Rádiodiagnostické oddelenie

Len so správnou diagnostikou je možná cielená liečba.

 • Profesionálny prístup odborného personálu

  Ovplyvniť bolesť chrbtice z postihnutia nervového koreňa vám pomôže lekár rádiológ modernou metódou – ozónoterapiou, periradikulárnou terapiou.

 • Kvalitné prístrojové
  vybavenie

  Presnejšia a rýchlejšia diagnostika s výrazne nižšou radiačnou záťažou pre pacienta vďaka digitalizácii obrazu, ktorá umožňuje široké spektrum prehliadania.

 • Nepretržitá odborná starostlivosť 24/7

  Dostupnosť zdravotnej starostlivosti vďaka profesionálnemu prístupu zabezpečujeme sedem dní v týždni, 24 hodín denne.

Diagnostické Služby

Vykonávané vyšetrenia/pracoviská:

 • USG

  Realizujeme ultrazvukové vyšetrenia parenchýmových orgánov dutiny brušnej, prsníkov, mäkkých tkanív, krku, dopplerovské vyšetrenie ciev a pod.

  Viac...
 • Mamografia

  Pracovisko úspešne absolvovalo národný mamografický audit pre zabezpečenie kvality v rádiológii. Vykonávame preventívnu a diagnostickú mamografiu.

  Viac...
 • RTG

  K dispozícii je moderný, digitalizovaný röntgenový prístroj, ktorý umožňuje rýchlejšiu i presnejšiu diagnostiku s výrazne nižšou radiačnou záťažou pre pacienta.

  Viac...
 • RTG panoramatické vyšetrenie

  Realizujeme röntgenové vyšetrenie chrupu pre potreby stomatológov. Vyšetrenie sa vykonáva priamou digitalizáciou.

  Viac...
 • CT

  Pomocou CT vykonávame vyšetrenia orgánov: mozog, lebka, vnútorné ucho, oko, krk, chrbtica, pľúca, resp. ďalšie vyšetrenia podľa indikácie lekára.

  Viac...
 • Denzitometria

  Vyšetrenie pri ktorom sa meria absorbcia RTG lúčov po prestupe kostným tkanivom, je metódou, ako diagnostikovať včasné štádium osteoporózy.

  Viac...

Terapeutické služby

Novinky na rádiológii, o ktorých by ste mali vedieť.

 • Ozónoterapia

  Ozónoterapia je aplikácia medicinálnej zmesi ozónu a kyslíka do blízkosti medzistavcovej platničky.

  Viac...
 • Periradikulárna terapia

  Liečebný program bolesti radikulárneho syndrómu z postihnutia nervového koreňa.

  Viac...
 • Perkutánna vertebroplastika

  Liečebná stabilizačná metóda, pri ktorej je telo stavca cez kožu vyplnené PMMA cementom.

  Viac...
 • Discogel

  Discogel sa využíva ako náhrada operácie vyskočenej medzistavcovej platničky.

  Viac...

Náš tím špecialistov

 • MUDr. Ľudovít Chalányi, MBA

  Štúdium medicíny ukončil na JLF UK v Martine v roku 1993 odbor všeobecné lekárstvo. Lekársku prax začal v júli 1993 na RDG oddelení v NsP Nitra.Špecializáciu z odboru rádiológia I. stupňa získal v roku 1996, II. stupňa v roku 2001. Od apríla 2018 pôsobí v NsP sv. Barbory Rožňava ako primár RDG oddelenia.

  Viac...
 • Andriy Zhuk

  V roku 2013 ukončil štúdium na Užhorodskej národnej univerzite, Lekárska fakulta, odbor všeobecné lekárstvo. V rokoch 2013 – 2014 absolvoval špecializačné štúdium v odbore infekčný lekár. Od roku 2015 pôsobí ako lekár, zaradený v predatestačnej príprave v odbore rádiológia, na oddelení rádiológie v Rožňave.

  Viac...
 • Bc. Katarína Jakešová

  Štúdium v odbore rádiologický asistent ukončila v roku 1996 na SZŠ Košice. V roku 2011 získala titul z odboru rádiologický technik na SZU Bratislava. Absolvovala certifikačnú činnosť z počítačovej tomografie (CT) v roku 2007 a MMG v roku 2008. Funkciu vedúceho rádiologického technika zastáva od roku 2006.

  Viac...

MUDr. Petrenková Jana Lekár Rádiodiagnostické a CT oddelenie, Nemocnica Rožňava

MUDr. Dominika Manková Lekár Rádiodiagnostické a CT oddelenie, Nemocnica Rožňava

MUDr. Strigáčová Lujza Lekár Rádiodiagnostické a CT oddelenie, Nemocnica Rožňava

Poďakovania

 • Dobrý deň, chcela by som vysloviť úprimné poďakovanie RDG a CT oddeleniu NsP v Rožňave, konkrétne primárovi, MUDr. Ľudovítovi Chalányimu, ako aj Bc. Kataríne Jakešovej (vo funkcii vedúci rádiologický technik), za milé prijatie žiakov odboru masér SZŠ v Rožňave, ako aj za podrobné informácie o moderných terapeutických metódach RDG oddelenia. Ďakujeme, že popri náročných pracovných povinnostiach sa nás Vaši zamestnanci ujali a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
  Mgr. E. Tengelyová, vyučujúca v odbore masér

Na stiahnutie

Kontakty

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Ul. Špitálska 1,
048 01 Rožňava
Oddelenie sa nachádza na 1. poschodí budovy širšie komplementy (spojovacia časť pavilónu A a B). Prístup do priestorov oddelenia je zabezpečený schodišťom a výťahom z obidvoch pavilónov.
Telefonické kontakty
Evidencia rádiológie:               +421 (0) 58777 1332
Primár:                                        +421 (0) 58777 1330
Vedúci RDG technik:                +421 (0) 58777 1331
USG:                                            +421 (0) 58777 1340
RTG:                                            +421 (0) 58777 1339, 1338, 1337
CT:                                              +421 (0) 58777 1333
Denzitometria:                          +421 (0) 918 831 090
Rádiologickí technici/ÚPS:   +421 (0) 58777 1334
Ordinačné hodiny
Oddelenie pracuje v nepretržitej prevádzke:
ÚPS
Pondelok:       07:00 – 14:12             14:12 – 07:00
Utorok:            07:00 – 14:12             14:12 – 07:00
Streda:            07:00 – 14:12             14:12 – 07:00
Štvrtok:           07:00 – 14:12             14:12 – 07:00
Piatok:             07:00 – 14:12             14:12 – 07:00
Sobota:                                                  07:00 – 07:00
Nedeľa:                                                  07:00 – 07:00