 • Dobrý deň.
  Rád by som touto cestou ocenil prístup vašu personálu v nemocnici v Rožňave. Dňa 23.5.2023 vo večerných hodinách som prišiel na Urgent po veľmi nepríjemnom páde na tréningu.
  Hneď na vstupe ma príjemné prekvapil prerobený interiér (vestibul, čakáreň… ), oproti dosť dosť deprimujúce mu stavu pred pár rokmi. Kultúrne, slušné a moderné prostredie zodpovedajúce dobe. Ale najmä prístup službukonajúceho personálu, s ktorým som sa stretol. Príjemná sestrička, zodpovedný lekár, serióznosť, slušnosť, zodpovednosť, pritom Pokojná atmosféra. Môj stav nebol nejako kriticky (našťastie sa ukázalo, že to nie je nič vážne), napriek tomu bolo poznať ľudskosť a aj snahu nič nezanedbať. A nešlo len o mňa (nie som nejak zaujímavá „Persona“), ale približne v rovnakom čase tam riešili aj dievčatko so zlomenou rukou, a to málo, čo som popri starosti s vlastným stavom zaregistroval, bol tiež slušný a ľudský prístup.
  A nemôžem zabudnúť ani na službu konajúcu mladú lekárku na RTG, s prístupom tiež zodpovedajúcim vyššie uvedenému.
  Napriek všeobecným kritikám nášho zdravotníctva, aj konkrétne Rožňavskej nemocnice je potešujúce, že človek dostane odbornú a slušnú pomoc, keď to akútne potrebuje, a že nie všetko je také zlé, ako sa často hovorí. kritizovať je ľahko, ale treba vyzdvihnúť aj tu opačnú stránku. Lekári a vôbec zdravotnícky personál sú tiež ľudia a skláňam sa pred ich odbornosťou a zodpovedným výkonom profesie.
  Mená spomenutých samozrejme nepoznám, ale určite by Aj ich potešilo, že na ich adresu príde prejav ocenenia ich práce.
  Ďakujem

 • Dobrý deň, chcela by som vysloviť úprimné poďakovanie RDG a CT oddeleniu NsP v Rožňave, konkrétne primárovi, MUDr. Ľudovítovi Chalányimu, ako aj Bc. Kataríne Jakešovej (vo funkcii vedúci rádiologický technik), za milé prijatie žiakov odboru masér SZŠ v Rožňave, ako aj za podrobné informácie o moderných terapeutických metódach RDG oddelenia. Ďakujeme, že popri náročných pracovných povinnostiach sa nás Vaši zamestnanci ujali a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
  Mgr. E. Tengelyová, vyučujúca v odbore masér

Na stiahnutie

Kontakty

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Ul. Špitálska 1,
048 01 Rožňava
Oddelenie sa nachádza na 1. poschodí budovy širšie komplementy (spojovacia časť pavilónu A a B). Prístup do priestorov oddelenia je zabezpečený schodišťom a výťahom z obidvoch pavilónov.
Telefonické kontakty
Evidencia rádiológie:               +421 (0) 58777 1332 (objednávky v čase 12:30 – 15:00)
Primár:                                        +421 (0) 58777 1330
Vedúci RDG technik:                +421 (0) 58777 1331
USG:                                            +421 (0) 58777 1340
RTG:                                            +421 (0) 58777 1337
CT:                                              +421 (0) 58777 1333
Denzitometria:                          +421 (0) 918 831 090
Rádiologickí technici/ÚPS:   +421 905 599 235
Ordinačné hodiny
Oddelenie pracuje v nepretržitej prevádzke:
ÚPS
Pondelok:       07:00 – 14:12             14:12 – 07:00
Utorok:            07:00 – 14:12             14:12 – 07:00
Streda:            07:00 – 14:12             14:12 – 07:00
Štvrtok:           07:00 – 14:12             14:12 – 07:00
Piatok:             07:00 – 14:12             14:12 – 07:00
Sobota:                                                  07:00 – 07:00
Nedeľa:                                                  07:00 – 07:00