Pokyny pre hospitalizovaných pacientov

Na plánovanú hospitalizáciu si so sebou prineste:

  • kartičku poistenca
  • občiansky preukaz
  • zdravotnú dokumentáciu od Vášho praktického lekára
  • odporúčanie na hospitalizáciu z psychiatrickej ambulancie
  • vlastné hygienické potreby (zubná kefka, pasta, hrebeň, mydlo, uterák, pyžamo, prezuvky, holiace potreby)
  • domáce oblečenie, nakoľko súčasťou liečby je aj režimová terapia

Do nemocnice si neberte cenné veci, šperky, väčšiu finančnú hotovosť, ostré, ani sklenené predmety. Do nočných stolíkov si uskladňujte iba minimálne množstvo prinesenej potravy. Potraviny podliehajúce skaze odovzdajte ošetrujúcemu personálu, ktorý ich uloží do chladničky. Stravu je možné zohrievať v mikrovlnke na požiadanie ošetrujúceho personálu.

Informácie o zdravotnom stave pacienta podáva ošetrujúci lekár alebo primár oddelenia.

Na oddelení nie je hospitalizovaným pacientom dovolené používať mobilné telefóny.

Telefonický kontakt príbuzných s pacientom je možný denne v čase od 15:00 do 20:00 hod., na telefónnom čísle: 031/78 33 461. Prosíme Vás o trpezlivosť, linka je plne využívaná, nie vždy je možné vyhovieť hovoriť s príbuzným okamžite.

Vieme, že pobyt na psychiatrickom oddelení je re samotných pacientov, ale aj ich príbuzných nie ľahkou situáciou. Náš ošetrujúci personál však robí všetko pre zdravie a spokojnosť pacienta.

Ďalšie informácie Vám radi poskytneme na telefónnom čísle: 031/78 33 461.